OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma > Rakennusalan työnjohto, talonrakennustekniikka ja infrarakentaminen (Helsinki), 2011
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Rakennusalan työnjohto, talonrakennustekniikka ja infrarakentaminen (Helsinki), 2011

Syksy 2011

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perusopinnot
                                                 
Yhteiset perusopinnot
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                         
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                         
Tekniikan suomi ja viestintä 3
       
             
                     
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
         
                   
         
Muut perusopinnot
                                                 
Rakentamisen matematiikka 1 3
     
           
                         
Rakentamisen geometria 3
       
             
                     
Rakentamisen matematiikka 2 3  
       
               
                 
Virtaukset ja lämpöoppi 3
       
             
                     
Rakennusfysiikka 3  
         
                 
             
Rakentamisen kemia 3
       
             
                     
Rakennusalan ammattiruotsi 3    
         
                   
       
Rakennusalan englanti 3  
       
               
                 
Rakentamisen tietotekniikka 3
       
             
                     
24960915636009015060304.51.50000
Ammattiopinnot
                                                 
Rakenteiden mekaniikan perusteet
                                                 
Rakenteiden toiminta 4
       
             
                   
Rakenteiden lujuus 3
       
             
                   
Talonrakentaminen
                                                 
Talonrakennus 3
     
           
                       
Rakennuspiirustukset ja CAD 3
       
             
                   
Talorakenteet ja rakennusmateriaalit 4  
       
               
               
Betonin valmistus 3
     
           
                       
Betonityöt 3  
       
               
               
Puurakenteiden suunnittelu ja toteutus 3  
       
               
               
Betonirakenteiden toteutuksen perusteet 3    
         
                   
       
Betonirakenteiden toteutus 3      
           
                       
Muuratut ja metallirakenteet 3      
           
                       
Infrarakentamisen perusteet
                                                 
Talon maa- ja pohjarakennustyöt 4
     
           
                         
Rakennusmittaukset 3
     
           
                       
Infrarakenteet ja -materiaalit 4  
       
               
               
Maa- ja kalliorakennustyöt 4
       
             
                   
Tuotantotekniikka
                                                 
Tuotantotekniikan perusteet 3
     
           
                         
Rakennustyön säädäntö ja laatu 3  
         
                 
           
Liikenneväylien suunnittelu ja rakenteet 6  
       
               
               
Maarakennuksen tuotanto 6  
         
                 
           
Kalliorakenteiden työmaatoteutus 3    
           
                     
   
Kunnallistekniikan rakentaminen 3    
         
                   
       
Infran pohjarakentaminen 3  
       
               
               
Infrarakentamisen säädäntö 3    
         
                   
       
Työturvallisuuden toteutus 3    
           
                     
     
Työnjohto ja työlainsäädäntö 4      
           
                       
 
Rakentamistalous
                                                 
Rakentamistalouden perusteet 3
     
           
                         
Työmaatekniikka 4  
       
               
               
Kustannuslaskenta 4  
       
               
                 
Infrarakentamisen kustannuslaskenta 4
     
           
               
Aikataulusuunnittelu ja valvonta 4  
         
                 
           
Työnsuunnittelu ja laadunohjaus 4    
         
                   
         
Rakentamisen sopimukset 4    
           
                     
   
Työmaan hankinnat ja logistiikka 3    
         
                   
       
Asiakaspalvelu ja yritystalous 3      
           
                       
 
Korjausrakentaminen
                                                 
Korjausrakentamisen perusteet 3  
       
               
               
Korjausrakennustyön menetelmät 3  
         
                 
           
Korjausrakentamisen työnsuunnittelu 3    
         
                   
       
Talotekniikan järjestelmät
                                                 
Rakennuksen LVI-työt 3    
           
                     
   
Rakennuksen sähkötyöt 3      
           
                       
Infran korjaus ja hoito
                                                 
Liikenneväylien korjaus 4    
         
                   
       
Infran betonirakenteiden tuotantotekniikka 4  
       
               
               
Kunnallistekniikan korjaus 3      
           
                       
Liikenneväylien hoito 3      
           
                       
Ammatilliset projektit
                                                 
Projektihallinnan perusteet 3  
         
                 
             
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Työmaaprojekti 5    
           
                     
   
355951221916401933182214.54.588221811818.514.510.57.514.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                 
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu
                                                 
Työharjoittelu 1 15  
         
                   
           
Työharjoittelu 2 15    
           
                       
   
0151500001501500000000150001500
Opinnäytetyö
                                                 
Mestarityö 10      
           
                       
 
0001000000010000000000000100
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 598372322831463739333223.54.523828181423231610.522.524.57.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

RKM11
Talonrakennustekniikan ammatillinen suuntautuminen
Rakennusalan työnjohdon tutkinto antaa kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana. Koulutusohjelmasta valmistutaan rakennusmestariksi (AMK). Seuraavan vuosikymmenen aikana ja myöhemminkin rakennusmestarien tarve tulee pysymään suurena suurten ikäluokkien siirtyessä työelämästä eläkkeelle.

Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen kesto on kolme ja puoli vuotta. Tutkinto antaa kelpoisuuden toimia maankäyttöja rakennuslain (122§,123§) mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana. Koulutusohjelmasta valmistutaan rakennusmestariksi (AMK).

Talonrakennusalan työnjohdon koulutusohjelman erityisenä tavoitteena on antaa valmiudet toimia rakennustyömaan työnjohtotehtävissä. Koulutuksen yleistavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia muihinkin rakennusalan monipuolisiin tehtäviin. Rakennustyömaan työnjohdon tehtäviin työllistyminen on hyvin helppoa. Seuraavan vuosikymmenen aikana ja myöhemminkin rakennusmestarien tarve tulee pysymään suurena suurten ikäluokkien siirtyessä työelämästä eläkkeelle.

Suuntautumisvaihtoehdot
• LVI-tekniikan työnjohtoa opiskellaan Espoon Leppävaarassa (Vanha maantie 6) ja
• Talonrakennustekniikan työnjohtoa opiskellaan Helsingissä (Agricolankatu 1-3)

Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto
Talonrakennusalan työnjohdon koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia rakennustyömaan työnjohtotehtävissä. Koulutuksessa korostuu työnjohto ja työmaatekniikka. Osa opiskelusta tehdään yhteistyössä yritysten kanssa projektiopintoina ja opinnäytetöinä.

Rakennusmestarin tehtävä koostuu monipuolisista rakennusalan työnjohto- ja tuotannonsuunnittelutehtävistä. Tehtävä edellyttää vahvaa rakennustuotannon ammatillista, teknistä ja taloudellista osaamista.

Rakennusmestari toimii yhteistyössä rakennushankkeen muiden osapuolien kanssa ja osaa suunnitella ja johtaa uudis- ja korjausrakennustyömaiden toteutuksen piirustusten ja työselostusten perusteella huomioon ottaen asiakkaan tarpeet. Hän pystyy toimimaan myös rakennushankkeen muissa tehtävissä sekä kiinteistön ylläpidon asiantuntijana. Työmaamestarina hän johtaa erilaisia rakennustyömaan vaiheita ja vastaa siitä, että työ tehdään säännösten mukaisesti. Työnkuvaan kuuluvat myös työturvallisuus-, aikataulu-, laatu- ja kustannuskysymykset sekä rakennustyömaan ympäristökysymykset.

Koulutus pyritään toteuttamaan läheisessä yhteistyössä rakennusyritysten kanssa. Perus- ja teoriaopintojen lisäksi osa opiskelusta tehdään yhteistyössä yritysten kanssa käytännönläheisinä projektiopintoina ja opinnäytetöinä.