OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Tietotekniikan koulutusohjelma > Tietotekniikan koulutusohjelma, Tietoliikennetekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Tietotekniikan koulutusohjelma, Tietoliikennetekniikka

Syksy 2006

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                               
Yhteiset perusopinnot
                                                               
Tietotekniikan perusteet 3
       
               
                               
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
       
             
                           
Opiskelu- ja kansainvälisyystaidot 3                                                                
Kieliopinnot
                                                               
Työelämän ruotsi 3  
           
                     
                   
Ammatillinen englanti 3  
         
                   
                       
Fysiikka
                                                               
Mekaniikan perusteet 3
       
               
                               
Sähköstatiikka ja termofysiikka 3
         
                 
                           
Magnetismi ja sähkömagneettinen induktio 3  
         
                   
                       
Värähtely ja aaltoliike 3  
           
                     
                   
Matematiikka
                                                               
Funktiot, vektorit ja matriisit 6
       
               
                               
Kompleksiluvut, raja-arvot ja derivaatta 6
         
                 
                           
Integraalilaskenta sovelluksineen 3  
         
                   
                       
Tietotekniikka
                                                               
Ohjelmoinnin perusteet 3
         
                 
                           
Sovellusohjelmat 3
         
                 
                           
C-ohjelmointi 3  
         
                 
                   
302100013.516.5129000006.86.88.38.3664.54.50000000000
Ammattiopinnot
                                                               
Sähkötekniikka ja elektroniikka
                                                               
Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet 4
       
               
                               
Sähköturvallisuus ja mittaustekniikka 3
         
                 
                           
Piirianalyysi 6  
         
                   
                       
Elektroniikka 5  
           
                     
                   
Puolijohdefysiikka 3  
           
                     
                   
Sovellettu elektroniikka 4    
           
                       
               
Digitaali- ja tietokonetekniikka
                                                               
Digitaalitekniikan perusteet A 3
       
               
                               
Digitaalitekniikan perusteet B 3
         
                 
                           
Tietokonetekniikan perusteet 4  
         
                   
                       
Tietokonejärjestelmät 3  
         
                   
               
Olio-ohjelmointi (C++) 4    
           
                       
               
Ohjelmistoprojekti 3    
             
                         
           
Digitaalinen signaalinkäsittely 1 3    
         
                   
       
Tietoliikennetekniikka
                                                               
Dataverkot 1 (CCNA 1) 3
         
                 
                           
Dataverkot 2 (CCNA 2) 3  
         
                   
                       
Fourier'n sarja ja integraalimuunnokset 3  
           
                     
                   
Johtotransmissio 4    
           
                       
               
Tietoliikenneteoria 4    
           
                       
               
Tietoliikenneverkot 4    
           
                       
               
Todennäköisyyslaskenta ja luotettavuus 3  
         
                   
               
Tietoliikenneverkkojen työt 3    
             
                         
           
Radiojärjestelmät 4    
             
                         
           
Modulaatiotekniikat ja WLAN 3    
             
                         
           
Digitaalinen siirtotekniikka 4      
             
                         
   
Mobiili tietoliikenne 5      
             
                         
   
Mobiilin tietoliikenteen työt 3      
               
                             
   
Tietoliikennetekniikan projektityö 3      
             
                         
   
IP-järjestelmät
                                                               
Dataverkot 3 (CCNA 3) 3  
         
 
                 
     
           
Dataverkot 4 (CCNA 4) 3  
 
       
   
                 
       
       
IP-multimediajärjestelmät 3      
             
                         
   
Verkkotietoturva 6      
             
                         
   
Siirtojärjestelmät
                                                               
Tiedonvälitystekniikka ja yhteyskäytännöt 3    
             
                         
           
Laajakaistaverkot 3    
           
                       
       
Optiset verkot 3      
             
                           
       
IP-multimediajärjestelmät 3      
             
                         
   
Siirtojärjestelmien erikoiskurssi 3      
               
                             
   
Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset
                                                               
Tietoliikenneohjelmistot 3    
             
                         
           
Kryptografian ja tietoturvan perusteet 3  
 
     
   
           
       
       
Verkonhallinta 3      
             
                         
   
IP-multimediajärjestelmät 3      
             
                         
   
Tietoliikenneohjelmistojen erikoiskurssi 3      
               
                             
   
Langaton multimediatekniikka
                                                               
Multimediateknologia 3    
             
                         
           
Langattomien verkkojen multimediajärjestelmät 3      
             
                           
       
Mobiilisovellusohjelmointi 3      
             
                           
       
Broadcasting -järjestelmät 3      
               
                             
   
Multimediatekniikan erikoiskurssi 3      
               
                             
   
Radiotekniikka
                                                               
Sähkömagneettinen kenttäteoria 4    
             
                         
           
Radio- ja mikroaaltotekniikka 5      
             
                           
       
Radiotekniikan erikoiskurssi 3      
               
                             
   
RF-piirisuunnittelu 3      
             
                           
       
Ammatillinen viestintä
                                                               
Communication Skills in ICT 4    
           
                     
           
Tutkimus- ja ryhmäviestintä 3    
           
                     
           
Yritystoiminta
                                                               
Yritystalous 3  
           
                     
                   
Taloushallinto 3    
           
                     
           
Yritysjohtaminen ja markkinointi 4