OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Ylempi AMK-tutkinto > Automaatioteknologian koulutusohjelma (YAMK) > Automaatioteknologian koulutusohjelma, ylempi AMK
Ylempi AMK-tutkinto

Automaatioteknologian koulutusohjelma, ylempi AMK

Syksy 2009

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Automaatiolla kilpailukykyä
                           
Automaatiolla kilpailukykyä 10
 
     
             
10010000100000000
Kehittyvä automaatio
                           
Älykkäät kenttälaitteet ja -väylät 5
 
     
             
Automaation tietotekniikka 5
 
     
             
10010000100000000
Automaatioprojektin hallinta ja kokonaistehokas tuotanto
                           
Kokonaistehokas tuotanto 5
 
     
             
Automaation projektisuunnittelu 5
 
     
             
10010000100000000
Opinnäytetyö
                           
Opinnäytetyö (ylempi AMK) 30  
   
         
     
03000300000030000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 30303003003000030000

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Automaatioteknologian ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu työelämässä toimiville ammattilaisille. Opinnot suoritetaan monimuoto-opiskeluna kahdessa vuodessa oman työn ohessa ja niiden laajuus on 60 opintopistettä. Koulutuksesta valmistuvan tutkintonimike on insinööri (ylempi AMK), Master of Engineering.

Tutkinto on työelämälähtöinen, ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta syventävä, käytännönläheinen ja ammattialaa kehittävä korkeakoulututkinto, joka
- syventää ja laajentaa ammattialaan liittyviä opiskelijan keskeisimpiä tietoja ja taitoja vastaamaan alan yritysten osaamistarpeita,
- tukee opiskelijan valmiuksia toimia alan vaativissa asiantuntija-, projekti- ja vientitehtävissä,
- yhdistää opiskelun, opiskelijan työn ja työpaikan kehittämisen sekä
- antaa valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativiin työelämän kehittämistehtäviin.

Opintojen tavoitteena on tarjota:
- työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten
- syvällinen kuva alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn
- valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen
- työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito
- kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet

Opinnot sisältävät lähijaksoja, pienryhmätyöskentelyä ja etätehtäviä. Lähijaksot (7 kpl vuodessa) keskittyvät intensiiviviikoille, joissa lähipäivät ovat torstaista lauantaihin. Lähiopetus alkaa syyskuussa 2009.

Tutkintoon kuuluu 30 opintopistettä syventäviä opintoja, jotka antavat opiskelijalle auto­maatioteknologian uusinta tietoa, taitoa, osaamista ja valmiuksia.

30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö on työelämälähtöinen alan kehittämistehtävä, jossa opiskelija perehtyy oman työympäristön, työpaikan tai työelämän ajankohtaiseen kehittämistyöhön, sen haasteellisen ongelman määrittelyyn, ratkaisuvaihtoehtojen kehittämiseen ja arviointiin sekä valitun ratkaisun soveltamiseen käytäntöön.