OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Mediatekniikan koulutusohjelma > VBP07S
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

VBP07S

Syksy 2007

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Liiketoimintaosaaminen
                                                       
Johtaminen 3      
           
                         
   
Yrittäjyyden perusteet 3
       
               
                       
Markkinoinnin perusteet 4    
         
                     
             
Kannattavuus ja rahoitus 5    
           
                       
       
Insinöörifysiikka 6
     
             
                       
Ammattifysiikka 6  
       
               
                 
Fysiikan laboratoriotyöt 3
   
       
               
Kemia ja ympäristö 3
       
               
                       
Mediatekniikan englanti 3  
         
                   
               
Ammattiruotsi 3    
         
                     
           
Työelämän ja tekniikan englanti 4
     
             
                           
Tekniikan suomi 2
     
             
                           
Mediatekniikan suomi 3    
           
                       
       
Mediatekniikan matemaattiset menetelmät 3                                                        
Tilastomatematiikan peruskurssi 3  
         
                   
               
Matematiikan peruskurssi A 5
     
             
                           
Matematiikan peruskurssi B 5
       
               
                       
Sovelluskehitys 3                                                        
Tietojenkäsittelyn perusteet 3                                                        
29.513.515313.815.84.88.878305.97.97.97.92.42.45.43.45.51.5441.51.500
AMMATTIOPINNOT
                                                       
(01)Graafisen tekn sv
                                                       
Graafisen tekniikan seminaari 3                                                        
Graafinen tekniikka 3                                                        
XML ja monikanavajulkaiseminen 3                                                        
Tuotannon suunnittelu 4                                                        
(02)Digitaalisen median sv
                                                       
Mediatekniikan seminaari 3                                                        
Graafiset käyttöliittymät 3                                                        
Ohjelmistotekniikka 3                                                        
Olio-ohjelmointi 4                                                        
(03)Graafinen julkaisutekniikka (pakollinen: G, valinnainen: M)
                                                       
Kuvatekniikka 5                                                        
Prepress työnkulku 5                                                        
Digitaaliset tulostustekniikat 5                                                        
(04)Graafinen tuotantotekniikka (pakollinen: G)
                                                       
Painotekniikka 6                                                        
Materiaalitekniikka 3                                                        
Jälkikäsittelytekniikka 3                                                        
Painoviestinnän projekti 3                                                        
(05)Digitaalisen median tekniikat (Pakollinen : M, valinnainen: G)
                                                       
3-D-grafiikka ja animaatio 3                                                        
Johdatus mobiilisovelluksiin 3                                                        
Audiovisuaalinen tekniikka 3                                                        
Mediaprojekti 6    
         
                   
       
(06)Internet- tekniikka (pakollinen. M,valinnainen G)
                                                       
XML ja monikanavajulkaiseminen 3                                                        
Internet-ohjelmointi 5                                                        
Intranet ja Extranet 4                                                        
Virtuaalitekniikka verkossa 3                                                        
(07)Sisällön tuotanto ja monikanavajulkaiseminen (G ,M)
                                                       
Viestinnän menetelmät 3                                                        
Tekninen luovuus ja tuotekehitys 3                                                        
Visuaalinen suunnittelu 3                                                        
Verkkopedagogiikka 3                                                        
Mediatuotteen suunnittelu 5                                                        
Monikanavajulkaiseminen 4                                                        
(08)Graafisen tekniikan jatko-opinnot (G)
                                                       
Laatutekniikka 3                                                        
Graafinen tuotantoautomaatio 3                                                        
Tuotannon varmistus ja ylläpito 3                                                        
Paperitekniikka 3                                                        
Pakkaustekniikan perusteet 3                                                        
(09)Pakkaustekniikka (G)
                                                       
Elintarvikkeiden pakkaustekniikka 3                                                        
Kuljetusjärjestelmät I 3                                                        
Varasto- ja automaatiotekniikka 3                                                        
Logistiikka 3                                                        
Pakkaussuunnittelu 3                                                        
Pakkausprojekti 3                                                        
(10)Audiovisuaalinen tekniikka (M)
                                                       
Digitaalinen valokuvaus 3                                                        
DVD-tekniikka 4                                                        
Digitaalinen televisiotekniikka 5                                                        
3-D animaatio ja simulaatio 3                                                        
(11)Mobile Media (M)
                                                       
J2ME and Mobile Systems 5                                                        
C++/Symbian Programming Basics 5                                                        
C++/Symbian Programming Advanced 5                                                        
(12)Advanced Application Development
                                                       
C# programming and NET Framework 4                                                        
ASP.NET programming 4                                                        
J2EE Framework 3                                                        
.NET Mobile 4                                                        
(13)Tuotantotalous (G,M)
                                                       
Logistiikka 3                                                        
Yrityksen tietojärjestelmähanke 3                                                        
Markkinoinnin suunnittelu 4                                                        
Yrittäjyys 5                                                        
Painotuotteen hinnoittelu 3                                                        
(14)Technology Business in Europe (G, M)
                                                       
Business Skills and Practices 3                                                        
European Union 3                                                        
Doing Business in Russia 3                                                        
Selling Skills 3                                                        
Working in International Operations 3                                                        
Management and Organisational Behaviour 3                                                        
Product Management 3