OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Mediatekniikan koulutusohjelma > Mediatekniikka koulutusohjelma 08s
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Mediatekniikka koulutusohjelma 08s

Syksy 2008

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Matemaattiset funktiot 3
     
           
                       
Vektorit ja matriisit 3
     
             
                           
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3
       
               
                       
Tilastomatematiikka 3  
       
               
               
Mediatekniikan matemaattiset menetelmät 3    
         
                   
       
Digitaalisen median algoritmit 3      
           
                         
   
Mekaniikka ja lämpöopin perusteet 3
     
           
                       
Sähkö-ja aaltoliikeoppi 3
     
           
                       
Mediatekniikan fysiikka 3  
       
               
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
               
               
Kemia ja ympäristö 3
     
           
                       
Graafinen kemia 3  
       
               
               
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
           
                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3  
       
               
               
Tekniikan englanti ja viestintä 3
     
           
                       
Mediatekniikan englanti ja viestintä 3  
       
               
               
Tekniikan englannin raportointi 3    
         
                   
       
Mediatekniikan ammattiruotsi 3  
       
               
               
Projektinhallinta 3                                                        
Teknologiayrittäjyys 3                                                        
Tekninen myynti ja markkinointi 3                                                        
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3                                                        
Teknologiayrityksen johtaminen 3                                                        
IPR mediatuotannossa 3    
         
                   
       
Tietotekniikan perusteet 3                                                        
Ohjelmoinnin perusteet 3
     
           
                       
4531.513.54.522.522.515.815.86.86.84.5013.59157.59.869.863.834.52.331.500
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Yhteiset ammattiopinnot
                                                       
Viestintätekniikan perusteet 6
     
             
                           
Julkaisutekniikka 4
     
           
                       
Multimediatekniikka 4                                                        
Graafisen suunnittelun perusteet 3                                                        
Orientoiva projekti 4                                                        
Tietoliikennetekniikan perusteet 3                                                        
Tietokoneet ja käyttöjärjestelmät 4                                                        
Tiedonhallinta 4                                                        
XML ja monikanavajulkaiseminen 4                                                        
Mediatekniikan seminaari 3                                                        
Mediatekniikan projekti 6                                                        
Graafinen tekniikka
                                                       
Graafisen tekniikan perusteet 3  
       
               
               
Kuvatekniikka 5  
       
                 
                   
Prepress-työnkulku 4  
       
                 
                   
Digitaaliset tulostustekniikat 4    
           
                       
       
Painotekniikka 5  
       
               
               
Paperit ja painovärit 3  
       
               
               
Jälkikäsittelytekniikka 3  
       
               
               
Tuotannon suunnittelu 3    
         
                   
       
Digitaalinen media
                                                       
Ohjelmistotuotanto 3  
       
               
               
Olio-ohjelmointi 4  
       
               
               
3D-grafiikka 3  
       
               
               
Audiovisuaalinen tekniikka 3  
       
               
               
Graafiset käyttöliittymät 3    
         
                   
       
Mobiiliohjelmointi 3  
       
               
               
Internet-ohjelmointi 4                                                        
Verkkopalvelut 4                                                        
Virtuaalitekniikka ja sosiaalinen media 3                                                        
Sisällön tuotanto ja monikanavajulkaiseminen
()
                                                       
Mediatuotteen suunnittelu 5      
           
                       
Viestinnän menetelmät 3      
           
                       
Visuaalinen suunnittelu 3      
           
                       
Verkkopedagogiikka 3      
           
                       
Tekninen luovuus ja tuotekehitys 3      
           
                       
Monikanavaiset julkaisujärjestelmät 4      
           
                       
Hybridimediatekniikka 3      
           
                       
Digitaalinen valokuvaus 3      
           
                       
Graafisen tekniikan jatko-opinnot
()
                                                       
Paperitekniikka 3      
           
                       
Pakkaustekniikan perusteet 3      
           
                       
Hybridimediatekniikka 3      
           
                       
Tuotannon varmistus ja ylläpito 3      
           
                       
Laatutekniikka 3      
           
                       
RFID teknologian perusteet 3                                                        
Digitaalinen kuvankäsittely ja näyttötekniikka 3      
           
                       
Audiovisuaalinen tekniikka
()
                                                       
Digitaalinen valokuvaus 3      
           
                       
Interaktiiviset tallenteet 4      
           
                       
Televisio- ja verkkovideotekniikka 5      
           
                       
3D animaatio 3      
           
                       
Digitaalinen kuvankäsittely ja näyttötekniikka 3      
           
                       
JAVA Application Development
                                                       
JAVA- ja J2ME- perusteet 4      
           
                       
J2ME-jatkokurssi 4                                                        
Sovelluskehitys-projekti 4                                                        
JAVA EE 3      
           
                       
RFID teknologian perusteet 3                                                        
.NET Application Development
                                                       
C#-ohjelmointi ja .NET 4      
           
                       
ASP .NET -ohjelmointi 4      
           
                       
.NET mobiili 3                                                        
Sovelluskehitys-projekti 4                                                        
RFID teknologian perusteet 3                                                        
Pakkaustekniikka
                                                       
Logistiikan perusteet 3