OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Talotekniikan koulutusohjelma > Talotekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Talotekniikan koulutusohjelma

Syksy 2011

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Matematiikka
                                                       
Geometria ja yhtälöryhmät 3
     
             
                           
Funktiot ja derivaatta 3
     
             
                         
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3
       
                 
                       
Tilastomatematiikka 3  
         
                   
                 
Deskriptiivinen geometria ja talousmatematiikka 3  
       
                   
                   
Fysiikka ja kemia
                                                       
Lämmönsiirto- ja virtaustekniikka 1 3
       
               
                         
Mekaniikka 3
     
               
                           
Rakennusainekemia 3  
         
                     
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3
       
                 
                       
Valo- ja sähköoppi 3
       
               
                         
Rakennusfysiikka 3  
       
                 
                     
Materiaalifysiikka 3    
         
                     
             
Kielet
                                                       
Ammatillinen englanti 3
     
             
                           
Tekniikan suomi ja viestintä 3
       
               
                       
Talotekniikan englanti ja viestintä 3  
         
                   
                 
Työelämän ruotsi 3    
         
                     
             
Tekniikan englannin raportointi 3    
         
                       
           
Tuotantotalous
                                                       
Projektihallinta 3
       
               
                         
Rakentamistalouden perusteet 3  
         
                   
                 
Talotekniikan elinkaaritalous 3    
         
                       
           
Vuorovaikutustaidot ja johtaminen 3    
         
                       
           
Tietotekniset aineet
                                                       
CAD-perusteet 3
     
               
                           
Tietojenkäsittelyn perusteet 3
     
             
                             
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
391815019.519.5612150007.512127.5339369000000
Ammattiopinnot
                                                       
LVI-tekniikka, suunnittelupainotteinen
                                                       
Innovaatioprojekti
                                                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3      
           
                           
   
3D-suunnittelu ja mallintaminen 3      
           
                           
   
Kokoava projekti 6      
           
                           
   
LVI-mittaustekniikka 3
       
                 
                       
LVI-järjestelmät ja asennustekniikka 3
       
                 
                       
Vesitekniikka 1 3  
       
                 
                     
Rakennusten energiatalous 3    
         
                       
           
LVI-suunnittelun sovellusohjelmat 3  
       
                   
                   
Lämmönsiirto- ja virtaustekniikka 2 3  
         
                   
                 
Lämmitystekniikka 2 6  
         
                     
               
Vesitekniikka 2 3  
         
                     
               
Ilmastointitekniikka 2 6    
         
                     
             
Ilmastointitekniikka 2 laboratoriotyöt 3    
         
                       
           
Kylmätekniikka 1 3  
       
                   
                   
Erikoisputkistot 3      
           
                         
     
Kylmätekniikka 2 3      
           
                         
     
Teollisuusilmastointi 3      
           
                         
     
Korjausrakentaminen 3      
           
                         
     
Energiantuotanto 3      
           
                         
     
Korjausrakentamisen suunnittelu 3      
           
                           
   
LVI-suunnittelu 3    
         
                     
             
Sähköinen talotekniikka
                                                       
Innovaatioprojekti
                                                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3      
           
                           
   
3D-suunnittelu ja mallintaminen 3      
           
                           
   
Kokoava projekti 6      
           
                           
   
Sähkömittaustekniikka 3
       
                 
                       
Sähköasennustyöt 3
       
                 
                       
Puhelin-, viestintä- ja merkinantojärjestelmät 3  
       
                 
                     
Sähkösuunnittelun sovellusohjelmat 3  
       
                   
                   
Tietoverkkojärjestelmät 3  
       
                   
                   
Sähköverkkolaskenta 3  
         
                   
                 
Talotekniikan tehoelektroniikka 3  
         
                     
               
Sähkön jakelu ja käyttö 3  
         
                     
               
Sähkömitoituslaskenta 3  
         
                     
               
Turvallisuusjärjestelmät 3    
         
                     
             
Tietoliikennetekniikka 3    
         
                     
             
Sähköasennukset 2 3    
         
                     
             
Sähkösuunnittelu 3    
         
                       
           
Suurjännitetekniikka 3    
         
                       
           
Valaistustekniikka 3      
           
                         
     
Sähköalan säädökset 3      
           
                         
     
Sähkön jakeluverkot 3      
           
                         
     
Sähkökoneet ja tehoelektroniikka 3      
           
                         
     
Piirikaaviot ja keskukset 3      
           
                         
     
Korjausrakentamisen suunnittelu 3      
           
                           
   
LVI-tekniikka, tuotantopainotteinen
                                                       
Innovaatioprojekti
                                                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3      
           
                           
   
Kokoava projekti 6      
           
                           
   
Tehtävä- ja laatusuunnitteluprojekti 3      
           
                           
   
Lämmitystekniikka 2 3  
         
                   
                 
Ilmastointitekniikka 2 3  
         
                     
               
Vastaanottomittaukset 3    
         
                     
             
Työmaatekniikka 3  
         
                     
               
Talotekniikan hankintatoimi 3    
         
                     
             
Työssäoppiminen 15      
           
                         
     
LVI-mittaustekniikka 3
       
                 
                       
LVI-järjestelmät ja asennustekniikka 3
       
                 
                       
Vesitekniikka 1 3  
       
                 
                     
Rakennusten energiatalous 3    
         
                       
           
LVI-suunnittelun sovellusohjelmat 3  
       
                   
                   
Vesitekniikka 2 3  
         
                     
               
Kylmätekniikka 1 3  
       
                   
                   
Talotekniikan sopimukset 3