OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma > Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka (Espoo)
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka (Espoo)

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perusopinnot
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Rakennusmestarin suomi 3
       
               
                   
Kokous- ja työnjohtoviestintä 3  
         
                 
             
Ammatillinen englanti 3
     
           
                   
Rakennusmestarin englanti 3  
       
               
                 
Työelämän ruotsi 3  
       
               
             
Funktiot 3
     
           
                       
Tilasto- ja talousmatematiikka 3
       
               
                   
Rakennusfysiikka ja kemia 3
     
           
                   
Tietotekniikka 6
     
           
                       
Algebra ja geometria 3
       
             
                     
Virtaukset ja lämpöoppi 3  
       
               
                 
27120014137.54.5000685861.54.50000000
Ammattiopinnot
                                                 
LVI-tekniikka
                                                 
LVI-tekniikan perusteet 3
     
           
                         
LVI-mittaustekniikka 3
       
             
                     
Vesitekniikka 1 3
       
               
                   
Vesitekniikka 2 3  
       
               
                 
Lämmitystekniikka 3
     
             
                       
Ilmastointitekniikka 3
       
               
                   
Ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmät 6  
       
               
               
LVI-tuotetieto ja asennustekniikka 3
     
             
                       
Rakennusten sähkö- ja tietojärjestelmät 3  
       
                 
               
Talonrakenteet ja rakennusmateriaalit 4
       
             
                     
Johdantoprojekti 6
       
             
                   
Työmaatehtävät ja kustannusten hallinta
                                                 
Työmaatekniikan perusteet 6    
         
                   
       
Hankintatoimi ja logistiikka 4  
         
                 
             
Valvonta, vastaanotto ja luovutus 6    
         
                   
       
Kustannuslaskenta 3    
           
                     
     
Työpaikkaopinnot 10    
         
                 
     
Esimiestoiminta ja asiakaspalvelu työmaalla
                                                 
Työturvallisuuden toteutus 3      
           
                       
 
Vuorovaikutusosaaminen 3  
         
                 
             
Työnjohto ja työlainsäädäntö 3  
         
                 
             
Työnsuunnittelu ja laadunohjaus 4    
           
                     
     
Työpaikkaopinnot, esimiestoiminta 10      
           
                       
Sopimukset ja määräykset
                                                 
Rakennuslainsäädäntö 3  
       
                 
               
Konsultti- ja urakkasopimukset 3  
       
                 
               
Työehtosopimukset 3  
       
               
                 
Syventävät opinnot
                                                 
Korjausrakentaminen 6    
         
                   
       
Työmaaprojekti 4    
           
                     
     
Innovaatioprojekti
                                                 
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
283149.013919211034.714.3133610991210017.317.314.3085
Vapaasti valittavat opinnot
                                                 
LVI-järjestelmät ja asennustekniikka 3
     
           
                         
Vapaasti valittavia opintoja 7
   
 
       
       
               
6.53.5006.503.500006.500003.500000000
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyö 10      
           
                       
000100000001000000000000055
Harjoittelu
                                                 
Työharjoittelu 1 15  
         
                   
           
Työharjoittelu 2 15    
           
                       
   
0151500001501500000000150001500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 61.561.5642329.5323229.534.729.32315.5141517151714.51517.317.314.3151310

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma

Tutkintojen taso
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Suoritettavat tutkinnot
Rakennusmestari (AMK)

Erityispääsyvaatimukset
Yhteishaussa sovelletaan yleisiä Metropolian tekniikan ja liikenteen hakukelpoisuuskriteerejä ja valintaperusteita.

AHOTin erityisperiaatteet
Noudatetaan Metropolian sekä tekniikan ja liikenteen koulutusalan AHOT-ohjeistusta.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>
Tutkinnon edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Tutkinnon minimilaajuus on 210 op sisältäen pakolliset ja valinnaiset opinnot.

Tutkinnon profiili
Ammattikorkeakoulutasoisen työnjohtotehtäviin kelpoisuuden antavan tutkinnon tavoitteena on vastata rakennusalan kasvaviin osaamis- ja työvoimatarpeisiin.
Tutkinto antaa yhdessä asetuksen edellyttämän työkokemuksen kanssa kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132, 122 ja 123§:ien) mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana.

Suuntautumisvaihtoehdot:
- LVI-tekniikan työnjohto
- Talonrakennustekniikan ja infrarakentamisen työnjohto
- Talonrakennustekniikan työnjohto, aikuiskoulutus

Keskeiset oppimistulokset
Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelman erityisenä tavoitteena on antaa valmiudet toimia rakennustyömaan työnjohtotehtävissä. Koulutuksen yleistavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia muihinkin rakennusalan monipuolisiin tehtäviin.

Opinnot koostuvat ammattiopintojen perustana olevista perusopinnoista ja ammattiopinnoista sekä ammattiopintoihin liittyvistä työharjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Lisäksi tutkintoon kuuluu ns. vapaasti valittavat opinnot. Opinnot edellyttävät päätoimista opiskelua.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
Talonrakennustekniikan ja infrarakentamisen työnjohdon suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneen rakennusmestarin tehtävät koostuvat tavallisimmin rakennustyömaan työnjohto- ja tuotannonsuunnittelutehtävistä. Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi työnjohtaja, työkohdemestari, vastaava mestari, vastaava työnjohtaja. Myös monia muita tehtäviä on tarjolla kuten asiakaspalvelussa, rakennuttamisessa, myynti- ja neuvontatehtävissä.

LVI-tekniikan työnjohdon suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneen rakennusmestarin tehtävät koostuvat monipuolisista LVI-tekniikan työnjohto- ja tuotannonsuunnittelutehtävistä. Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi KVV-työnjohtaja, IV-työnjohtaja, projektinhoitaja, projektipäällikkö, huoltopäällikkö ja asiakaspalvelupäällikkö.

Pääsy jatko-opintoihin
-

Tutkinnon rakennetaulukko
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet >>Siirry ajoitussuunnitelmaan

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Opintosuoritusten arvioinnissa noudatetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä ja ohjeita.

Valmistumisen vaatimukset
Valmistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vahvistetun opintosuunnitelman mukaiset opinnot. Tutkinnon minimilaajuus on 210 op sisältäen pakolliset ja valinnaiset opinnot.

Opintojen toteuttaminen
Nuorisokoulutus: Opinnot toteutetaan pääsääntöisesti kokopäiväopintoina.
Aikuiskoulutus: Opinnot toteutetaan iltaopintoina ja kokonaisina intensiivipäivinä.

Koulutusohjelman päällikkö
Koulutuspäällikkö Simo Hoikkala
puh 020 7836 024
simo.hoikkala@metropolia.fi
PL 4023
00079 METROPOLIA