OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Talotekniikan koulutusohjelma > Talotekniikan koulutusohjelma, LVI-tekniikka, tuotantopainotteinen
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Talotekniikan koulutusohjelma, LVI-tekniikka, tuotantopainotteinen

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
Matematiikka
                                                       
Algebra ja geometria 3
     
             
                           
Funktiot 3
       
               
                         
Tilasto- ja talousmatematiikka 3
       
                 
                       
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
       
                 
                   
Talotekniikan matemaattiset menetelmät 3  
         
                   
                 
Fysiikka ja kemia
                                                       
Lämmönsiirto- ja virtaustekniikka 1 3
       
               
                         
Mekaniikka 3
     
             
                           
Valo- ja sähköoppi 3
       
               
                         
Fysiikan laboratoriotyöt 3
       
                 
                       
Rakennusfysiikka 3  
       
                 
                     
Rakennusainekemia 3    
         
                     
             
Materiaalifysiikka 3    
         
                     
             
Kielet
                                                       
Tekniikan suomi ja viestintä 3
       
               
                         
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3      
           
                           
   
Ammatillinen englanti 3  
       
               
                 
Talotekniikan englanti ja viestintä 3    
         
                     
           
Työelämän ruotsi 3    
         
                     
           
Tuotantotalous
                                                       
Rakentamistalouden perusteet 3  
         
                   
                 
Talotekniikan elinkaaritalous 3    
           
                       
         
Vuorovaikutustaidot ja johtaminen 3  
       
 
                 
   
         
Tietotekniset aineet
                                                       
Tietojenkäsittelyn perusteet 3
     
             
                             
CAD-perusteet 3
     
               
                           
3316.516.53151888.5124.5307.57.51265.52.571.5934.500300
Ammattiopinnot
                                                       
Yhteiset ammattiopinnot
                                                       
LVI-tekniikan perusteet 3
     
             
                             
Sähkötekniikan perusteet 3
     
             
                             
Sähköasennukset 1 3
     
               
                           
Ilmastointitekniikka 1 3  
         
                   
                 
Lämmitystekniikka 1 3  
       
                 
                     
Automaatiotekniikan perusteet 3
       
                 
                       
Automaatiojärjestelmät 3    
         
                     
             
Rakennussuunnittelu 3  
       
                   
                   
Projektiopinnot
                                                       
Johdantoprojekti 6
     
             
                         
Innovaatioprojekti 10    
           
                       
       
LVI-tekniikka, tuotantopainotteinen
                                                       
CAD-teknologia 3  
       
                 
                     
LVI-mittaustekniikka 3
       
                 
                       
LVI-järjestelmät ja asennustekniikka 3
       
                 
                       
Vesitekniikka 1 3  
       
                 
                     
Rakennusten energiatalous 3    
         
                       
           
LVI-suunnittelun sovellusohjelmat 3  
       
                   
                   
Vastaanottomittaukset 3    
         
                       
           
Lämmitystekniikka 2 4  
         
                   
                 
Vesitekniikka 2 3  
       
                   
                   
Ilmastointitekniikka 2 4    
         
                     
             
Työmaatekniikka 3  
         
                   
                 
Kylmätekniikka 1 3  
       
                   
                   
Talotekniikan hankintatoimi 3    
           
                         
       
Tehtävä- ja laatusuunnitteluprojekti 3    
           
                         
       
Toimintaprosessit -projekti 3      
             
                           
 
Talotekniikan sopimukset 4      
             
                           
 
Työssäoppiminen 15      
           
                           
   
Vaihtomoduuli 10 op
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
LVI-suunnitteluprojekti 1 5    
         
                       
           
LVI-suunnitteluprojekti 2 5    
           
                       
         
243139221212211018211576639912100711101101570
Talotekniikan vapaasti valittavat opinnot 10 op
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Insinöörityö
                                                       
Insinöörityö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15  
         
                     
               
Harjoittelu 2 15      
           
                         
     
0150150001500150000000015000015000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5762.555.55527302933.53025.540.514.513.513.5151514.514.51716.5161414.51118.821.810.83.8

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

LVI-tekniikka, tuotantopainotteinen

Talotekniikan koulutusohjelma