OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Tietotekniikan koulutusohjelma > Tietotekniikka (Helsinki), Ohjelmistotekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Tietotekniikka (Helsinki), Ohjelmistotekniikka

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
Matematiikka
(Valitaan opintoja 24 op)
                                                       
Funktiot ja kompleksiluvut 3
     
             
                           
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                   
Digitaalitekniikan matematiikka 3
     
             
                           
Diskreetti matematiikka 3  
         
                   
               
Todennäköisyys 3    
         
                     
           
Tilastomatematiikka 3    
           
                       
       
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka ja lämpöopin perusteet 3
     
             
                           
Sähköoppi 3
       
               
                       
Magnetismi 3
       
               
                       
Värähtelyt ja aaltoliike 3  
       
                 
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
Kieliopinnot
(Valitaan opintoja 12 op)
                                                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
         
                     
           
Tietotekniikan englanti ja viestintä 3  
         
                   
               
Ammatillinen englanti 3  
       
                 
                   
Työelämän ruotsi 3      
           
                       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3
     
           
                       
Tuotantotalous
                                                       
Projektinhallinta 3  
         
                   
               
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3    
           
                       
       
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3      
           
                         
   
Teknologiayrityksen johtaminen 3      
           
                         
   
Johdantoprojekti
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                           
PC:n käyttöönotto 3
     
             
                           
362112922.513.5129667.51.511.311.36.86.8664.54.533333.83.80.80.8
Ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 105 op)
                                                       
Tietotekniikan yhteiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                       
Unix/Linux-peruskurssi 3
       
               
                       
Tietoturvallisuuden perusteet 3
       
               
                       
Elektroniset järjestelmät 3  
       
                 
                   
Digitaalitekniikka (piirit) 3
       
               
                       
Tietokoneen arkkitehtuuri 3  
         
                   
               
Unix/linux-jatkokurssi 3  
       
                 
                   
Ohjelmoinnin perusteet (Java) 3
     
             
                           
Ohjelmoinnin jatko (C) 3
       
               
                       
Tiedonhallinnan perusteet 3
       
               
                       
Tietoliikenteen perusteet 3  
       
                 
                   
Tietoliikenneverkot 3  
       
                 
                   
Lähiverkot (CCNA1) 4
       
               
                       
Reititinverkot (CCNA2) 4  
       
                 
                   
Mikroprosessorit 3  
       
                 
                   
Ammatillisesti suuntaava projekti 6  
         
                   
               
Kestävä kehitys tieto- ja viestintäteknologiassa 3  
       
               
               
Ohjelmistotekniikan yhteiset ammattiopinnot
                                                       
Ohjelmoinnin jatko (Java) 3  
       
                 
                   
C++-ohjelmointi 3  
         
                   
               
Olio-ohjelmoinnin jatko 3  
         
                   
               
Suunnittelumallit 3    
         
                     
           
Mallintaminen 3  
         
                   
               
Ohjelmistotuotanto 3    
         
                     
           
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 3    
           
                       
       
Tietokantarakenteet 3    
         
                     
           
Tietorakenteet ja algoritmit 3    
         
                     
           
Käyttöjärjestelmät 3    
           
                       
       
Ohjelmistotekniikan valinnaiset ammattiopinnot
()
                                                       
Mobiiliohjelmointi
                                                       
Windows Phone -sovelluskehitys 5    
           
                       
       
iPhone-sovelluskehitys 5      
           
                         
   
Android-sovelluskehitys 5    
         
                     
           
Ohjelmistoarkkitehtuurit
                                                       
.NET-arkkitehtuuri 5      
           
                         
   
Advanced C# Programming 3  
         
                   
               
Pilviohjelmointi 5      
           
                         
   
Web-ohjelmointi
                                                       
Verkkosovellusten ohjelmointi 5  
         
                   
               
XML-perustaiset teknologiat 5    
         
                     
           
Palvelinohjelmointi 5    
           
                       
       
Peliohjelmointi
                                                       
Peliohjelmointi 5      
           
                         
   
Pelisuunnittelu 5  
         
                   
               
Pelaajakeskeinen pelin suunnittelu 3    
         
                     
           
Peligrafiikka 5    
         
                     
           
Grafiikka ja animaatio 5    
           
                       
       
Tietoverkkojen ja tietoliikenteen valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Tietotekniikan verkkokurssit
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
SQL- ja relaatiotietokannat 3  
       
                 
                   
Python-ohjelmointi 3  
         
                   
               
PHP-ohjelmointi 3  
         
                   
               
C#-ohjelmoinnin perusteet 4    
           
                       
       
Office-ohjelmien kehittynyt hallinta ja käyttö 6    
           
                       
       
Ruby-ohjelmointi 4    
           
                       
       
Innovaatio-opinnot
                                                       
Innovaatioprojekti 10      
           
                         
   
Ohjelmistojen testaus ja hallinta 5    
           
                       
       
International Studies
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
2265703031926.538.530403001.51.59.59.513.313.319.319.315152020151500
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15  
     
           
       
Työharjoittelu 2 15