OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Laboratorioalan koulutusohjelma > Laboratorioalan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Laboratorioalan koulutusohjelma

Syksy 2005

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
                                                               
Kaikille yhteiset perusopinnot
()
                                                               
Orientoituminen opiskeluun 2
       
             
                           
Tietotekniikka ja tiedonhankinta 2
       
             
                           
Suullinen ja kirjallinen viestintä 2
       
             
                           
Johdatus filosofiaan ja tutkimukseen 2
       
             
                           
Yhteiskunta, työelämä ja yrittäjyys 3
       
             
                           
Communication Across Cultures (e) 2
       
             
                           
Tietotekniikka
()
                                                               
Tietotekniikka 2
       
             
                           
Matematiikka
()
                                                               
Matematiikka 3
       
             
                           
Tilastomatematiikka 2
       
             
                           
Fysiikka
()
                                                               
Ammatillinen fysiikka 6
       
             
                           
Yleinen ja epäorgaaninen kemia
()
                                                               
Yleinen ja epäorgaaninen kemia 8
       
             
                           
Analyyttinen kemia
()
                                                               
Työturvallisuus, ensiapu ja laboratoriotekniikan perusteet 3
       
             
                           
Analyyttinen kemia 11
       
             
                           
Analyyttinen kemia 2 2
       
             
                           
Vuorovaikutus
()
                                                               
Vuorovaikutus 2
       
             
                           
Ekologia ja ympäristö
()
                                                               
Ekologia 2
       
             
                           
Ympäristösosiologia 2
       
             
                           
49.5000024.824.8000000012.412.412.412.400000000000000
KIELIOPINNOT
                                                               
Toinen kotimainen kieli
()
                                                               
Työelämän ruotsi 3
       
             
                           
Englanti
()
                                                               
Ammattienglanti 1 2
       
             
                           
Ammattienglanti 2 2
       
             
                           
600003300000001.51.51.51.500000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                               
Kemian teollisuus
()
                                                               
Orgaaninen kemia 8
       
             
                           
Syntetiikka 6
       
             
                           
Teollinen epäorgaaninen kemia 5
       
             
                           
Teollinen orgaaninen kemia 3
       
             
                           
Prosessitekniikka 5
       
             
                           
Fysikaalinen kemia
()
                                                               
Fysikaalinen kemia 5
       
             
                           
Biokemia ja teollisuuden bioprosessit
()
                                                               
Biokemia ja biotekniikka 1 5
       
             
                           
Biokemia ja biotekniikka 2 6
       
             
                           
Mikrobiologia 5
       
             
                           
Ympäristöasioiden hallinta
()
                                                               
Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 2
       
             
                           
Ympäristösuojelutekniikka 2
       
             
                           
Ympäristöanalyysi ja -tutkimus 5
       
             
                           
Testaus
()
                                                               
Testaus 5
       
             
                           
Laiteanalytiikka
()
                                                               
Spektrometria 1 3
       
             
                           
Spektrometria 2 5
       
             
                           
Kromatografia 1 5
       
             
                           
Kromatografia 2 5
       
             
                           
Laboratoriotyötä tukevat toiminnot
()
                                                               
Laatujärjestelmät 2
       
             
                           
Näytteenotto 2
       
             
                           
Tilastolliset menetelmät laadunvalvonnassa 3
       
             
                           
79.5000039.839.8000000019.919.919.919.900000000000000
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
                                                               
Teollisuuspainotteinen analytiikka
()
                                                               
Analyysimenetelmien kehittäminen 9
       
             
                           
Analytiikka tutkimuksessa ja tuotannossa 6
       
             
                           
1500007.57.500000003.83.83.83.800000000000000
HARJOITTELU
                                                               
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                               
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 150000075.175.1000000037.637.637.637.600000000000000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus