OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Talotekniikan koulutusohjelma > Talotekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Talotekniikan koulutusohjelma

Syksy 2008

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Matematiikka
                                                       
Geometria 3
     
             
                           
Funktiot ja vektorit 3
     
           
                       
Differentiaalilaskenta ja matriisit 3  
       
               
               
Tilastomatematiikka 3  
       
               
               
Deskriptiivinen geometria ja talousmatematiikka 3  
       
               
               
Fysiikka ja kemia
                                                       
Lämmönsiirto- ja virtaustekniikka 1 3
     
           
                       
Mekaniikka 3
     
           
                       
Rakennusainekemia 3
     
           
                       
Fysiikan laboratoriotyöt 3
     
           
                       
Valo- ja sähköoppi 3  
       
               
               
Rakennusfysiikka 3                                                        
Materiaalifysiikka 3    
         
                     
             
Kielet
                                                       
Tekniikan englanti ja viestintä 3
     
           
                       
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
           
                       
Talotekniikan englanti ja viestintä 3  
       
               
               
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
         
                   
       
Ammattiruotsi 3                                                        
Tekniikan englannin raportointi 3    
         
                   
       
Tuotantotalous
                                                       
Projektihallinta 3
     
           
                       
Talotekniikan elinkaaritalous 3    
         
                       
           
Rakentamistalouden perusteet 3  
       
               
               
Vuorovaikutustaidot ja johtaminen 3    
         
                     
           
Tietotekniset aineet
                                                       
CAD-perusteet 3
     
           
                       
Tietojenkäsittelyn perusteet 3
     
           
                       
Orientoivat opinnot 3                                                        
331815018159912300997.57.54.54.54.54.5661.51.50000
Ammattiopinnot
                                                       
LVI-tekniikka, suunnittelupainotteinen
                                                       
LVI-mittaustekniikka 3                                                        
LVI-järjestelmät ja asennustekniikka 3                                                        
Vesitekniikka 1 3  
       
               
               
Rakennusten energiatalous 3  
       
               
               
LVI-suunnittelun sovellusohjelmat 3  
       
               
               
Lämmönsiirto- ja virtaustekniikka 2 3  
       
               
               
Lämmitystekniikka 2 6  
       
               
               
Vesitekniikka 2 3  
       
               
               
Ilmastointitekniikka 2 6    
         
                   
       
Ilmastointitekniikka 2 laboratoriotyöt 3                                                        
Kylmätekniikka 1 3    
         
                   
       
Erikoisputkistot 3      
           
                       
Kylmätekniikka 2 3      
           
                         
   
Teollisuusilmastointi 3      
           
                       
Korjausrakentaminen 3      
           
                       
Energiantuotanto 3      
           
                         
   
Korjausrakentamisen suunnittelu 3      
           
                         
   
3D-suunnittelu ja mallintaminen 3      
           
                         
   
Kokoava projekti 6      
           
                       
LVI-suunnittelu 3    
         
                     
           
Rakennusten sähkö- ja tietotekniikka
                                                       
Sähkömittaustekniikka 3
       
               
                         
Sähköasennustyöt 3
     
           
                       
Puhelin-, viestintä- ja merkinantojärjestelmät 3  
       
               
               
Sähkösuunnittelun sovellusohjelmat 3                                                        
Tietoverkkojärjestelmät 3  
       
               
               
Sähköverkkolaskenta 3  
       
               
               
Talotekniikan tehoelektroniikka 3                                                        
Sähkön jakelu ja käyttö 3  
       
               
               
Sähkömitoituslaskenta 3  
       
               
               
Turvallisuusjärjestelmät 3    
         
                   
       
Tietoliikennetekniikka 3    
         
                   
       
Sähköasennukset 2 3    
         
                   
       
Sähkösuunnittelu 3    
         
                   
       
Suurjännitetekniikka 3                                                        
Valaistustekniikka 3                                                        
Sähköalan säädökset 3      
           
                         
   
Sähkön jakeluverkot 3      
           
                       
Sähkökoneet ja tehoelektroniikka 3                                                        
Piirikaaviot ja keskukset 3      
           
                         
   
Korjausrakentamisen suunnittelu 3      
           
                         
   
3D-suunnittelu ja mallintaminen 3      
           
                         
   
Kokoava projekti 6      
           
                       
LVI-tekniikka, tuotantopainotteinen
                                                       
Lämmitystekniikka 2 3  
       
               
               
Ilmastointitekniikka 2 3  
       
               
               
Vastaanottomittaukset 3  
       
               
               
Työmaatekniikka 3    
         
                   
       
Talotekniikan hankintatoimi 3    
         
                   
       
Työssäoppiminen 15      
           
                       
LVI-mittaustekniikka 3                                                        
LVI-järjestelmät ja asennustekniikka 3                                                        
Vesitekniikka 1 3  
       
               
               
Rakennusten energiatalous 3  
       
               
               
LVI-suunnittelun sovellusohjelmat 3  
       
               
               
Vesitekniikka 2 3  
       
               
               
Kylmätekniikka 1 3    
         
                   
       
Kokoava projekti 6      
           
                       
Talotekniikan sopimukset 3      
           
                       
Toimintaprosessit -projekti 3      
           
                       
Tehtävä- ja laatusuunnitteluprojekti 3      
           
                       
LVI-suunnitteluprojekti 3                                                        
LVI-tekniikan perusteet 3
     
           
                       
Sähkötekniikan perusteet 3