OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Mediatekniikan koulutusohjelma > Mediatekniikka koulutusohjelma 09s, Digitaalinen media
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Mediatekniikka koulutusohjelma 09s, Digitaalinen media

Syksy 2009

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Matematiikka
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Matemaattiset funktiot 3
     
             
                             
Vektorit ja matriisit 3
     
               
                           
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3
       
               
                         
Tilastomatematiikka 3  
       
                 
                     
Mediatekniikan matemaattiset menetelmät 3    
           
                       
         
Digitaalisen median algoritmit 3      
           
                         
     
Fysiikka ja kemia
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Mekaniikka ja lämpöopin perusteet 3
     
               
                           
Sähkö-ja aaltoliikeoppi 3
       
                 
                       
Mediatekniikan fysiikka 3  
         
                   
                 
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                     
Kemia ja ympäristö 3
       
                 
                       
Kieliopinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                             
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
           
                       
       
Ammatillinen englanti 3                                                        
Mediatekniikan englanti ja viestintä 3  
         
                   
                 
Tekniikan englannin raportointi 3    
           
                         
       
Työelämän ruotsi 3                                                        
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3                                                        
Tuotantotalous
()
                                                       
Projektinhallinta 3
       
               
                         
Teknologiayrittäjyys 3      
           
                           
   
Tekninen myynti ja markkinointi 3    
           
                         
       
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3  
         
                     
               
Teknologiayrityksen johtaminen 3      
           
                         
     
IPR mediatuotannossa 3    
           
                       
         
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                             
Ohjelmoinnin perusteet 3
       
               
                         
Orientoivat opinnot 3                                                        
30151591515690159096966063007.57.56300
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Yhteiset ammattiopinnot
                                                       
Viestintätekniikan perusteet 6
     
             
                           
Julkaisutekniikka 4
     
               
                           
Multimediatekniikka 4
       
               
                         
Graafisen suunnittelun perusteet 3
       
                 
                       
Orientoiva projekti 4
       
               
                       
Tietoliikennetekniikan perusteet 3  
       
                 
                     
Tietokoneet ja käyttöjärjestelmät 4  
       
                 
                     
Tiedonhallinta 4  
       
                   
                   
XML ja monikanavajulkaiseminen 4  
       
                   
                   
Mediatekniikan seminaari 3    
           
                       
       
Mediatekniikan projekti 6    
           
                       
       
Digitaalinen media
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Ohjelmistotuotanto 3  
       
                   
                   
Olio-ohjelmointi 4  
       
                 
                     
3D-grafiikka 3  
         
                   
                 
Audiovisuaalinen tekniikka 3  
         
                   
                 
Graafiset käyttöliittymät 3  
         
                   
                 
Mobiiliohjelmointi 3  
       
                   
                   
Internet-ohjelmointi 4  
       
                   
                   
Verkkopalvelut 4  
         
                     
               
Virtuaalitekniikka ja sosiaalinen media 3  
         
                   
                 
Sisällön tuotanto ja monikanavajulkaiseminen
()
                                                       
Mediatuotteen suunnittelu 5      
           
                           
   
Viestinnän menetelmät 3      
           
                         
     
Visuaalinen suunnittelu 3      
           
                         
     
Verkkopedagogiikka 3      
             
                           
 
Tekninen luovuus ja tuotekehitys 3      
             
                           
 
Monikanavaiset julkaisujärjestelmät 4      
           
                         
     
Hybridimediatekniikka 3      
             
                             
Digitaalinen valokuvaus 3      
             
                           
 
Audiovisuaalinen tekniikka
()
                                                       
Digitaalinen valokuvaus 3      
             
                           
 
Interaktiiviset tallenteet 4      
             
                             
Televisio- ja verkkovideotekniikka 5      
           
                           
   
3D animaatio 3      
           
                           
   
Digitaalinen kuvankäsittely ja näyttötekniikka 3      
           
                         
     
JAVA Application Development
()
                                                       
JAVA- ja J2ME- perusteet 4      
           
                         
     
J2ME-jatkokurssi 4      
           
                           
   
Sovelluskehitys-projekti 4      
             
                           
 
JAVA EE 3      
           
                           
   
RFID teknologian perusteet 3      
             
                           
 
.NET Application Development
()
                                                       
C#-ohjelmointi ja .NET 4      
           
                         
     
ASP .NET -ohjelmointi 4      
           
                           
   
.NET mobiili 3      
             
                             
Sovelluskehitys-projekti 4      
             
                           
 
RFID teknologian perusteet 3      
             
                           
 
Hybridimedia
()
                                                       
Hybridimediatekniikka 3      
             
                             
RFID teknologian perusteet 3      
             
                           
 
Monikanavaiset julkaisujärjestelmät 4      
           
                         
     
Tekninen luovuus ja tuotekehitys 3      
             
                           
 
Digitaalinen kuvankäsittely ja näyttötekniikka 3      
           
                         
     
21449961011281609524437651117124004.54.528243212
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                       
Valmennus ammatilliseen englantiin 1 3                                                        
Valmennus ammattiruotsiin 1 3                                                        
Lausekkeet ja yhtälöt 3
     
             
                             
Fysiikan täydentävät opinnot 3
     
             
                             
6000600000006000000000000000
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelu 10    
         
                     
           
Harjoittelu 10    
         
                     
           
Harjoittelu 10    
         
                     
           
00300000030000000000001515000000
OPINNÄYTETYÖ