OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma > Rakennusalan työnjohto, talonrakennustekniikka ja infrarakentaminen (Helsinki), 2012
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Rakennusalan työnjohto, talonrakennustekniikka ja infrarakentaminen (Helsinki), 2012

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perusopinnot
                                                 
Yhteiset perusopinnot
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                         
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
           
                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
         
                   
       
Muut perusopinnot
                                                 
Rakentamisen matematiikka 1 3
     
           
                         
Rakentamisen geometria 3
       
             
                     
Rakentamisen matematiikka 2 3  
       
               
                 
Mekaniikka ja virtaukset 3
     
           
                       
Lämpöoppi ja rakennusfysiikka 3
       
             
                   
Rakentamisen kemia 3
       
             
                     
Työelämän ruotsi 3  
         
                 
           
Ammatillinen englanti 3                                                  
Rakentamisen tietotekniikka 3
       
             
                     
2763015123330010.54.510.51.5301.51.51.51.50000
Ammattiopinnot
                                                 
Rakenteiden mekaniikan perusteet
                                                 
Rakenteiden toiminta 4
       
             
                   
Rakenteiden lujuus 3
       
             
                   
Rakentamisen perusteet
                                                 
Talonrakennus 3
     
           
                       
Talon maa- ja pohjarakennustyöt 4
     
           
                         
Rakentamisen perusteet - soveltava tehtävä 3
     
           
                       
Rakennusmittaukset 3
       
             
                   
Betonitekniikka 3
       
             
                   
Maa- ja kalliorakennustyöt 4
       
             
                   
Rakennuspiirustukset ja CAD 3
       
             
                   
Talorakenteet ja rakennusmateriaalit 4  
       
               
               
Rakennustyön säädäntö ja laatu 3  
       
               
               
Tuotantotekniikka
                                                 
Tuotantotekniikan perusteet 3
     
           
                         
Puurakenteiden suunnittelu ja toteutus 3  
       
               
               
Betonirakenteiden toteutuksen perusteet 3  
       
               
               
Betonirakenteiden tuotantotekniikka 3    
         
                   
       
Muuratut ja metallirakenteet 3    
           
                     
   
Betonityöt 3  
       
               
               
Työturvallisuuden toteutus 3    
           
                     
   
Työnjohto ja työlainsäädäntö 4      
           
                       
 
Kalliorakenteiden työmaatoteutus 3    
           
                     
   
Kunnallistekniikan rakentaminen 3    
         
                   
       
Infran pohjarakentaminen 3  
       
               
               
Liikenneväylien suunnittelu ja rakenteet 6  
       
               
               
Infrarakentamisen säädäntö 3  
         
                 
           
Infrarakenteet ja -materiaalit 4  
       
               
               
Maarakennuksen tuotanto 5    
         
                   
       
Rakentamistalous
                                                 
Rakentamistalouden perusteet 3
     
           
                         
Työmaatekniikka 4    
         
                   
       
Kustannuslaskenta 4  
       
               
                 
Aikataulu- ja tehtäväsuunnittelu 5  
         
                 
           
Rakentamisen sopimukset 4    
           
                     
   
Työmaan hankinnat ja logistiikka 3    
         
                   
       
Asiakaspalvelu ja yritystalous 3      
           
                       
Infrarakentamisen kustannuslaskenta 4  
       
               
               
Korjausrakentaminen
                                                 
Korjausrakentamisen perusteet 3  
       
               
               
Korjausrakennustyön menetelmät 3  
         
                 
           
Korjausrakentamisen työnsuunnittelu 3    
         
                   
       
Talotekniikan järjestelmät
                                                 
Rakennuksen LVI-työt 3    
           
                     
   
Rakennuksen sähkötyöt 3    
           
                     
   
Infran korjaus ja hoito
                                                 
Liikenneväylien korjaus 4    
         
                   
       
Infran betonirakenteiden tuotantotekniikka 4  
       
               
               
Kunnallistekniikan korjaus 3    
           
                     
   
Ammatilliset projektit
                                                 
Projektihallinnan perusteet 3  
         
                 
             
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Työmaaprojekti 5      
           
                       
3658571216204414352212133101024208.55.517.517.5111184
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                 
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu
                                                 
Työharjoittelu 1 15  
         
                   
           
Työharjoittelu 2 15    
           
                       
   
0151500001501500000000150001500
Opinnäytetyö
                                                 
Mestarityö 10      
           
                       
 
0001000000010000000000000100
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 637975223132473238372223.57.520.511.52720102219191126184

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma

Tutkintojen taso
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Suoritettavat tutkinnot
Rakennusmestari (AMK)

Erityispääsyvaatimukset
Yhteishaussa sovelletaan yleisiä Metropolian tekniikan ja liikenteen hekukelpoisuuskriteerejä ja valintaperusteita.

AHOTin erityisperiaatteet
Noudatetaan Metropolian sekä tekniikan ja liikenteen koulutusalan AHOT-ohjeistusta.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>
Tutkinnon edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Tutkinnon minimilaajuus on 210 op sisältäen pakolliset ja valinnaiset opinnot.

Tutkinnon profiili
Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelmassa opiskelija voi syventyä infrarakentamisen tai talonrakentamisen työnjohtotehtävien osaamisalueille.

Rakennusalan työnjohdon tutkinto antaa kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana.

Keskeiset oppimistulokset
Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelman erityisenä tavoitteena on antaa valmiudet toimia rakennustyömaan työnjohtotehtävissä. Koulutuksen yleistavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia muihinkin rakennusalan monipuolisiin tehtäviin.

Opinnot koostuvat ammattiopintojen perustana olevista perusopinnoista ja ammattiopinnoista sekä ammattiopintoihin liittyvistä työharjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Lisäksi tutkintoon kuuluu ns. vapaasti valittavat opinnot. Opinnot edellyttävät päätoimista opiskelua.

Näistä suurin ryhmä on ammattiopinnot, jonka pääsisältöjä ovat rakenteiden mekaniikan perusteet, talonrakentaminen, maa- ja kalliorakentaminen sekä rakennusmittaukset, tuotantotekniikka, aikataulu- ja kustannushallinta, korjausrakentaminen, talotekniset työt ja erilaiset työmaihin liittyvät projektityöt. Työharjoittelu (30 op) toteutetaan rakennusyrityksissä työmailla.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
Rakennusalan työnjohdon tutkinto antaa kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana. Koulutusohjelmasta valmistutaan rakennusmestariksi (AMK).

Rakennusmestarin tehtävät koostuvat tavallisimmin rakennustyömaan työnjohto- ja tuotannonsuunnittelutehtävistä. Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi työnjohtaja, työkohdemestari, vastaava mestari, vastaava työnjohtaja. Myös monia muita tehtäviä on tarjolla kuten asiakaspalvelussa, rakennuttamisessa, myynti- ja neuvontatehtävissä.

Pääsy jatko-opintoihin
Jatko-opintomahdollisuuksia on ylempi ammattikorkeakoulututkinto sekä rakennusalan diplomi-insinöörin tutkinto, jotka antavat kelpoisuuden vaativampiin rakennusalan asiantuntijatehtäviin.

Tutkinnon rakennetaulukko
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet >>Siirry ajoitussuunnitelmaan

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Opintosuoritusten arvioinnissa noudatetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä ja ohjeita.

Valmistumisen vaatimukset
Valmistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vahvistetun opintosuunnitelman mukaiset opinnot. Tutkinnon minimilaajuus on 210 op sisältäen pakolliset ja valinnaiset opinnot.

Opintojen toteuttaminen
Opinnot toteutetaan kokopäiväopintoina.

Koulutusohjelman päällikkö
Koulutuspäällikkö Simo Hoikkala
puh 020 7836 024
simo.hoikkala@metropolia.fi
PL 4023
00079 METROPOLIA