OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Mediatekniikan koulutusohjelma > Mediatekniikan koulutusohjelma, Digitaalinen media
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Mediatekniikan koulutusohjelma, Digitaalinen media

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
<
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
(Valitaan opintoja 79 op)
                                                       
Matematiikka
                                                       
Matemaattiset funktiot 3                                                        
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                         
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3
       
                 
                       
Tilastomatematiikka 3                                                        
Mediatekniikan matemaattiset menetelmät 3      
           
                         
     
Matematiikka Digitaalisen median suuntautumiselle
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
Digitaalisen median algoritmit 3      
             
                             
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka 3
     
               
                           
Lämpö ja aallot 3
       
                 
                       
Elektromagnetismi, optiikka 3  
       
                 
                     
Moderni fysiikka 3  
         
                   
                 
Kieliopinnot
(Valitaan opintoja 18 op)
                                                       
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                           
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
           
                       
       
Ammatillinen englanti 3
     
             
                           
Tekniikan englannin raportointi 3    
           
                         
       
Mediatekniikan englanti ja viestintä 3  
         
                   
               
Työelämän ruotsi 3    
           
                       
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3  
         
                   
               
Tuotantotalous
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Projektinhallinta 3
       
               
                         
Teknologian ja palveluiden myynti ja markkinointi 3    
           
                       
       
Teknologiayrittäjyys 3      
           
                           
   
Teknologiayrityksen johtaminen 3      
           
                         
     
Mediatuotannon arvoketjut, ekosysteemit ja tuottajuus 3  
         
                     
               
Johdantoprojekti
                                                       
Orientoiva projekti 4  
       
                 
                   
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                             
Ohjelmoinnin perusteet 3
       
               
                         
Kestävä kehitys tieto- ja viestintäteknologiassa 3
       
                 
                       
331912121518712012937.57.5995266004.57.56303
Ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 101 op)
                                                       
Yhteiset ammattiopinnot
                                                       
Viestintätekniikan perusteet 6
     
             
                           
Julkaisutekniikka 4
     
               
                           
Multimediatekniikka 3
       
               
                         
Graafisen suunnittelun perusteet 3
       
                 
                       
Lähiverkot (CCNA1) 4  
       
                 
                   
Tietokoneet ja käyttöjärjestelmät 4
       
               
                       
Tiedonhallinta 4  
       
                   
                   
XML ja monikanavajulkaiseminen 4  
       
                   
                   
Innovaatio-opinnot
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
           
                       
       
Digitaalinen media
                                                       
Ohjelmistotuotanto 3  
       
                   
                   
Olio-ohjelmointi 4  
       
                 
                     
3D-grafiikka 3  
         
                   
                 
Audiovisuaalinen tekniikka 3  
         
                   
                 
Graafiset käyttöliittymät 3  
         
                     
               
Mobiiliohjelmointi 3  
       
                   
                   
Internet-ohjelmointi 4  
         
                   
               
Verkkopalvelut 4  
         
                     
               
Virtuaalitekniikka ja sosiaalinen media 3  
         
                     
               
Sisällön tuotanto ja monikanavajulkaiseminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Mediatuotteen suunnittelu 5    
           
                       
       
Viestinnän menetelmät 3      
           
                         
     
Visuaalinen suunnittelu 3      
           
                         
     
Verkkopedagogiikka 3      
             
                           
 
Tekninen luovuus ja tuotekehitys 3      
             
                           
 
Hybridimediatekniikka 3    
           
                         
       
Digitaalinen valokuvaus 3      
             
                           
 
Sisällönhallintajärjestelmät 4    
           
                       
       
Hybridimedia
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Hybridimediatekniikka 3    
           
                         
       
RFID teknologian perusteet 3      
           
                         
     
Tekninen luovuus ja tuotekehitys 3      
             
                           
 
Sisällönhallintajärjestelmät 4    
           
                       
       
Digitaalinen kuvankäsittely ja näyttötekniikka 3    
           
                         
       
Audiovisuaalinen tekniikka
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Digitaalinen valokuvaus 3      
             
                           
 
Interaktiiviset tallenteet 4    
           
                         
       
Televisio- ja verkkovideotekniikka 5    
           
                       
       
3D animaatio 3      
           
                           
   
Digitaalinen kuvankäsittely ja näyttötekniikka 3    
           
                         
       
.NET Application Development
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
C#-ohjelmointi ja .NET 4    
           
                       
       
ASP .NET -ohjelmointi 4      
           
                         
   
RFID teknologian perusteet 3      
           
                         
     
Sisällönhallintajärjestelmät ja hajautettu tiedon käsittely Microsoft Office Sharepointilla (MOSS) 4      
             
                           
 
Windows Phone -sovelluskehitys 5      
           
                         
     
Mobiilisovellusten kehittäminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Java ohjelmoinnin perusteet 5    
           
                       
         
JAVA EE 3      
           
                           
   
RFID teknologian perusteet 3      
           
                         
     
Android-sovelluskehitys 5    
           
                       
       
Android-sovelluskehityksen jatkokurssi 5      
           
                           
   
iPhone-sovelluskehitys 5    
           
                       
         
Kansainväliset opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
2042635410102220063351937556168120028.534.52213190
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15    
         
                     
           
Työharjoittelu 2 15    
         
                     
           
00300000030000000000001515000000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 53611058125282932307551.529.510.514.51414