OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma > Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka (Espoo)
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka (Espoo)

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perusopinnot
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Rakennusmestarin suomi 3
       
               
                   
Kokous- ja työnjohtoviestintä 3  
       
               
                 
Ammatillinen englanti 3  
       
               
               
Rakennusmestarin englanti 3  
         
                 
             
Työelämän ruotsi 3  
       
               
             
Funktiot 3
     
           
                       
Tilasto- ja talousmatematiikka 3
       
             
                   
Rakennusfysiikka ja kemia 3
     
           
                   
Tietotekniikka 6
     
           
                       
Algebra ja geometria 3
       
             
                     
Virtaukset ja lämpöoppi 3
       
               
                   
27120013147.54.5000675.58.54.534.50000000
Ammattiopinnot
                                                 
LVI-tekniikka
                                                 
LVI-tekniikan perusteet 3
     
           
                         
LVI-mittaustekniikka 3
       
             
                     
Vesitekniikka 1 3
     
             
                       
Vesitekniikka 2 3  
       
               
                 
Lämmitystekniikka 3
       
               
                   
Ilmastointitekniikka 3
       
               
                   
Ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmät 6  
       
               
               
LVI-tuotetieto ja asennustekniikka 3
     
             
                       
Rakennusten sähkö- ja tietojärjestelmät 3  
       
               
                 
Talonrakenteet ja rakennusmateriaalit 4
     
           
                     
Johdantoprojekti 6
       
             
                   
Työmaatehtävät ja kustannusten hallinta
                                                 
Työmaatekniikan perusteet 6    
         
                   
       
Hankintatoimi ja logistiikka 4  
         
                 
             
Valvonta, vastaanotto ja luovutus 6    
         
                   
       
Kustannuslaskenta 3    
           
                     
     
Työpaikkaopinnot 10    
         
                 
     
Esimiestoiminta ja asiakaspalvelu työmaalla
                                                 
Työturvallisuuden toteutus 3      
           
                       
 
Vuorovaikutusosaaminen 3  
         
                 
             
Työnjohto ja työlainsäädäntö 3  
         
                 
             
Työnsuunnittelu ja laadunohjaus 4    
           
                     
     
Työpaikkaopinnot, esimiestoiminta 10      
           
                       
Sopimukset ja määräykset
                                                 
Rakennuslainsäädäntö 3  
       
                 
               
Konsultti- ja urakkasopimukset 3  
       
                 
               
Työehtosopimukset 3  
       
               
                 
Syventävät opinnot
                                                 
Korjausrakentaminen 6    
         
                   
       
Työmaaprojekti 4    
           
                     
     
Innovaatioprojekti
                                                 
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
283149.0131117211034.714.313388912910017.317.314.3085
Vapaasti valittavat opinnot
                                                 
LVI-järjestelmät ja asennustekniikka 3
     
           
                         
Vapaasti valittavia opintoja 7
   
 
       
       
               
6.53.5006.503.500006.500003.500000000
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyö 10      
           
                       
000100000001000000000000055
Harjoittelu
                                                 
Työharjoittelu 1 15  
         
                   
           
Työharjoittelu 2 15    
           
                       
   
0151500001501500000000150001500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 61.561.5642330.5313229.534.729.32315.51513.517.516.515.514.51517.317.314.3151310

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus