OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Mikael Soini
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset tekniikan alalla.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö.

Tutkinnon profiili

Koulutuksen tavoitteena on asiakaslähtöinen hyvinvointia tukevien laitteiden, palvelujen ja innovaatioiden suunnittelu ja toteutus verkostomaisessa, monialaisessa yhteistyössä. Tietoteknisen osaamisen lisäksi käytät hyödyksesi asiantuntemustasi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöstä sekä ihmisen ja teknologian välisestä vuorovaikutuksesta. Perehdyt tietoteknisten opintojen lisäksi myös ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan sekä biomekaniikkaan ja biofysiikkaan.

Toteutat kehityshankkeita.

Keskeiset oppimistulokset

Hyvinvointia tukevien laitteiden, palvelujen ja innovaatioiden kehittäminen edellyttää uteliaisuutta ympärillä olevaa maailmaa kohtaan sekä rohkeutta ja luovuutta toteuttaa uudenlaisia ratkaisuja tietoteknisten sovellusten avulla. Suunnittelu ja toteuttaminen liittyvät kaikenikäisten ihmisten hyvinvoinnin tukemiseen, eräänä keskeisenä osa-alueena ikääntyvien ihmisten hyvinvointia tukevien ratkaisujen kehittäminen.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Työskentelet monialaisissa asiantuntijatiimeissä yrityksessä, terveydenhuollon organisaatiossa, itsenäisenä yrittäjänä tai asiantuntijana tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Hyvinvointiteknologiaan erikoistuneen insinöörin työllisyysnäkymät ovat monipuoliset ja hyvät.

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (huom! työkokemus) tai maisteriopinnot yliopistossa kunkin korkeakoulun vaatimusten mukaisesti.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.

Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen hyväksytysti.

Opintojen toteuttaminen

Kokopäiväopinnot.

Tutkinnon taso

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijavaihto