OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Talotekniikan koulutusohjelma > KCP07S
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

KCP07S

Syksy 2007

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Insinöörifysiikka 6
     
             
                       
Ammattifysiikka 6  
       
               
                 
Fysiikan laboratoriotyöt 3
     
           
                       
Ammattifysiikka, tuotantopainotteinen 3  
       
                 
                     
Kemia ja ympäristö 3    
           
                       
       
Kokoustekniikka ja raportointi 3    
         
                     
           
Ammattiruotsi 3    
           
                       
       
Työelämän ja tekniikan englanti 4
       
               
                       
Talotekniikan englanti 3  
       
                 
                   
Tekniikan suomi 2
     
             
                           
Talotekniikan suomi 3                                                        
Käytännön matematiikka 3
     
             
                           
Matematiikka 1 3
     
               
                           
Matematiikka 2 3
       
               
                       
Matematiikka 3 3
       
               
                       
Matematiikka 4 4  
       
                 
                   
Sovelluskehitys 3  
         
                   
               
Tietojenkäsittelyn perusteet 3
     
           
                         
Johtaminen 3      
             
                           
Yrittäjyyden perusteet 3  
         
                   
               
Markkinoinnin perusteet 4    
           
                       
       
Kannattavuus ja rahoitus 5      
           
                         
   
Kannattavuus ja rahoitus (TP) 3    
           
                       
         
302216813.516.5148313534.39.38.87.88.55.5531.51.5852.52.51.51.5
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Kone- ja energiatekniikka 3  
       
                 
               
Lämmönsiirto- ja virtaustekniikka 1 3
       
               
                       
Säätötekniikan perusteet 3  
       
                 
                   
Rakennussuunnittelu 3  
       
                 
                   
LVI-mittaustekniikka 3                                                        
Ilmastointitekniikka 1 3  
         
                   
               
Vesitekniikka 1 3  
       
                 
                   
Lämmitystekniikka 1 3  
       
                 
                   
Sähkömittaustekniikka 3
       
               
                       
Talotekniikan elinkaariarviot ja elinkaarikustannukset 3    
         
                     
       
Lämmitystekniikka 2 3  
         
                   
               
Vesitekniikka 2 3  
         
                   
               
Kylmätekniikka 1 3    
           
                       
       
Ilmastointitekniikka 2 3  
         
                   
               
Teollisuusilmastointi 3    
         
                     
           
Ilmastointitekniikka 2 9    
         
                   
       
Tietoliikennetekniikka 3    
         
                     
           
Sähköasennukset 2 3    
         
                     
           
Kylmätekniikka 2 3    
         
                   
 
       
Lämmitystekniikka 2 6    
         
                   
       
Talotekniikkaurakoitsijan hankintatoimi 3    
         
                       
           
Sähkönjakeluverkot 3    
         
                   
         
Rakennusten energiatalous 3    
         
                   
       
Kiinteistötalous 6  
       
               
               
Piirikaaviot ja keskukset 3      
             
                           
Sähköasennustyöt 3  
       
                   
                   
Materiaalioppi 3    
         
                   
       
Sähkön jakelu ja käyttö 3  
         
                   
               
LVI-tekniikan perusteet 3
     
             
                           
Automaatiojärjestelmät 3    
         
                   
         
LVI-suunnittelu 3    
         
                     
           
LVI-suunnitteluprojekti 9    
         
                   
       
Puhelin-, viestintä- ja merkinantojärjestelmät 3  
       
                 
                   
Turvallisuusjärjestelmät 3                                                        
Tietoverkkojärjestelmät 3      
           
                         
   
Integroidut järjestelmät 3    
           
                       
       
Sähkösuunnittelu 3    
         
                     
           
Sähkösuunnitteluprojekti 9    
         
                   
       
Työmaatekniikan perusteet 6  
       
               
               
LVI-järjestelmät ja asennustekniikka 3
     
           
                       
LVI-projektilaboraatiot 1 3  
         
                   
               
LVI-projektilaboraatiot 2 3    
         
                   
         
LVI-projektilaboraatiot 3 3      
             
                           
Suunnitteluprojekti 1 3    
           
                       
       
Suunnitteluprojekti 2 3    
         
                     
           
Sähköasennukset 3 3    
           
                         
       
Sähköturvallisuustutkinto 2 3      
             
                           
Lämmönsiirto- ja virtaustekniikka 2 3  
         
                   
               
Valvonta, vastaanotto ja luovutus 6                                                        
Sähkösuunnittelun sovellusohjelmat 3    
         
                     
           
LVI-suunnittelun sovellusohjelmat 3    
         
                     
           
Materiaali- ja lujuusoppi 5                                                        
CAD-perusteet 4                                                        
CAD-teknologia 5
     
           
                       
Valaistustekniikka 5    
         
                     
           
Sähkökoneet ja tehoelektroniikka 4      
           
                         
 
Sähköturvallisuustutkinto 3 3      
             
                           
Erikoisputkistot 4                                                        
LVIS-järjestelmien korjausrakentaminen 8      
             
                           
Sähköturvallisuustutkinto 1 5      
             
                           
Suurjännitetekniikka 3    
         
                   
 
       
Talotekniikan tehoelektroniikka 3  
         
                   
               
Sähköasennukset 1 5
       
               
                       
Sähkötekniikan perusteet 4
     
             
                           
Verkostolaskenta 3  
         
                   
               
CAD 3D-mallintaminen 3      
             
                           
 
Kiinteistöjohtaminen 1 6                                                        
Tekninen isännöinti 3                                                        
2660104351115253564.539.55305.55.57.57.510.514.517.517.532.332.319.320.31.53.517.512.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                       
Fysiikan lisäopetus 3
     
             
                           
Talotekniikkatyömaan tarkesuunnittelu 3  
         
                   
               
Johdatus tekniikan opintoihin 3