OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma > Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma

Syksy 2008

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Johdanto opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
Matematiikka
                                                       
Matematiikka 1 3
     
             
                           
Matematiikka 2 3
     
               
                           
Matematiikka 3 3
       
               
                       
Matematiikka 4 3  
       
                 
                     
Matematiikka 5 3  
       
                   
                   
Matematiikka 6 3  
         
                   
                 
Matematiikka 7 3    
         
                     
           
Fysiikka ja kemia
                                                       
Mekaniikan perusteet 3
     
             
                           
Pyörimisliike ja nesteiden fysiikka 4
       
               
                         
Lämpöoppi ja laboratoriotyöt 1 3
       
                 
                       
Sähkömagnetismi ja värähtelyt 3  
       
                 
                   
Optiikka ja laboratoriotyöt 2 3  
       
                 
                   
Kemia ja ympäristö 3
       
                 
                       
Kielet
                                                       
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                           
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
           
                       
       
Ammatillinen englanti 3  
       
                 
                 
Konetekniikan englanti 3    
           
                       
       
Project Communication in English 3    
           
                       
       
Konetekniikan ammattiruotsi 3    
         
                     
           
Talousaineet
                                                       
Projektin suunnittelu ja ohjaus 3    
           
                       
       
Markkinointi 3    
         
                     
           
Yritystalous 3      
             
                           
Tietotekniset aineet
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                             
Sovellusohjelmat 3
       
               
                         
Ohjelmoinnin perusteet 3  
       
                 
                 
3421213181615691203998.57.569604.54.566001.51.5
Ammattiopinnot
                                                       
Mekaniikka
                                                       
Statiikka 3
       
               
                         
Statiikka ja kinematiikka 3
       
                 
                       
Dynamiikka 3  
         
                   
                 
Materiaali- ja valmistustekniikka
                                                       
Valmistustekniikka 1 3
     
             
                           
Materiaalitekniikka 1 3
     
             
                           
Valmistustekniikka 2 3  
       
                 
                   
Materiaalitekniikka 2 3  
       
                 
                   
Laatutekniikka 3    
           
                       
       
Suunnittelutekniikka
                                                       
Teknillinen piirtäminen 3
     
             
                           
3D-mallintaminen 3
     
             
                           
Lujuusoppi 1 3  
       
                 
                     
Lujuusoppi 2 3  
       
                   
                   
3D-CAE 3  
       
               
                 
Koneenelimet 1 3  
         
                   
                 
Hydrauliikka ja pneumatiikka 3
       
                 
                       
212130129147030066367770001.51.50000
Suuntaavat opinnot
                                                       
Koneautomaatio
                                                       
C-,C++, PC osana mittausjärjestelmää 6    
         
                     
           
Sähkötekniikka ja elektroniikka 5    
         
                     
           
Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmät 4    
         
                     
           
Ohjausjärjestelmät 3    
         
                     
           
Kenttäväylät 3      
           
                           
   
Säätö-ja servotekniikka 6      
             
                           
Laitesähköistys 3      
           
                           
   
Mekanisointi 3      
           
                           
   
Konenäkö ja anturit 3    
           
                       
       
Anturitekniikka 3    
         
                     
           
Simulointi ja mallinnus 3    
           
                       
       
DFA ja automaattinen kappaleenkäsittely 3      
           
                           
   
Automaattisen laitteen suunnittelu 1 3                                                        
Energia- ja ympäristötekniikka
                                                       
Termodynamiikka 1 3    
         
                     
           
Termodynamiikka 2 3    
         
                     
           
Virtaustekniikka 3    
         
                     
           
Energiatekniikan laboraatiot 3    
         
                     
           
Ympäristötekniikka 4      
           
                           
   
Sähkötekniikka 3    
         
                     
           
Sähkökoneet 3    
           
                       
       
Polttomoottorit 4      
           
                           
   
Lämmönsiirto 3    
           
                       
       
Höyry- ja kaasuturbiinit 3    
         
                     
           
Kattilat 3    
         
                     
           
Voimalaitokset 4      
           
                           
   
Voimalaitoksen automatiikka 3      
             
                           
Energiatalous 3      
             
                           
Tuotesuunnittelu
                                                       
Lujuusoppi 3 3    
         
                     
           
Lujuusoppi 4 3    
         
                     
           
Koneenelimet 2 3    
         
                     
           
Koneenelimet 3 3    
         
                     
           
Energiatekniikka 1 3    
           
                       
       
Energiatekniikka 2 3      
           
                           
   
Sähkötekniikka 1 3    
         
                     
           
Sähkötekniikka 2 3    
           
                       
       
Automaatiotekniikka 3      
             
                           
Lujuusopin elementtimenetelmä 1 3      
           
                           
   
Lujuusopin elementtimenetelmä 2 3      
             
                           
Mekanismit 3      
           
                           
   
Värähtelymekaniikka 3      
           
                           
   
Tuotekehitys 3    
         
                     
           
Hydrauliikkajärjestelmät