OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Talotekniikan koulutusohjelma > Talotekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Talotekniikan koulutusohjelma

Syksy 2006

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
()
                                                               
Liiketoimintaosaaminen
()
                                                               
Yrittäjyyden perusteet 3                                                                
Markkinoinnin perusteet 4                                                                
Kannattavuus ja rahoitus 5                                                                
Kannattavuus ja rahoitus 3                                                                
Johtaminen 3                                                                
Tekniikan suomi 2                                                                
Talotekniikan suomi 3  
         
                 
                   
Kokoustekniikka ja raportointi 3  
         
                 
                   
Työelämän ja tekniikan englanti 4  
         
                 
                   
Talotekniikan englanti 3  
         
                 
                   
Ammattiruotsi 3                                                                
Matematiikka 1 3  
         
                 
                   
Matematiikka 2 3  
         
                 
                   
Matematiikka 3 3  
         
                 
                   
Matematiikka 4 4  
         
                 
                   
Tilastomatematiikan peruskurssi 3                                                                
LVI-tekniikan matematiikka 3  
         
                 
                   
Insinöörifysiikka 6                                                                
Ammattifysiikka 6  
         
                 
                   
Ammattifysiikka 3  
         
                 
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                 
                   
Tietojenkäsittelyn perusteet 3                                                                
Sovelluskehitys 3                                                                
Kemia ja ympäristö 3                                                                
0410000020.520.500000000010.310.310.310.30000000000
AMMATTIOPINNOT
()
                                                               
LVI-tekniikka I
()
                                                               
Lämmitystekniikka 2 6                                                                
Vesitekniikka 2 3  
         
                 
                   
Automaatiojärjestelmät 3  
         
                 
                   
Kylmätekniikka 1 3  
         
                 
                   
LVI-tekniikka I
()
                                                               
Lämmitystekniikka 2 3                                                                
Ilmastointitekniikka 2 3                                                                
Vesitekniikka 2 3  
         
                 
                   
Kylmätekniikka 1 3                                                                
Rakennusten energiatalous 3  
         
                 
                   
LVI-tekniikka II
()
                                                               
Ilmastointitekniikka 2 9                                                                
Rakennusten energiatalous 3  
         
                 
                   
Lämmönsiirto- ja virtaustekniikka 2 3                                                                
LVI-tekniikka II
()
                                                               
Työmaatekniikan perusteet 6                                                                
LVI-järjestelmät ja asennustekniikka 3                                                                
Talotekniikkaurakoitsijan hankintatoimi 3                                                                
Automaatiojärjestelmät 3  
         
                 
                   
LVI-suunnittelu
()
                                                               
LVI-suunnittelu 3                                                                
LVI-suunnittelun sovellusohjelmat 3                                                                
LVI-suunnitteluprojekti 9                                                                
Sähkötekniikka I
()
                                                               
Verkostolaskenta 3                                                                
Tietoliikennetekniikka 3                                                                
Talotekniikan tehoelektroniikka 3                                                                
Suurjännitetekniikka 3                                                                
Sähköasennukset 2 3                                                                
Sähkötekniset tietojärjestelmät
()
                                                               
Puhelin-, viestintä- ja merkinantojärjestelmät 3                                                                
Turvallisuusjärjestelmät 3  
         
                 
                   
Tietoverkkojärjestelmät 3                                                                
Automaatiojärjestelmät 3                                                                
Integroidut järjestelmät 3                                                                
Sähkösuunnittelu
()
                                                               
Sähkösuunnittelu 3                                                                
Sähkösuunnittelun sovellusohjelmat 3                                                                
Sähkösuunnitteluprojekti 9                                                                
Projektimoduuli
()
                                                               
LVI-projektilaboraatiot 1 3                                                                
LVI-projektilaboraatiot 2 3                                                                
LVI-projektilaboraatiot 3 3                                                                
Suunnitteluprojekti 1 3                                                                
Suunnitteluprojekti 2 3                                                                
Kone- ja energiatekniikka 3                                                                
Materiaali ja lujuusoppi 5  
         
                 
                   
Materiaalioppi 3                                                                
Lämmönsiirto- ja virtaustekniikka 1 3                                                                
CAD-perusteet 4  
         
                 
                   
Säätötekniikan perusteet 3                                                                
CAD-teknologia 5                                                                
Rakennussuunnittelu 3                                                                
Sähkön jakelu ja käyttö 3                                                                
Sähköasennukset 1 5                                                                
Sähkömittaustekniikka 3                                                                
LVI-mittaustekniikka 3                                                                
Sähkötekniikan perusteet 4                                                                
LVI-tekniikan perusteet 3                                                                
Ilmastointitekniikka 1 3