OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Heikki Parviainen
puh. 0207836116
s-posti: etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Ei ole

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Kyseisen aineen, josta AHOTia haetaan, asiantuntijaopettaja antaa lausunnon AHOTin myöntämisestä ja päätöksen tekee koulutuspäällikkö tai koulutusvastaava.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö.
Ei erityisiä vaatimuksia tai asetuksia koskien koulutusohjelmaa.

Tutkinnon profiili

Valmistuneella opiskelijalla on laaja osaaminen kone- ja tuotantotekniikasta, syventyen energia- ja ympäristötekniikkaan, tuotantotekniikkaan, koneautomaatioon tai suunnittelutekniikkaan.

Keskeiset oppimistulokset

Käytännölliset perustiedot ja -taidot asianomaisen alan asiantuntijatehtävissä toimimista varten sekä vuorovaikutustaidot.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Energia- ja ympäristötekniikka:
energia-alan yritysten palveluksessa ympäristönsuojelu-, markkinointi-, esim. käytönvalvonta- tai kunnossapitotehtävissä
Koneautomaatio:
monialaiset tehtävät teollisuuden sekä palvelusektorin automaatiojärjestelmien suunnittelussa, myynnissä ja ylläpidossa
Tuotantotekniikka:
monialaiset tehtävät teollisuustuotannon tuotannonsuunnittelun ja -johtamisen parissa
Tuotesuunnittelu:
monialaiset tehtävät koneteknillisen yritystoiminnan parissa

Jatko-opinnot

Hakukelpoisuus YAMK-tutkintoon ja yliopiston maisteriohjelmiin, soveltuvalle alalle.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Metropolian tutkintosäännön mukaan.

Valmistuminen

Metropolian tutkintosäännön mukaan.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot sisältävät luentoja, ohjattuja laskuharjoitus- ja laboratoriotöitä, ryhmässä tai itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä ja projektitöitä, itseopiskelua, verkko-opintoja sekä työharjoittelua.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto