OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma > Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma, Hyvinvointialan liiketoiminta ja yrittäjyys
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma, Hyvinvointialan liiketoiminta ja yrittäjyys

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
Matematiikka
()
                                                       
Funktiot ja kompleksiluvut 3
     
               
                           
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                         
Differentiaalilaskenta 3
       
                 
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                     
Digitaalitekniikan matematiikka 3
     
               
                           
Diskreetti matematiikka 3  
         
                   
                 
Todennäköisyys 3    
         
                       
           
Tilastomatematiikka 3    
           
                         
       
Fysiikka ja luonnontieteet
                                                       
Mekaniikka ja lämpöopin perusteet 3
       
               
                       
Sähköoppi 3  
       
                 
                   
Magnetismi 3  
         
                   
                 
Värähtelyt ja aaltoliike 3  
         
                     
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
               
Kieliopinnot
()
                                                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
         
                     
           
Ammatillinen englanti 3    
         
                     
           
Hyvinvointiteknologian englanti ja viestintä 3      
           
                         
   
Työelämän ruotsi 3    
           
                       
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3                                                        
Tuotantotalous
                                                       
Projektinhallinta 3  
         
                   
               
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3    
         
                     
           
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3    
           
                       
       
Teknologiayrityksen johtaminen 3      
           
                         
   
Johdantoprojekti
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                           
PC:n käyttöönotto 3
     
             
                           
2721216189714129606124.54.54.52.58.55.54.57.5363300
Ammattiopinnot
                                                       
Tietotekniikan yhteiset opinnot
()
                                                       
Unix/Linux-peruskurssi 3
       
               
                       
Tietoturvallisuuden perusteet 3                                                        
Elektroniset järjestelmät 3  
         
                   
               
Digitaalitekniikka (piirit) 3
       
               
                         
Tietokoneen arkkitehtuuri 3    
         
                     
           
Unix/linux-jatkokurssi 3                                                        
Ohjelmoinnin perusteet (Java) 3
       
               
                       
Ohjelmoinnin jatko (C) 3                                                        
Tiedonhallinnan perusteet 3    
         
                     
           
Tietoliikenteen perusteet 3
       
                 
                       
Tietoliikenneverkot 3  
       
                   
                   
Lähiverkot (CCNA 1) 3  
       
                 
                   
Reititinverkot (CCNA 2) 3                                                        
Mikroprosessorit 3  
         
                   
               
Ammatillinen orientaatio ja osaaminen
()
                                                       
Sähkötekniikka ja elektroniikka
                                                       
Elektroniikan komponentit 3  
         
                   
               
Anturi- ja vahvistintekniikka 3    
           
                       
       
Optiikan sovellutukset hyvinvointitekniikassa 3      
           
                         
   
Hyvinvointiteknologian lähtökohdat
()
                                                       
Hyvinvointiteknologian käsitteistö 3
     
             
                           
Hyvinvointiteknologian kehitysnäkymät 3
       
               
                       
Osallistuva ja toimintakykyinen ihminen 3
       
               
                       
Sosiaali- ja terveysalan perusteet ja palvelujärjestelmät 6  
       
                 
                   
Saavutettavat ja esteettömät ympäristöt 3    
           
                       
       
Fyysinen ihminen ja teknologia
()
                                                       
Kuntotestauksen perusteet 3
     
             
                           
Soveltava anatomia, fysiologia ja biofysiikka 1 3
       
               
                       
Soveltava anatomia, fysiologia ja biofysiikka 2 3  
       
                 
                   
Soveltava anatomia, fysiologia ja biofysiikka 3 3  
         
                   
               
Fyysinen ergonomia 3    
         
                     
           
Terveysalan teknologia
()
                                                       
Laatu, turvallisuus, standardit ja lainsäädäntö 3                                                        
Potilasvalvonnan menetelmät ja laitteet 3                                                        
Kliinisten laboratorioiden menetelmät ja laitteet 3                                                        
Tutkimus- ja hoitomenetelmät 3                                                        
Soveltava kehittämisosaaminen
()
                                                       
Innovaatio-opinnot
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
   
Liiketoiminta ja yrittäjyys
()
                                                       
Valinnaiset kehittämisopinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Teknologian ja palveluiden myynti ja markkinointi 3      
             
                           
Hyvinvointiteknologian kansainväliset verkostot 3      
             
                           
Teknologiayrittäjyys 3      
           
                         
   
Kognitiivinen ergonomia ja käytettävyys 3    
         
                     
           
Hanketoiminta ja rahoitus 3      
           
                         
   
Käyttäjälähtöinen tuotekehitystyö 3    
           
                       
       
Telematiikka terveydenhuollossa 3    
           
                       
       
Geroteknologia 3    
           
                       
       
Valaistus ja toimintakyky 3    
         
                     
           
International Studies
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Intercultural Diversity Skills at Work 3                                                        
European Project Semester (EPS) 30                                                        
Japani 1 3                                                        
Japani 2 3                                                        
Japani 3 3                                                        
Project Placement, Japan 15                                                        
27273520621151215201463310.510.569667.57.510107733
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelujaksot
                                                       
Työharjoittelu 1 15                                                        
Työharjoittelu 2 15                                                        
0000000000000000000000000000
Opinnäytetyö