OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Degree Programme in Electronics.
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Degree Programme in Electronics.
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Eero Kupila
eero.kupila@metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityisvaatimuksia

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö: https://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Hakutoimisto/Kev%C3%A4t_2018/Tutkintos%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6_1.8.18.pdf
Tutkintoon vaaditaan 240 opintopisteen suoritukset opetussuunnitelman mukaisesti.

Tutkinnon profiili

Ensimmäisen opintovuoden opinnot ovat yhteneväisiä molempien suuntautumisten (elektroniikka ja sähkövoimatekniikka) opiskelijoille
Toisen vuoden opinnot ovat yhteneväisiä suuntautumisvaihtoehtokohtaisesti
Kahden viimeisen vuoden aikana opiskelijat tulee suorittaa syventymisensä mukaiset moduuliopinnot, innovaatioprojekti, opinnäytetyö sekä vapaasti valittavat opinnot

Keskeiset oppimistulokset

Vaihtelevat suuntautumisvaihtoehtokohtaisesti

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Vaihtelevat suuntautumisvaihtoehtokohtaisesti

Jatko-opinnot

Jatko maisteriopintoihin tulevan oppilaitoksen pääsyvaatimusten mukaisesti

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Kaikki opintojaksot arvioidaan skaalalla 0-5. Hyväksytyn opintojakson arvosana on 1-5, hylätyn 0. Arviointikriteerit on esitetty opintojaksokuvauksisssa ja varsinaiset arviointimenetelmät määräytyvät toteutuskohtaisesti
Tutkintosääntö23 § >>https://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Hakutoimisto/Kev%C3%A4t_2018/Tutkintos%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6_1.8.18.pdf

Valmistuminen

Suoritettava 240 opintopisteen opinnot opintosuunnitelman mukaisesti.

Opintojen toteuttaminen

Opiskelu on kokopäiväistä

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Opinnot on suunniteltu työelämälähtöisesti.

Opiskelijavaihto

Metropolia tarjoaa monia mahdollisuuksia hankkia kansainvälisiä kokemuksia opintojen aikana, esimerkiksi opiskelijavaihdossa jossakin yhteistyökorkeakouluistamme: http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kansainvalisyys/yhteistyokorkeakoulut/tekniikka/