OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Degree Programme in Information Technology.
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Degree Programme in Information Technology.
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Osaamisaluepäällikkö
Janne Salonen
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityisvaatimuksia.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä.
(http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/)

Tutkinnon profiili

Tietotekniikan insinööri (AMK) on nelivuotinen tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakoulututkinto, joka valmentaa teknologiateollisuuden, palvelualojen ja julkisen sektorin asiantuntijatehtäviin.

Keskeiset oppimistulokset

Perustiedot ja -taidot tietotekniikan alalla käytettävien ohjelmistojen, laitteiden ja järjestelmien rakenteesta ja toiminnasta.
Oppimistaidot, ongelmanratkaisutaidot, viestintätaidot, kansainvälisyystaidot, työelämätaidot ja innovaatio-osaaminen.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Tietotekniikan insinööri toimii asiantuntijatehtävissä yritysmaailmassa tai julkisella sektorilla sekä projektien johtotehtävissä. Tietotekniikan insinööri työskentelee esimerkiksi ohjelmistotuotannossa, elektronisten laitteiden tuotekehityksessä tai markkinointi-, myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä.

Jatko-opinnot

Valmistumisen jälkeen tietotekniikan insinööri (AMK) voi hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK), erikoistumisopintoihin ja yliopistojen maisteriopintoihin. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon voi hakea kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuorituksien arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä ja opintojaksokohtaiset periaatteet opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää sitä, että opiskelija on läsnäolevana ja on suorittanut kaikki ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 240 op).

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan opintojaksoina, opintokokonaisuuksina tai projekteina. Opinnot sisältävät lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua. Tutkintoon johtavan koulutuksen opetus toteutetaan kokopäiväisenä.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan opintojen aikana.

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto tapahtuu kolmantena opiskeluvuonna.