OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Talotekniikan koulutusohjelma > Talotekniikan koulutusohjelma, LVI-tekniikka, suunnittelupainotteinen
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Talotekniikan koulutusohjelma, LVI-tekniikka, suunnittelupainotteinen

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
Matematiikka
                                                       
Algebra ja geometria 3
     
             
                           
Funktiot 3
       
               
                         
Tilasto- ja talousmatematiikka 3
       
                 
                       
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
       
                 
                   
Talotekniikan matemaattiset menetelmät 3  
         
                   
                 
Fysiikka ja kemia
                                                       
Lämmönsiirto- ja virtaustekniikka 1 3
       
               
                         
Mekaniikka 3
     
             
                           
Valo- ja sähköoppi 3
       
               
                         
Fysiikan laboratoriotyöt 3
       
                 
                       
Rakennusfysiikka 3  
       
                 
                     
Rakennusainekemia 3    
         
                     
             
Materiaalifysiikka 3    
         
                     
             
Kielet
                                                       
Tekniikan suomi ja viestintä 3
       
               
                         
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3      
           
                           
   
Ammatillinen englanti 3  
       
               
                 
Talotekniikan englanti ja viestintä 3    
         
                     
           
Työelämän ruotsi 3    
         
                     
           
Tuotantotalous
                                                       
Rakentamistalouden perusteet 3  
         
                   
                 
Talotekniikan elinkaaritalous 3    
           
                       
         
Vuorovaikutustaidot ja johtaminen 3  
       
 
                 
   
         
Tietotekniset aineet
                                                       
Tietojenkäsittelyn perusteet 3
     
             
                             
CAD-perusteet 3
     
               
                           
3316.516.53151888.5124.5307.57.51265.52.571.5934.500300
Ammattiopinnot
                                                       
Yhteiset ammattiopinnot
                                                       
LVI-tekniikan perusteet 3
     
             
                             
Sähkötekniikan perusteet 3
     
             
                             
Sähköasennukset 1 3
     
               
                           
Ilmastointitekniikka 1 3  
         
                   
                 
Lämmitystekniikka 1 3  
       
                 
                     
Automaatiotekniikan perusteet 3
       
                 
                       
Automaatiojärjestelmät 3    
         
                     
             
Rakennussuunnittelu 3  
       
                   
                   
Projektiopinnot
                                                       
Johdantoprojekti 6
     
             
                         
Innovaatioprojekti 10    
           
                       
       
LVI-tekniikka, suunnittelupainotteinen
                                                       
LVI-mittaustekniikka 3
     
 
             
     
               
LVI-järjestelmät ja asennustekniikka 3
       
                 
                       
Vesitekniikka 1 3  
       
                 
                     
Vesitekniikka 2 3  
       
                   
                   
Rakennusten energiatalous 3    
         
                       
           
Termodynamiikka 3  
       
                 
                   
Lämmönsiirto- ja virtaustekniikka 2 3  
       
                   
                   
Lämmitystekniikka 2 6  
       
                 
 
             
Ilmastointitekniikka 2 6    
         
                     
           
Ilmastointitekniikka 2 laboratoriotyöt 3    
         
                       
           
Kylmätekniikka 1 3  
       
                   
                   
Kylmätekniikka 2 3      
             
                           
Korjausrakentaminen 3      
           
                         
   
Korjausrakentamisen suunnittelu 3      
             
                           
LVI-suunnittelu 3  
       
                 
                   
LVI-suunnitteluprojekti 1 3  
         
                   
                 
LVI-suunnitteluprojekti 2 6    
         
                     
         
LVI-suunnitteluprojekti 3 6    
         
                       
 
   
Vaihtomoduuli 10 op
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Teollisuusilmastointi 3    
           
                         
       
Energiantuotanto 4    
           
                         
       
Erikoisputkistot 3      
             
                           
22.534.544151210.52410.52123696637.591591.59128151.54.54.54.5
Talotekniikan vapaasti valittavat opinnot 10 op
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Insinöörityö
                                                       
Insinöörityö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15  
         
                     
               
Harjoittelu 2 15      
           
                         
     
0150150001500150000000015000015000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 55.56660.5482728.532343327.531.516.513.513.51513.514.517.51618181512.51520.311.38.38.3

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

LVI-tekniikka, suunnittelupainotteinen

Talotekniikan koulutusohjelma