OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Talotekniikan koulutusohjelma > Talotekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Talotekniikan koulutusohjelma

Syksy 2005

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
()
                                                                     
Liiketoimintaosaaminen
()
                                                                     
Yrittäjyyden perusteet 3                                                                      
Markkinoinnin perusteet 4                                                                      
Kannattavuus ja rahoitus 5                                                                      
Kannattavuus ja rahoitus 3                                                                      
Johtaminen 3                                                                      
Suomen kieli ja viestintä 1 2                                                                      
Suomen kieli ja viestintä 2 3                                                                      
Kokoustekniikka ja raportointi 3                                                                      
Työelämän ja tekniikan englanti 4                                                                      
Talotekniikan englanti 3                                                                      
Ammattiruotsi 3                                                                      
Matematiikka 1 3                                                                      
Matematiikka 2 3                                                                      
Matematiikka 3 3                                                                      
Matematiikka 4 4                                                                      
Tilastomatematiikan peruskurssi 3                                                                      
LVI-tekniikan matematiikka 3                                                                      
Insinöörifysiikka 6                                                                      
Ammattifysiikka 6                                                                      
Ammattifysiikka 3                                                                      
Fysiikan laboratoriotyöt 3                                                                      
Tietojenkäsittelyn perusteet 3                                                                      
Sovelluskehitys 3                                                                      
Kemia ja ympäristö 3                                                                      
00000000000000000000000000000000000
AMMATTIOPINNOT
()
                                                                     
LVI-tekniikka I
()
                                                                     
Lämmitystekniikka 2 6                                                                      
Vesitekniikka 2 3                                                                      
Automaatiojärjestelmät 3                                                                      
Kylmätekniikka 1 3                                                                      
Lämmitystekniikka 2 3                                                                      
Ilmastointitekniikka 2 3                                                                      
Rakennusten energiatalous 3                                                                      
LVI-tekniikka II
()
                                                                     
Ilmastointitekniikka 2 9                                                                      
Rakennusten energiatalous 3  
         
                   
                       
Lämmönsiirto- ja virtaustekniikka 2 3                                                                      
Työmaatekniikan perusteet 6                                                                      
LVI-järjestelmät ja asennustekniikka 3                                                                      
Talotekniikkaurakoitsijan hankintatoimi 3                                                                      
Automaatiojärjestelmät 3  
         
                   
                       
LVI-suunnittelu
()
                                                                     
LVI-suunnittelu 3                                                                      
LVI-suunnittelun sovellusohjelmat 3                                                                      
LVI-suunnitteluprojekti 9                                                                      
Sähkötekniikka I
()
                                                                     
Virtapiirit 2 3                                                                      
Elektroniikka 6  
         
                   
                       
Tietoliikennetekniikka 3                                                                      
Sähköasennukset 2 3                                                                      
Sähkötekniikka II
()
                                                                     
Sähkönjakeluverkot 3                                                                      
Valaistustekniikka 5                                                                      
Sähkökoneet ja tehoelektroniikka 4                                                                      
Sähköasennukset 3 3                                                                      
Sähköasennustyöt 3                                                                      
Piirikaaviot ja keskukset 3                                                                      
Sähköturvallisuustutkinto 1 5                                                                      
Sähköturvallisuustutkinto 2 3                                                                      
Sähköturvallisuustutkinto 3 3                                                                      
Ohjelmoitavat logiikat 3                                                                      
Sähkötekniset tietojärjestelmät
()
                                                                     
Puhelin-, viestintä- ja merkinantojärjestelmät 3                                                                      
Turvallisuusjärjestelmät 3                                                                      
Tietoverkkojärjestelmät 3                                                                      
Automaatiojärjestelmät 3  
         
                   
                       
Integroidut järjestelmät 3                                                                      
Sähkösuunnittelu
()
                                                                     
Sähkösuunnittelu 3                                                                      
Sähkösuunnittelun sovellusohjelmat 3                                                                      
Sähkösuunnitteluprojekti 9                                                                      
Projektimoduuli
()
                                                                     
LVI-projektilaboraatiot 1 3                                                                      
LVI-projektilaboraatiot 2 3                                                                      
LVI-projektilaboraatiot 3 3                                                                      
Suunnitteluprojekti 1 3                                                                      
Suunnitteluprojekti 2 3                                                                      
Projektitoiminta
()
                                                                     
Projektitoiminta 5  
         
                   
                       
Talotekniikkaurakoitsijan hankintatoimi 3