OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma > Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, nuoret
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, nuoret

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Johdanto opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
Matematiikka
                                                       
Matematiikka 1 3
     
             
                             
Matematiikka 2 3
     
               
                           
Matematiikka 3 3
       
               
                       
Matematiikka 4 3  
       
                 
                     
Matematiikka 5 3  
       
                   
                   
Matematiikka 6 3  
         
                   
                 
Fysiikka ja kemia
                                                       
Mekaniikan perusteet 3
     
               
                           
Fysiikan laboratoriotyöt 3
       
               
                       
Sähkömagnetismi ja värähtelyt 3  
       
                 
                   
Optiikka ja laboratoriotyöt 2 3  
       
                 
                   
Pyörimisliike ja lämpöoppi 3
       
               
                       
Kemia ja ympäristö 3
       
               
                       
Kielet
                                                       
Tekniikan suomi ja viestintä 3
       
               
                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
           
                       
       
Ammatillinen englanti 3  
       
                 
                 
Konetekniikan englanti 3    
         
                     
           
Työelämän ruotsi 3    
           
                       
       
Talousaineet
                                                       
Yritystalous 3      
             
                           
 
Markkinointi 3      
             
                           
Tietotekniset aineet
                                                       
Ohjelmoinnin perusteet 3  
       
                 
                     
Tietotekniikan perusteet ja sovellusohjelmat 5
       
               
                       
322196122016.54.536064.57.5101097.54.501.51.533004.51.5
Ammattiopinnot
                                                       
Mekaniikka
                                                       
Statiikka 3
     
             
                         
Statiikka ja kinematiikka 3
       
                 
                       
Dynamiikka 3  
         
                   
                 
Materiaali- ja valmistustekniikka
                                                       
Valmistustekniikka 1 3
     
             
                           
Materiaalitekniikka 1 3
     
             
                           
Valmistustekniikka 2 3    
         
                     
           
Materiaalitekniikka 2 3    
           
                       
       
Laatutekniikka 3    
         
                     
           
Mittaus- ja säätötekniikka 3    
           
                       
       
Suunnittelutekniikka
                                                       
Koneenelimet perusteet 3  
         
                   
                 
Koneenelimet, tehonsiirto 3    
         
                     
           
Tekninen piirtäminen 3
     
             
                           
3D-mallintaminen 3
     
               
                     
3D-CAE 3  
       
                 
                 
Lujuusoppi 1 3  
       
                 
                     
Lujuusoppi 2 3  
       
                   
                   
Hydrauliikka 3
     
             
                           
Pneumatiikka 3
       
               
                       
22.516.515013.5997.5960067.5364.54.57.504.54.5330000
Suuntaavat opinnot
                                                       
Koneautomaatio
                                                       
C-, C++, PC osana mittausjärjestelmää 3    
         
                     
           
Sähkötekniikka 3    
         
                     
           
Elektroniikka 3    
           
                       
         
Konenäkö 3      
           
                           
   
Anturit 3      
           
                           
   
Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmät 3    
           
                       
       
Ohjausjärjestelmät 3    
         
                     
           
Kenttäväylät 3      
             
                           
Säätö- ja servotekniikka 3      
             
                           
Laitesähköistys 3    
           
                       
       
Mekanisointi 3    
           
                       
       
Simulointi ja mallinnus 3    
           
                       
       
DFA ja automaattinen kappaleenkäsittely 3    
           
                       
       
Automaattisen laitteeen suunnittelu 3      
           
                           
   
Sulautetut järjestelmät 3      
             
                           
Energia ja ympäristö 3
     
           
                       
Energia- ja ympäristötekniikka
                                                       
Energiatekniikan perusteet 3    
         
                     
             
Energiatekniikan jatkokurssi 3    
         
                       
           
Sähkötekniikka 3    
         
                     
           
Virtaustekniikka 3    
         
                     
           
Energiatekniikan laboraatiot 3    
           
                       
       
Ympäristötekniikka 3    
         
                     
           
Sähkökoneet 3      
           
                         
 
Polttomoottorit 3      
             
                           
Lämmönsiirto 3      
             
                           
Höyry- ja kaasuturbiinit 3    
           
                       
       
Kattilat 3    
           
                       
       
Voimalaitokset 3      
           
                           
   
Voimalaitoksen automatiikka 3      
             
                           
 
Energiatalous 3      
             
                             
Uudet energialähteet 3                                                        
Energia ja ympäristö 3
     
           
                       
Tuotesuunnittelu
                                                       
Energiatekniikan perusteet 3    
         
                     
             
Energiatekniikka 2 3    
           
                       
       
Sähkötekniikka 3    
         
                     
           
Elektroniikka 3    
           
                       
         
Lujuusoppi 3 3    
         
                     
           
Lujuusoppi 4 3    
           
                       
       
Koneenelimet 3 3    
         
                     
           
Automaatiotekniikka 3      
             
                             
Lujuusopin elementtimenetelmä 1 3      
           
                           
   
Lujuusopin elementtimenetelmä 2 3