OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma > Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma

Syksy 2006

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                               
Yhteiset perusopinnot
                                                               
Opiskelu- ja kansainvälisyystaidot 3                                                                
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
       
               
                                 
Tietotekniikan perusteet 3
       
               
                                 
Työelämän ruotsi 3    
           
                     
           
Ammatillinen englanti 3  
         
                   
                         
Muut perusopinnot
                                                               
Fysiikka 1 3
       
               
                                 
Fysiikka 2 3
       
               
                                 
Fysiikka 3 4  
         
                   
                         
Fysiikan laboratoriotyöt 1 2  
         
                   
                         
Fysiikan laboratoriotyöt 2 2  
         
                   
                         
Kemia ja ympäristö 3
       
               
                                 
Markkinointi 3      
             
                           
         
Ohjelmoinnin perusteet 3  
         
                   
                         
Projektin suunnittelu ja ohjaus 3    
           
                       
                 
Sovellusohjelmat 3
       
               
                                 
Tutkimus- ja ryhmäviestintä 3  
         
                   
                         
Yritystalous 3      
             
                           
         
Matematiikka 1 5
       
             
                           
Matematiikka 2 5
       
             
                           
Matematiikka 3 4  
         
                 
                   
Matematiikka 4 4  
         
                 
                   
Matematiikka 5 3    
           
                     
           
28259602352146360020.62.42.62.4192224.51.51.51.5600000
Ammattiopinnot
                                                               
Mekaniikka
                                                               
Dynamiikka 5  
         
                   
                         
Statiikka 5
       
               
                                 
Materiaali- ja valmistustekniikka
                                                               
Valmistustekniikka 1 5
       
               
                                 
Materiaalitekniikka 1 3
       
               
                                 
Valmistustekniikka 2 4  
         
                   
                         
Materiaalitekniikka 2 2  
         
                   
                         
Laatutekniikka 2  
         
                   
                         
Suunnittelutekniikka
                                                               
Teknillinen piirtäminen ja 3D-mallintaminen 7
       
               
                                 
3D-CAE 3  
         
                   
                         
Hydrauliikka ja pneumatiikka 4
       
               
                                 
Koneenelimet 1 3  
         
                   
                         
Lujuusoppi 1 6  
         
                   
                         
Koneautomaatio
                                                               
Fysiikka 4 3    
           
                       
                 
C-ohjelmointi 4    
           
                       
                 
Sähkötekniikka ja elektroniikka 4    
           
                       
                 
Mobiletekniikka 4    
           
                       
                 
Ohjausjärjestelmät ja kenttäväylät 5    
           
                       
                 
Olio-ohjelmointi, graafiset käyttöliittymät 5    
           
                       
                 
Mikro-ohjaimet 3    
           
                       
                 
Säätö- ja servotekniikka 4    
           
                       
                 
Laitesähköistys ja sähkökäytöt 5      
             
                           
         
Automaattisen laitteen suunnittelu 1 3      
             
                           
         
Automaattisen laitteen suunnittelu 2 3      
             
                           
         
Sulautetut järjestelmät 4      
             
                           
         
Anturitekniikka ja konenäkö 5      
             
                           
         
DFA ja automaattinen kappaleenkäsittely 3      
             
                           
         
Energia- ja ympäristötekniikka
                                                               
Fysiikka 4 3    
           
                       
                 
Termodynamiikka 5    
           
                       
                 
Virtaustekniikka 5    
           
                       
                 
Energiatekniikan laboraatiot 4    
           
                       
                 
Ympäristötekniikka 4    
           
                       
                 
Sähkötekniikka 3    
           
                       
                 
Sähkökoneet 4    
           
                       
                 
Polttomoottorit 4    
           
                       
                 
Lämmönsiirto 5      
             
                           
         
Höyry- ja kaasuturbiinit 4      
             
                           
         
Kattilat 4      
             
                           
         
Voimalaitokset 4      
             
                           
         
Voimalaitoksen automatiikka 3      
             
                           
         
Energiatalous 3      
             
                           
         
Tuotesuunnittelu (KS)
                                                               
Fysiikka 4 3    
           
                       
                 
Lujuusoppi 2 4    
           
                       
                 
Lujuusoppi 3 4    
           
                       
                 
Koneenelimet 2 5    
           
                       
                 
Koneenelimet 3 4    
           
                       
                 
Tuotekehitys 4    
           
                       
                 
Energiatekniikka 6    
           
                       
                 
Sähkötekniikka 1 3    
           
                       
                 
Sähkötekniikka 2 3      
             
                           
         
Automaatiotekniikka 4      
             
                           
         
Lujuusopin elementtimenetelmä 6      
             
                           
         
Mekanismit 4      
             
                           
         
Värähtelymekaniikka 5      
             
                           
         
Tuotantotekniikka (KT)
                                                               
Tuotannon tietotekniikka 3