OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma > Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma

Syksy 2009

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
Matematiikka
                                                       
Funktiot ja kompleksiluvut 3
     
               
                           
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                         
Differentiaalilaskenta 3
       
                 
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                     
Digitaalitekniikan matematiikka 3                                                        
Integraalimuunnokset 3  
       
                   
                   
Tilastomatematiikka 3    
           
                       
         
Digitaalisen signaalinkäsittelyn matematiikka 3  
         
                   
                 
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka ja lämpöopin perusteet 3
       
               
                         
Sähköoppi 3
       
                 
                       
Magnetismi 3  
       
                 
                     
Värähtelyt ja aaltoliike 3  
       
                   
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
Kieliopinnot
()
                                                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3      
           
                         
   
Ammatillinen englanti 3    
         
                     
           
Hyvinvointiteknologian englanti ja viestintä 3      
           
                           
   
Työelämän ruotsi 3    
           
                       
         
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3    
           
                       
         
Tuotantotalous
                                                       
Projektin hallinta 3  
       
                 
                   
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3    
         
                     
           
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3    
           
                       
         
Teknologiayrityksen johtaminen 3      
           
                         
   
Johdantoprojekti
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                           
PC:n käyttöönotto 3
     
             
                           
272118915121836129069669930331203600
Ammattiopinnot
                                                       
Tietotekniset perusopinnot
                                                       
Unix/Linux-peruskurssi 3
       
               
                       
Elektroniset järjestelmät 3  
       
                   
                   
Digitaalitekniikka (piirit) 3
       
                 
                       
Tietokoneen arkkitehtuuri 3  
         
                   
                 
Ohjelmoinnin perusteet 3
       
               
                         
Tiedonhallinnan perusteet 3  
         
                   
                 
Tietoliikenteen perusteet 3    
         
                     
             
Lähiverkot (CCNA 1) 3    
         
                       
           
Mikroprosessorit 3    
         
                     
           
Sähkötekniikka ja elektroniikka
                                                       
Elektroniikan komponentit 3  
         
                   
                 
Anturi- ja vahvistintekniikka 3    
         
                     
             
Optiikan sovellutkset hyvinvointitekniikassa 3    
         
                       
           
Hyvinvointiteknologian lähtökohdat
                                                       
Hyvinvointiteknologian käsitteistö 3
     
             
                           
Hyvinvointiteknologian kehitysnäkymät 3
       
               
                       
Ihminen psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena 3
       
               
                       
Sosiaali- ja terveysalan perusteet 3  
       
                 
                   
Esteettömät ympäristöt 3    
         
                     
           
Fyysinen ihminen ja teknologia
                                                       
Fyysisen kunnon mittaus 3
     
             
                           
Fysiologia ja biofysiikka 1 3
       
               
                       
Fysiologia ja biofysiikka 2 3  
       
                 
                   
Fysiologia ja biofysiikka 3 3    
         
                     
           
Fyysinen ergonomia 3    
           
                       
         
Hyvinvointiteknologian sovellukset
                                                       
Tuotteiden laatu- ja turvallisuusstandardit 3    
           
                       
         
Geronteknologia 3      
           
                         
   
Tutkimus- ja hoitomenetelmät 3      
             
                           
 
Telelääketiede 1 3      
             
                           
 
Valaistus ja toimintakyky 3      
             
                           
 
Hyvinvointiteknologian verkostot
                                                       
Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmät 3  
         
                   
                 
Hyvinvointiteknologian kansainväliset verkostot 3      
           
                         
   
Teknologiayrittäjyys 3      
           
                           
   
Projektiopinnot
                                                       
Kognitiivinen ergonomia ja käytettävyys 3      
           
                         
     
Käyttäjälähtöinen tuotekehitystyö 3      
           
                         
     
Hyvinvointiteknologian projekti 9      
           
                       
 
24212733618912216211233993612010.510.560129120
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Lausekkeet ja yhtälöt 3
     
             
                             
Fysiikan täydentävät opinnot 3
     
             
                           
Valmennus ammatilliseen englantiin 1 3
     
             
                           
Valmennus ammatilliseen englantiin 2 3
       
               
                       
Communication Skills in ICT 3      
           
                         
   
Valmennus ammattiruotsiin 1 3  
       
                 
                   
Valmennus ammattiruotsiin 2 3  
         
                   
               
Tietoturvallisuuden perusteet 3
       
               
                       
Reititinverkot (CCNA 2) 3    
         
                     
           
Yhtälöt, vektorit ja matriisit (SEFI) 5
     
             
                             
Differentiaalilaskenta (SEFI) 4
     
               
                           
Integraalilaskenta (SEFI) 4
       
               
                         
Vektorianalyysi (SEFI) 4
       
                 
                       
Sarjat ja differentiaaliyhtälöt (SEFI) 4  
       
                 
                     
Todennäköisyyslaskenta (SEFI) 4    
         
                       
           
Fourier-analyysi ja Laplace-muunnos (SEFI) 4  
       
                   
                   
Laskennallinen matematiikka (SEFI) 4  
         
                   
                 
32187318141177030117775.55.55.51.51.55.5001.51.500
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelujaksot
                                                       
Hyvinvointialan harjoittelu 15  
         
                     
               
Tietotekniikan harjoittelu 15    
           
                         
       
0151500001501500000000015000150000
Opinnäytetyö