OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma > Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma

Syksy 2008

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Orientoivat opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3                                                        
0000000000000000000000000000
Perusopinnot
                                                       
Matematiikka
                                                       
Funktiot ja kompleksiluvut 3                                                        
Vektorit ja matriisit 3                                                        
Differentiaalilaskenta 3
       
                 
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                     
Digitaalitekniikan matematiikka 3
     
               
                           
Integraalimuunnokset 3  
       
                   
                   
Tilastomatematiikka 3    
         
                   
       
Digitaalisen signaalinkäsittelyn matematiikka 3                                                        
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka ja lämpöopin perusteet 3
       
               
                       
Sähköoppi 3  
       
                 
                     
Magnetismi 3  
       
                   
                   
Värähtelyt ja aaltoliike 3  
         
                     
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3
     
             
                   
Kieliopinnot
                                                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
         
                   
       
Ammatillinen englanti 3                                                        
Hyvinvointiteknologian englanti ja viestintä 3  
         
                     
               
Työelämän ruotsi 3                                                        
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3                                                        
Tuotantotalous
                                                       
Projektin hallinta 3  
       
                 
                   
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3    
         
                     
           
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3    
           
                       
       
Teknologiayrityksen johtaminen 3                                                        
Johdantoprojekti
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                           
PC:n käyttöönotto 3
     
             
                           
152180961564400361.54.57.57.50622220000
Ammattiopinnot
                                                       
Tietotekniset perusopinnot
                                                       
Unix/Linux-peruskurssi 3
       
               
                       
Elektroniset järjestelmät 3  
       
               
               
Digitaalitekniikka (piirit) 3
       
               
                       
Tietokoneen arkkitehtuuri 3  
       
                 
                   
Ohjelmoinnin perusteet 3
       
               
                       
Tiedonhallinnan perusteet 3  
       
               
               
Tietoliikenteen perusteet 3
       
               
                       
Lähiverkot (CCNA 1) 3  
       
                 
                   
Mikroprosessorit 3  
         
                   
               
Sähkötekniikka ja elektroniikka
                                                       
Elektroniikan komponentit 3
       
               
                       
Anturi- ja vahvistintekniikka 3  
       
               
               
Optiikan sovellutkset hyvinvointitekniikassa 3    
         
                   
       
Hyvinvointiteknologian lähtökohdat
                                                       
Hyvinvointiteknologian käsitteistö 3
     
             
                             
Hyvinvointiteknologian kehitysnäkymät 3
       
               
                         
Ihminen psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena 3
       
               
                       
Sosiaali- ja terveysalan perusteet 3  
       
                 
                   
Esteettömät ympäristöt 3    
         
                   
 
         
Fyysinen ihminen ja teknologia
                                                       
Fyysisen kunnon mittaus 3
     
             
                           
Fysiologia ja biofysiikka 1 3
       
               
                       
Fysiologia ja biofysiikka 2 3  
       
                 
                   
Fysiologia ja biofysiikka 3 3  
         
                   
               
Fyysinen ergonomia 3    
         
                   
       
Hyvinvointiteknologian sovellukset
                                                       
Tuotteiden laatu- ja turvallisuusstandardit 3    
         
                   
       
Geronteknologia 3    
         
                   
       
Tutkimus- ja hoitomenetelmät 3  
       
               
               
Telelääketiede 1 3      
           
                       
Valaistus ja toimintakyky 3      
           
                       
Hyvinvointiteknologian verkostot
                                                       
Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmät 3      
           
                         
   
Hyvinvointiteknologian kansainväliset verkostot 3      
             
                           
Teknologiayrittäjyys 3                                                        
Projektiopinnot
                                                       
Kognitiivinen ergonomia ja käytettävyys 3      
           
                       
Käyttäjälähtöinen tuotekehitystyö 3      
           
                       
Hyvinvointiteknologian projekti 9      
           
                       
222011185171285.55.5994110766443.523.524.54.54.54.5
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Lausekkeet ja yhtälöt 3
     
             
                           
Fysiikan täydentävät opinnot 3
     
             
                           
Valmennus ammatilliseen englantiin 1 3
     
             
                           
Valmennus ammatilliseen englantiin 2 3                                                        
Communication Skills in ICT 3    
         
                   
       
Valmennus ammattiruotsiin 1 3                                                        
Valmennus ammattiruotsiin 2 3                                                        
Tietoturvallisuuden perusteet 3
       
               
                       
Reititinverkot (CCNA 2) 3  
       
               
               
Reaalifunktiot, vektorit ja matriisit (SEFI) 9
     
             
                           
Integraalilaskenta (SEFI) 4
       
               
                       
Vektorianalyysi (SEFI) 4
       
               
                       
Sarjat ja differentiaaliyhtälöt (SEFI) 4  
       
                 
                   
Todennäköisyyslaskenta (SEFI) 4  
         
                   
               
Fourier-analyysi ja Laplace-muunnos (SEFI) 4  
         
                   
               
Laskennallinen matematiikka (SEFI) 4  
       
               
               
19.312.720127.35.07.71100663.73.72.52.53.83.80.50.50.50.50000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Hyvinvointialan harjoittelu 15  
         
                   
                 
Tietotekniikan harjoittelu 15                                                        
0150000015000000000015000000000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö