OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma > Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
Matematiikka
()
                                                       
Funktiot ja kompleksiluvut 3
     
               
                           
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                         
Differentiaalilaskenta 3
       
                 
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                     
Digitaalitekniikan matematiikka 3
     
               
                           
Diskreetti matematiikka 3  
         
                   
                 
Todennäköisyys 3    
         
                       
           
Integraalimuunnokset 3  
         
                   
                 
Tilastomatematiikka 3    
           
                         
       
Digitaalisen signaalinkäsittelyn matematiikka 3  
         
                     
               
Fysiikka ja luonnontieteet
                                                       
Mekaniikka ja lämpöopin perusteet 3
       
               
                       
Sähköoppi 3  
       
                 
                   
Magnetismi 3  
         
                   
                 
Värähtelyt ja aaltoliike 3  
         
                     
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
               
Kieliopinnot
()
                                                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
         
                     
           
Ammatillinen englanti 3    
         
                     
           
Hyvinvointiteknologian englanti ja viestintä 3      
           
                         
   
Työelämän ruotsi 3    
           
                       
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3                                                        
Tuotantotalous
                                                       
Projektinhallinta 3  
         
                   
               
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3    
         
                     
           
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3    
           
                       
       
Teknologiayrityksen johtaminen 3      
           
                         
   
Johdantoprojekti
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                           
PC:n käyttöönotto 3
     
             
                           
2727216189720129606124.54.54.52.511.58.54.57.5363300
Ammattiopinnot
                                                       
Tietotekniikan yhteiset opinnot
()
                                                       
Unix/Linux-peruskurssi 3
       
               
                       
Tietoturvallisuuden perusteet 3                                                        
Elektroniset järjestelmät 3  
         
                   
               
Digitaalitekniikka (piirit) 3
       
               
                         
Tietokoneen arkkitehtuuri 3    
         
                     
           
Unix/linux-jatkokurssi 3                                                        
Ohjelmoinnin perusteet (Java) 3
       
               
                       
Ohjelmoinnin jatko (C) 3                                                        
Tiedonhallinnan perusteet 3    
         
                     
           
Tietoliikenteen perusteet 3
       
                 
                       
Tietoliikenneverkot 3  
       
                   
                   
Lähiverkot (CCNA 1) 3  
       
                 
                   
Reititinverkot (CCNA 2) 3                                                        
Mikroprosessorit 3  
         
                   
               
Ammatillinen orientaatio ja osaaminen
()
                                                       
Ohjelmistotekniikka
()
                                                       
Ammatillisesti suuntaava projekti 6                                                        
Kestävä kehitys tieto- ja viestintäteknologiassa 3                                                        
Ohjelmoinnin jatko (Java) 3                                                        
Ohjelmoinnin jatko (C) 3                                                        
C++-ohjelmointi 3                                                        
Olio-ohjelmoinnin jatko 3                                                        
Suunnittelumallit 3                                                        
Mallintaminen 3                                                        
Ohjelmistotuotanto 3                                                        
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 3                                                        
Tietokantarakenteet 3                                                        
Tietorakenteet ja algoritmit 3                                                        
Käyttöjärjestelmät 3                                                        
Terveysala ja teknologia
()
                                                       
Elektroniikan komponentit 3  
         
                   
               
Anturi- ja vahvistintekniikka 3    
           
                       
       
Optiikan sovellutukset hyvinvointitekniikassa 3      
           
                         
   
Hyvinvointiteknologian käsitteistö 3
     
             
                           
Hyvinvointiteknologian kehitysnäkymät 3
       
               
                       
Osallistuva ja toimintakykyinen ihminen 3
       
               
                       
Sosiaali- ja terveysalan perusteet ja palvelujärjestelmät 6  
       
                 
                   
Kuntotestauksen perusteet 3
     
             
                           
Soveltava anatomia, fysiologia ja biofysiikka 1 3
       
               
                       
Laatu, turvallisuus, standardit ja lainsäädäntö 3                                                        
Potilasvalvonnan menetelmät ja laitteet 3                                                        
Kliinisten laboratorioiden menetelmät ja laitteet 3                                                        
Tutkimus- ja hoitomenetelmät 3                                                        
Lääketieteellinen kuvantaminen 6      
           
                           
   
Sädehoito ja isotooppilääketiede 3      
           
                           
   
Anestesia-, leikkaussali- ja toimenpideympäristöt 3      
           
                           
   
Kognitiivinen ergonomia ja käytettävyys 3    
         
                     
           
Sähkötekniikka ja elektroniikka
                                                       
Elektroniikan komponentit 3  
         
                   
               
Anturi- ja vahvistintekniikka 3    
           
                       
       
Optiikan sovellutukset hyvinvointitekniikassa 3      
           
                         
   
Hyvinvointiteknologian lähtökohdat
()
                                                       
Hyvinvointiteknologian käsitteistö 3
     
             
                           
Hyvinvointiteknologian kehitysnäkymät 3
       
               
                       
Osallistuva ja toimintakykyinen ihminen 3
       
               
                       
Sosiaali- ja terveysalan perusteet ja palvelujärjestelmät 6  
       
                 
                   
Saavutettavat ja esteettömät ympäristöt 3    
           
                       
       
Fyysinen ihminen ja teknologia
()
                                                       
Kuntotestauksen perusteet 3
     
             
                           
Soveltava anatomia, fysiologia ja biofysiikka 1 3
       
               
                       
Soveltava anatomia, fysiologia ja biofysiikka 2 3