OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma > Rakennusalan työnjohto, talonrakennustekniikka ja infrarakentaminen (Helsinki)
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Rakennusalan työnjohto, talonrakennustekniikka ja infrarakentaminen (Helsinki)

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perusopinnot
                                                 
Yhteiset perusopinnot
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                         
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
           
                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
         
                   
       
Muut perusopinnot
                                                 
Rakentamisen matematiikka 1 3
     
           
                         
Rakentamisen geometria 3
       
             
                     
Rakentamisen matematiikka 2 3  
       
               
                 
Mekaniikka ja virtaukset 3
     
           
                       
Lämpöoppi ja rakennusfysiikka 3
       
             
                   
Rakentamisen kemia 3
       
             
                     
Työelämän ruotsi 3  
         
                 
           
Rakentamisen tietotekniikka 3
       
             
                     
Ammatillinen englanti 3  
       
               
               
2793015126330010.54.510.51.54.51.51.51.51.51.50000
Ammattiopinnot
                                                 
Rakenteiden mekaniikan perusteet
                                                 
Rakenteiden toiminta 4
       
             
                   
Rakenteiden lujuus 3
       
             
                   
Rakentamisen perusteet
                                                 
Talonrakennus 3
     
           
                       
Talon maa- ja pohjarakennustyöt 4
     
           
                         
Rakentamisen perusteet - soveltava tehtävä 3
     
           
                       
Rakennusmittaukset 3
       
             
                   
Betonitekniikka 3
       
             
                   
Maa- ja kalliorakennustyöt 4
       
             
                   
Rakennuspiirustukset ja CAD 3
       
             
                   
Talorakenteet ja rakennusmateriaalit 4  
       
               
               
Rakennustyön säädäntö ja laatu 3  
       
               
               
Tuotantotekniikka
                                                 
Tuotantotekniikan perusteet 3
     
           
                         
Puurakenteiden suunnittelu ja toteutus 3  
       
               
               
Betonirakenteiden toteutuksen perusteet 3  
       
               
               
Betonirakenteiden tuotantotekniikka 3    
         
                   
       
Muuratut ja metallirakenteet 3    
           
                     
   
Betonityöt 3  
       
               
               
Työturvallisuuden toteutus 3    
           
                     
   
Työnjohto ja työlainsäädäntö 4      
           
                       
 
Kalliorakenteiden työmaatoteutus 3    
           
                     
   
Kunnallistekniikan rakentaminen 3    
         
                   
       
Liikenneväylien suunnittelu ja rakenteet 6  
       
               
               
Infran pohjarakentaminen 3  
       
               
               
Infrarakentamisen säädäntö 3  
         
                 
           
Infrarakenteet ja -materiaalit 4  
       
               
               
Maarakennuksen tuotanto 5    
         
                   
       
Rakentamistalous
                                                 
Rakentamistalouden perusteet 3
     
           
                         
Työmaatekniikka 4    
         
                   
       
Kustannuslaskenta 4  
       
               
                 
Aikataulu- ja tehtäväsuunnittelu 5  
         
                 
           
Rakentamisen sopimukset 4    
           
                     
   
Työmaan hankinnat ja logistiikka 3    
         
                   
       
Infrarakentamisen kustannuslaskenta 4  
       
               
               
Asiakaspalvelu ja yritystalous 3      
           
                       
Korjausrakentaminen
                                                 
Korjausrakentamisen perusteet 3  
       
               
               
Korjausrakennustyön menetelmät 3  
         
                 
           
Korjausrakentamisen työnsuunnittelu 3    
         
                   
       
Talotekniikan järjestelmät
                                                 
Rakennuksen LVI-työt 3    
           
                     
   
Rakennuksen sähkötyöt 3    
           
                     
   
Infran korjaus ja hoito
                                                 
Liikenneväylien korjaus 4    
         
                   
       
Infran betonirakenteiden tuotantotekniikka 4  
       
               
               
Kunnallistekniikan korjaus 3    
           
                     
   
Ammatilliset projektit
                                                 
Projektihallinnan perusteet 3  
         
                 
             
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Työmaaprojekti 5      
           
                       
3658571216204414352212133101024208.55.517.517.5111184
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu
                                                 
Työharjoittelu 1 15  
         
                   
           
Työharjoittelu 2 15    
           
                       
   
0151500001501500000000150001500
Opinnäytetyö
                                                 
Mestarityö 10      
           
                       
 
0001000000010000000000000100
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 638275223132503238372223.57.520.511.528.521.5102219191126184

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus