OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Erikoistumisopinnot > Sosiaalinen media ja viestintä

Sosiaalinen media ja viestintä

Kevät 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 1K 1 2
Verkkotiedottaminen
       
Verkkokirjoittaminen 3        
Verkkotekniikka 5        
Liikkuva kuva verkossa 4        
Sosiaalinen media ja viestintä organisaatioissa 4        
Digitaalinen kuva 4        
Verkkojulkaisun ulkoasu 4        
Kehittämistyö 6        
0000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 0000

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Opinnoissa opiskelija tutustuu sosiaaliseen mediaan ja viestintään. Opintojen aikana syvennetään myös tietoja organisaatioviestinnästä ja sen suunnittelusta, erityisesti sosiaalisen median näkökulmasta. Koulutuksessa tarkastellaan sosiaalisen median ja viestinnän eri osa-alueita, kuten verkkokirjoittamista, verkkotekniikkaa, liikkuvaa ja digitaalista kuvaa, verkkojulkaisun ulkoasun suunnittelua, vuorovaikutteisuutta verkossa sekä perehdytään sosiaalisen median mahdollisuuksiin osana organisaatioviestintää. Erityistä huomiota kiinnitetään sosiaalisen median hyödyntämiseen
verkkotiedottamisessa. Koulutuksen aikana opiskelija tekee sosiaaliseen mediaan liittyvän kehittämistyön.
 
Opintojen tavoitteena on kehittää opiskelijan ammatillista asiantuntijuutta ja osaamista
sosiaalisessa mediassa tapahtuvassa viestinnässä, sekä osallistujien ammatillista osaamista, kriittistä ja kehittävää työotetta sekä tuottaa työelämää palvelevia ratkaisuja opetussuunnitelman ja opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on myös, että opiskelija kehittää osaamistaan yhteisöllisenä toimijana työelämässä ja pystyy vastaamaan ammatillisesti sen tuomiin haasteisiin.