OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma > Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma

Syksy 2008

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perusopinnot
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                         
Rakennusmestarin suomi 3
       
             
                   
Kokous- ja työnjohtoviestintä 3  
         
                 
           
Työelämän ja tekniikan englanti 4
     
         
                   
Rakennusmestarin englanti 3  
       
             
           
Ammattiruotsi 3
 
   
       
Rakentamisen matematiikka 1 3
     
         
                   
Rakentamisen matematiikka 2 3
     
         
                     
Rakennusfysiikka ja kemia 3
       
             
                   
Tietotekniikka 6
     
         
                   
Geometria 3
     
           
                   
Virtaukset ja lämpöoppi 3  
       
             
 
           
18.25.8029.38.82.53.30025.93.44.74.21.31.31.51.8000011
Ammattiopinnot
                                                 
LVI-tekniikka
                                                 
LVI-tekniikan perusteet 3
     
         
                   
LVI-mittaustekniikka 3
     
         
 
                   
Vesitekniikka 1 3  
       
             
           
Vesitekniikka 2 3  
         
                 
           
Lämmitystekniikka 3  
       
             
 
           
Ilmastointitekniikka 3
     
           
                   
Ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmät 6  
       
             
 
           
LVI-tuotetieto ja -asennustekniikka 4
     
             
                       
Rakennusten sähkö- ja tietojärjestelmät 3    
           
                     
     
Talonrakenteet ja rakennusmateriaalit 4
     
           
                   
Työmaatehtävät ja kustannusten hallinta
                                                 
Työmaatekniikan perusteet 6  
         
                   
           
Hankintatoimi ja logistiikka 4  
       
             
 
           
Valvonta, vastaanotto ja luovutus 6    
         
                 
     
Kustannuslaskenta 4    
           
                     
   
Työpaikkaopinnot 15    
         
                 
   
Esimiestoiminta ja asiakaspalvelu työmaalla
                                                 
Työturvallisuuden toteutus 3      
           
                         
Vuorovaikutusosaaminen 4    
           
                     
   
Työnjohto ja työlainsäädäntö 4  
       
               
           
Työnsuunnittelu ja laadunohjaus 4    
         
                   
   
Työpaikkaopinnot 15    
       
               
Sopimukset ja määräykset
                                                 
Rakennuslainsäädäntö 4  
       
             
           
Konsultti- ja urakkasopimukset 3  
       
                 
               
Työehtosopimukset 3  
       
             
 
           
Syventävät opinnot
                                                 
Korjausrakentaminen 6    
         
                 
   
Työmaaprojekti 4    
           
                     
   
11.024.732.386.74.39.215.512.220.1815.72.22.23.85.34.511.05.86.412.77.42.55.5
Vapaasti valittavat opinnot
                                                 
LVI-järjestelmät ja asennustekniikka 3
     
           
                       
Valmennus ammattiruotsiin 3                                                  
Valmennus ammatilliseen englantiin 1 3
     
         
                   
Lausekkeet ja yhtälöt 3
     
           
                         
Fysiikan täydentävät opinnot 3                                                  
Liikunta 3
     
         
                   
800062000004.51.5110000000000
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyö 10      
           
                       
0001500000015000000000000105
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 1 10  
     
 
         
       
 
   
Harjoittelu 2 10    
         
                   
         
Harjoittelu 3 10      
           
                       
 
0102010001001551000001000010505100
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 37.240.552.3352215.121.718.827.225.13511.410.67.97.415.16.6612.815.811.412.712.423.511.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

LVI-tekniikka
Rakennusalan työnjohdon tutkinto antaa kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana. Koulutusohjelmasta valmistutaan rakennusmestariksi (AMK). Seuraavan vuosikymmenen aikana ja myöhemminkin rakennusmestarien tarve tulee pysymään suurena suurten ikäluokkien siirtyessä työelämästä eläkkeelle.

Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen kesto on kolme ja puoli vuotta. Tutkinto antaa kelpoisuuden toimia maankäyttöja rakennuslain (122§,123§) mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana. Koulutusohjelmasta valmistutaan rakennusmestariksi (AMK).

Talonrakennusalan työnjohdon koulutusohjelman erityisenä tavoitteena on antaa valmiudet toimia rakennustyömaan työnjohtotehtävissä. Koulutuksen yleistavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia muihinkin rakennusalan monipuolisiin tehtäviin. Rakennustyömaan työnjohdon tehtäviin työllistyminen on hyvin helppoa. Seuraavan vuosikymmenen aikana ja myöhemminkin rakennusmestarien tarve tulee pysymään suurena suurten ikäluokkien siirtyessä työelämästä eläkkeelle.

Suuntautumisvaihtoehdot
• LVI-tekniikan työnjohtoa opiskellaan Espoon Leppävaarassa (Vanha maantie 6) ja
• Talonrakennustekniikan työnjohtoa opiskellaan Helsingissä (Agricolankatu 1-3)

Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto
Talonrakennusalan työnjohdon koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia rakennustyömaan työnjohtotehtävissä. Koulutuksessa korostuu työnjohto ja työmaatekniikka. Osa opiskelusta tehdään yhteistyössä yritysten kanssa projektiopintoina ja opinnäytetöinä.

Rakennusmestarin tehtävä koostuu monipuolisista rakennusalan työnjohto- ja tuotannonsuunnittelutehtävistä. Tehtävä edellyttää vahvaa rakennustuotannon ammatillista, teknistä ja taloudellista osaamista.

Rakennusmestari toimii yhteistyössä rakennushankkeen muiden osapuolien kanssa ja osaa suunnitella ja johtaa uudis- ja korjausrakennustyömaiden toteutuksen piirustusten ja työselostusten perusteella huomioon ottaen asiakkaan tarpeet. Hän pystyy toimimaan myös rakennushankkeen muissa tehtävissä sekä kiinteistön ylläpidon asiantuntijana. Työmaamestarina hän johtaa erilaisia rakennustyömaan vaiheita ja vastaa siitä, että työ tehdään säännösten mukaisesti. Työnkuvaan kuuluvat myös työturvallisuus-, aikataulu-, laatu- ja kustannuskysymykset sekä rakennustyömaan ympäristökysymykset.

Koulutus pyritään toteuttamaan läheisessä yhteistyössä rakennusyritysten kanssa. Perus- ja teoriaopintojen lisäksi osa opiskelusta tehdään yhteistyössä yritysten kanssa käytännönläheisinä projektiopintoina ja opinnäytetöinä.

LVI-tekniikka
Rakennusalan työnjohdon koulutussohjelman LVI-tekniikan suuntautumisvaihtoehdon laajuus on 210 opintopistettä ja opinnot kestävät kolme ja puoli vuotta. Tutkintonimike on rakennusmestari(AMK). Opetus järjestetään Espoon Leppävaarassa (Vanha maantie 6).

LVI- tekniikka on työskentelyä hyvän elinympäristön luomiseksi sekä asunnoissa että toimitiloissa kuten kouluissa ja toimistoissa. Nykyaikaiset rakennukset ovat entistä teknisempiä ja näin tekijöiltä vaaditaan laaja-alaista tekniikan tuntemusta. Teknisten järjestelmien rooli korostuu entisestään. Korjausrakentamiskohteiden määrä kasvaa koko ajan ja niissä on useimmiten pääroolissa taloteknisten järjestelmien modernisointi. Korjausrakentaminen, joissa LVI-asiat ovat pääroolissa, takaa maamme kansallisvarallisuuden arvon säilymisen. Alan osaajille on työtä, sillä asiakkaiden vaatimukset edellyttävät teknisten järjestelmien jatkuvaa kehittymistä.

Tavoitteet
Ammattikorkeakoulutasoisen työnjohtotehtäviin kelpoisuuden antavan tutkinnon tavoitteena on vastata rakennusalan kasvaviin osaamis- ja työvoimatarpeisiin. Tutkinto antaa yhdessä asetuksen edellyttämän työkokemuksen kanssa kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132, 122 ja 123§:ien) mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana. LVI4 suuntautumisvaihtoehdossa tämä tarkoittaa vastaavan KVV-työnjohtajan ja vastaavan ilmanvaihtotyönjohtajan kelpoisuutta.

Opintojen rakenne ja toteutustapa
Opinnot toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alan johtavien yrityksien kanssa. Teknilliset opinnot ovat käytännönläheisiä ja painottuvat ilmastointiin, lämmitystekniikkaan, vesi- ja viemärijärjestelmiin, rakennusautomaatioon ja rakennustekniikkaan. Opinnoissa painotetaan järjestelmätuntemusta, työmenetelmiä ja asennustekniikkaa. Opiskelija saa myös yleiset valmiudet kehittää monipuolisesti ammattitaitoaan alan tehtävissä.

Ammattiopinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:
• LVI-tekniikka
• Työmaatehtävät ja kustannusten hallinta
• Esimiestoiminta ja asiakaspalvelu työmaalla
• Sopimukset ja määräykset

Koulutus sisältää myös vapaasti valittavia opintoja (10 op), opinnäytetyön (10 op) sekä harjoittelun (30 op).

Työmahdollisuudet
Rakennusmestarin tehtävät koostuvat monipuolisista LVI-tekniikan työnjohto- ja tuotannonsuunnittelutehtävistä. Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi projektinhoitaja, projektipäällikkö, huoltopäällikkö ja asiakaspalvelupäällikkö.

Tehtävät edellyttävät LVI-teknisen osaamisen lisäksi henkilöstön johtamis- ja esimiestaitoja, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, taloushallinnon tietämystä, ongelmanratkaisukykyä, työsuhde - ja työturvallisuusasioiden ja laadun hallintaa.

Toimiminen eri alojen osaajista koostuvissa tiimeissä edellyttää LVI-tekniikan työnjohtajalta hyvää joukkuepelaamisen taitoa. Alan toimijat joutuvat työssään ratkomaan monipuolisesti eteen tulevia yllättäviä tilanteita, joten kahta samanlaista työpäivää ei ole. Työ vaatii tekijältään jämäkkyyttä, sillä päivittäin tulee eteen tilanteita, joissa joutuu tekemään päätöksiä asiakkaiden hyväksi.