OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma > Tuotantotalous, Teollisuuden prosessit
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Tuotantotalous, Teollisuuden prosessit

Syksy 2014

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
(Valitaan opintoja 65 op)
                                                       
Tuotantotalouden perusteet 15
     
             
                             
Tuotantotalouden matemaattiset perusteet 10
     
               
                           
Fysikaaliset ilmiöt 5  
       
                 
                     
IT teollisen toiminnan perustana 15
       
               
                         
Toiminnanohjauksen perusteet 15
       
                 
                       
Tekniikan alan ruotsi 5
     
             
                             
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5
     
             
                           
Tuotantotalouden ja logistiikan perusopinnot
                                                       
65500353050000022.512.51515500000000000
Yhteiset opinnot
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                       
Toiminnanohjauksen syventävä 10  
       
                 
                     
Toiminnanohjauksen syventävä
                                                       
Teollisen toiminnan suorituskyky 10  
       
                   
                   
Teollisen toiminnan suorituskyky
                                                       
Teollisen toiminnan kehittäminen 10  
         
                   
                 
Teollisen toiminnan kehittäminen
                                                       
Teollisuuden palveluliiketoiminta 10  
       
                   
                   
Teollisuuden palveluliiketoiminta
                                                       
Hankinta 5  
         
                   
                 
0450000301500000000102015000000000
Pääaineopinnot
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                       
Teollinen myynti 15    
         
                     
             
Teollinen myynti
                                                       
Liiketoimintajuridiikka 5                                                        
Tekninen myynti 5                                                        
Teknisen myynnin projekti 5                                                        
Teollisen toiminnan johtaminen 15    
           
                       
         
Teollisen toiminnan johtaminen
                                                       
Teollisen toiminnan johtaminen 5                                                        
Business Game 5                                                        
Pääainekohtainen projekti 2 5                                                        
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
004000000251500000000002051500000
Syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Tilaus-toimitusketjun kehittäminen 10      
           
                           
   
Tilaus-toimitusketjun kehittäminen
                                                       
SAP-jatkokurssi 2 5                                                        
Tilaus-toimitusketjun johtaminen 5                                                        
Tuotantotalouden menetelmät ja käytännöt 2                                                        
Insinöörityöprojekti 5    
         
                       
           
0051000005010000000000050001000
Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Laadunhallinta 5                                                        
Liiketoimintajuridiikka 5                                                        
Tietokoneavusteinen suunnittelu 5                                                        
Automaatiotekniikka 5                                                        
Yrityksen prosessien kehittäminen 5                                                        
Valinnainen opintokokonaisuus: Pelituottaja
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Pelituottaja
                                                       
Valinnainen opintokokonaisuus: Hankinta
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Hankinta
                                                       
Liiketoimintajuridiikka 5                                                        
0000000000000000000000000000
Insinöörityö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
 
0001500000001500000000000000150
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Harjoittelu 1 15    
           
                         
       
Harjoittelu 2 15
       
                 
                       
1501500150001500000150000000150000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 80506025354535153030101522.512.51530152015020101515010150

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Teollisuuden prosessit

Teollisuuden prosessit pääaineessa syvennytään siihen, miten mallinnetaan, analysoidaan ja kehitetään kaikkia niitä toimintoja, joita tavaroiden ja palveluiden tuottaminen vaatii.

Tuotantotalous

Tuotantotalouden oppijan polku koostuu 5-15 opintopisteen laajuisista teemoista.
Teemat jakautuvat seuraavasti:
• ensimmäiselle ja toiselle vuoden kaikille yhteiset perusopinnot 65 op
• toisen vuoden pääainekohtaisia yhteisiä opintoja 45 op
• kolmannen vuoden pääainekohtaiset opinnot 40 op
• neljännen vuoden syventävät opinnot 15 op
• harjoittelua 30 op
• valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot, esimerkiksi 1-2 valinnaista opintokokonaisuutta yht. 30 op
• opinnäytetyö 15 op
YHTEENSÄ 240 opintopistettä
Ensimmäisen vuoden opinnot ovat pakollisia ja yhteneväisiä kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Ensimmäisen vuoden lopulla valitaan pääaine, joita on tarjolla kolme. Ne ovat Logistiikka, ICT-liiketoiminta ja Teollisuuden prosessit. Ensimmäisen vuoden jälkeen opintoihin kuuluu pakollisia pääaineen opintoja sekä valinnaisia ja vapaasti valittavia opintoja. Osa opetuksesta toteutetaan englanniksi.
Harjoittelujaksot suoritetaan pääsääntöisesti kesäaikaan.