OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Degree Programme in Media Engineering > Degree Programme in Media Engineering S08
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Degree Programme in Media Engineering S08

Syksy 2008

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Matematiikka
                                                       
Funktiot ja kompleksiluvut 3
     
               
                           
Vektorit ja matriisit 3
     
               
                           
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3
       
               
                         
Tilastomatematiikka 3  
       
               
               
Mediatekniikan matemaattiset menetelmät 3  
       
                 
                     
Digitaalisen median algoritmit 3      
           
                       
Fysiikka ja kemia
                                                       
Sähköoppi 3
     
           
                       
Valo- ja äänioppi 3  
       
               
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
               
               
Mediatekniikan fysiikka 3    
         
                   
       
Tuotteiden elinkaari ja ympäristö 3  
       
               
               
Kieliopinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Suomea ulkomaalaisille 1 3
     
             
                           
Suomea ulkomaalaisille 2 3
       
               
                       
Suomea ulkomaalaisille 3 3  
       
                 
                   
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                           
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3  
       
               
               
Mediatekniikan ammattiruotsi 3  
       
               
               
Tekniikan englanti ja viestintä 3
     
           
                       
Tekniikan englannin raportointi 3  
       
               
               
Tieto- ja viestintätekniikan englannin tutkimuskirjoittaminen 3    
         
                   
       
Tuotantotalous
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Yrittäjyyden perusteet 3                                                        
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3                                                        
Projektinhallinta 3
     
           
                       
Tekninen myynti ja markkinointi 3                                                        
Teknologiayrityksen johtaminen 3                                                        
IPR mediatuotannossa 3    
         
                   
       
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                       
Ohjelmoinnin perusteet 3
     
           
                       
Internet kehityksen perusteet 3
     
           
                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
392793241516.510.54.54.51.51.5915969.86.85.35.32.32.32.32.30.80.80.80.8
Ammattiopinnot
                                                       
Audiovisuaalinen tekniikka
                                                       
Digitaalinen valokuvaus 3  
       
               
               
Interaktiiviset tallenteet 4    
         
                   
       
Televisio- ja verkkovideotekniikka 5    
         
                     
           
3D animaatio 3      
           
                       
Digitaalinen kuvankäsittely ja näyttötekniikka 3    
         
                   
       
Painotekniikka
                                                       
Painotekniikan perusteet 3                                                        
Kuvatekniikka 5                                                        
Digitaaliset tulostustekniikat 4  
       
               
               
Digitaalinen kuvankäsittely ja näyttötekniikka 3    
         
                   
       
Laatutekniikka 3    
         
                   
       
Hybridimediatekniikka 3      
           
                       
JAVA sovelluskehitys
                                                       
JAVA- ja J2ME- perusteet 4                                                        
J2ME-jatkokurssi 4      
           
                       
JAVA EE 3                                                        
Sovelluskehitys-projekti 4      
           
                       
RFID teknologian perusteet 3      
           
                       
.NET sovelluskehitys
                                                       
C#-ohjelmointi ja .NET 4                                                        
ASP .NET -ohjelmointi 4                                                        
.NET mobiili 3      
           
                       
Sovelluskehitys-projekti 4      
           
                       
RFID teknologian perusteet 3      
           
                       
Hybridimedia
                                                       
Hybridimediatekniikka 3      
           
                       
RFID teknologian perusteet 3      
           
                       
Monikanavaiset julkaisujärjestelmät 4      
           
                       
Tekninen luovuus ja tuotekehitys 3      
           
                       
Digitaalinen kuvankäsittely ja näyttötekniikka 3    
         
                   
       
Laatutekniikka 3    
         
                   
       
Tekniikan liiketoiminta moduuli
                                                       
Kansainvälinen projektijohtaminen 3                                                        
Working in International Operations 3      
           
                       
Innovaatiot ja tuotteistus 3                                                        
Teknologiateollisuuden palveluliiketoiminta 3                                                        
Technology Entrepreneurship 3                                                        
Mediatekniikan perusteet 6
     
           
                       
Julkaisutekniikka 4
     
           
                       
Multimediatekniikka 4
     
           
                       
Mediatuotteen suunnittelu 4
     
           
                       
Orientoiva projekti: Vuorovaikutteinen Internet -sovellus 4
     
           
                       
Tietoliikennetekniikan perusteet 3  
       
               
               
Tietokoneet ja käyttöjärjestelmät 4  
       
               
               
Tiedonhallinta 4  
       
               
               
XML ja monikanavajulkaiseminen 4  
       
               
               
Mediatekniikan seminaari 3  
       
               
               
Ohjelmistotuotanto 3  
       
               
               
Mediatuote-projekti 6    
         
                   
       
Olio-ohjelmointi 4  
       
               
               
3D-grafiikka 3  
       
               
               
Audiovisuaalinen tekniikka 3  
       
               
               
Käytettävyys ja käyttöliittymäsuunnittelu 3    
         
                   
       
Mobiiliohjelmointi 3  
       
               
               
Internet -ohjelmointi 4  
       
               
               
Verkkopalvelut 4  
       
               
               
Virtuaalitekniikka ja sosiaalinen media 3      
           
                       
2149324610.510.524.524.518.513.523235.35.35.35.312.312.312.312.39.39.36.86.811.511.511.511.5
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Viestintä 3