OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma > Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka (Espoo)
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka (Espoo)

Syksy 2011

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perusopinnot
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Rakennusmestarin suomi 3
       
               
                   
Kokous- ja työnjohtoviestintä 3  
         
                   
           
Työelämän ja tekniikan englanti 4
       
             
                   
Rakennusmestarin englanti 3  
       
               
               
Työelämän ruotsi 3      
           
                       
 
Funktiot 3
     
             
                       
Tilasto- ja talousmatematiikka 3
       
               
                   
Rakennusfysiikka ja kemia 3
       
             
                   
Tietotekniikka 6
     
         
                     
Geometria 3
       
             
                     
Virtaukset ja lämpöoppi 3  
       
               
                 
289031018630033.56.58.59.54.51.503000030
Ammattiopinnot
                                                 
LVI-tekniikka
                                                 
LVI-tekniikan perusteet 3
     
           
                         
LVI-mittaustekniikka 3
       
             
                     
Vesitekniikka 1 3  
       
               
                 
Vesitekniikka 2 3  
         
                   
           
Lämmitystekniikka 3  
       
                 
               
Ilmastointitekniikka 3
       
               
                   
Ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmät 6  
         
                 
           
LVI-tuotetieto ja -asennustekniikka 4
     
             
                       
Rakennusten sähkö- ja tietojärjestelmät 3    
           
                       
   
Talonrakenteet ja rakennusmateriaalit 4
       
             
                   
Työmaatehtävät ja kustannusten hallinta
                                                 
Työmaatekniikan perusteet 6  
       
                 
         
Hankintatoimi ja logistiikka 4  
         
                 
             
Valvonta, vastaanotto ja luovutus 6    
         
                   
       
Kustannuslaskenta 4    
           
                     
   
työpaikkaopinnot, työmaatehtävät 15    
         
                 
     
Esimiestoiminta ja asiakaspalvelu työmaalla
                                                 
Työturvallisuuden toteutus 3      
           
                         
Vuorovaikutusosaaminen 4    
           
                     
   
Työnjohto ja työlainsäädäntö 4  
         
                 
             
Työnsuunnittelu ja laadunohjaus 4    
         
                   
     
Työpaikkaopinnot, esimiestoiminta 15    
         
                     
Sopimukset ja määräykset
                                                 
Rakennuslainsäädäntö 4  
       
               
             
Konsultti- ja urakkasopimukset 3  
       
                 
               
Työehtosopimukset 3  
       
               
                 
Syventävät opinnot
                                                 
Korjausrakentaminen 6    
         
                   
       
Työmaaprojekti 4    
           
                     
   
1736541371014222727133455681391413131458
Vapaasti valittavat opinnot
                                                 
LVI-järjestelmät ja asennustekniikka 3
     
           
                         
Valmennus ammatilliseen englantiin 3
     
           
                       
Valmennus ammattiruotsiin 3    
           
                       
   
Lausekkeet ja yhtälöt 3
     
           
                         
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3      
           
                       
 
Fysiikan täydentävät opinnot 3
     
             
                       
12033120000337.54.5000000000330
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyö 10      
           
                       
000100000001000000000000055
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 1 10
       
               
                   
Harjoittelu 2 10  
         
                   
           
Harjoittelu 3 10    
           
                       
   
1010100010010010000010000100001000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6755672929382035274029141513.524.510.59.51322141313271613

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka

LVI- tekniikka on työskentelyä hyvän elinympäristön luomiseksi sekä asunnoissa että toimitiloissa kuten kouluissa ja toimistoissa. Nykyaikaiset rakennukset ovat entistä teknisempiä ja näin tekijöiltä vaaditaan laaja-alaista tekniikan tuntemusta. Teknisten järjestelmien rooli korostuu entisestään.
Rakennusalan työnjohdon tutkinto antaa kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana. Koulutusohjelmasta valmistutaan rakennusmestariksi (AMK). Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen kesto on kolme ja puoli vuotta. Koulutusohjelmasta valmistutaan rakennusmestariksi (AMK).

Tavoitteet

Talonrakennusalan työnjohdon koulutusohjelman erityisenä tavoitteena on antaa valmiudet toimia rakennustyömaan työnjohtotehtävissä. Koulutuksen yleistavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia muihinkin rakennusalan monipuolisiin tehtäviin.
Tutkinto antaa yhdessä asetuksen edellyttämän työkokemuksen kanssa kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132, 122 ja 123§:ien) mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana.
LVI-tekniikan suuntautumisvaihtoehdossa tämä tarkoittaa vastaavan KVV- työnjohtajan ja vastaavan ilmanvaihtotyönjohtajan kelpoisuutta.

Suuntautumisvaihtoehdot

LVI-tekniikan suuntautumisvaihtoehto

Työtehtävät

Rakennusmestarin tehtävät koostuvat monipuolisista LVI-tekniikan työnjohto- ja tuotannonsuunnittelutehtävistä. Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi projektinhoitaja, projektipäällikkö, huoltopäällikkö ja asiakaspalvelupäällikkö.
Tehtävät edellyttävät LVI-teknisen osaamisen lisäksi henkilöstön johtamis- ja esimiestaitoja, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, taloushallinnon tietämystä, ongelmanratkaisukykyä, työsuhde - ja työturvallisuusasioiden ja laadun hallintaa.
Toimiminen eri alojen osaajista koostuvissa tiimeissä edellyttää LVI-tekniikan työnjohtajalta hyvää joukkuepelaamisen taitoa. Alan toimijat joutuvat työssään ratkomaan monipuolisesti eteen tulevia yllättäviä tilanteita, joten kahta samanlaista työpäivää ei ole. Työ vaatii tekijältään jämäkkyyttä, sillä päivittäin tulee eteen tilanteita, joissa joutuu tekemään päätöksiä asiakkaiden hyväksi.

Tutkinnon sisältö ja toteutus

Opinnot toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alan johtavien yrityksien kanssa. Teknilliset opinnot ovat käytännönläheisiä ja painottuvat ilmastointiin, lämmitystekniikkaan, vesi- ja viemärijärjestelmiin, rakennusautomaatioon ja rakennustekniikkaan. Opinnoissa painotetaan järjestelmätuntemusta, työmenetelmiä ja asennustekniikkaa. Opiskelija saa myös yleiset valmiudet kehittää monipuolisesti ammattitaitoaan alan tehtävissä.
Ammattiopinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista: LVI-tekniikka, Työmaatehtävät ja kustannusten hallinta, Esimiestoiminta ja asiakaspalvelu työmaalla sekä Sopimukset ja määräykset.