OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Tietotekniikan koulutusohjelma > Tietotekniikan koulutusohjelma, nuoriso, S07 Helsinki, Tietoverkot
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Tietotekniikan koulutusohjelma, nuoriso, S07 Helsinki, Tietoverkot

Syksy 2007

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Yhteiset perusopinnot
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
           
                       
Opiskelu- ja kansainvälisyystaidot 3                                                        
Kieliopinnot
                                                       
Työelämän ruotsi 3  
         
                   
               
Ammatillinen englanti 3  
       
                 
                   
Fysiikka
                                                       
Mekaniikan perusteet 3
     
             
                           
Sähköstatiikka ja termofysiikka 3
       
               
                       
Magnetismista aaltoliikkeeseen 3  
       
                 
                   
Matematiikka
                                                       
Funktiot, vektorit ja matriisit 6
     
             
                           
Kompleksiluvut, raja-arvot ja derivaatta 6
       
               
                       
Integraalilaskenta sovelluksineen 3  
       
                 
                   
Tietotekniikka
                                                       
Ohjelmoinnin perusteet 3
       
               
                       
Sovellusohjelmat 3
       
               
                       
C-ohjelmointi 3  
       
               
               
4519.50020.324.814.35.30000128.39.8157.56.832.300000000
Ammattiopinnot
                                                       
Sähkötekniikka ja elektroniikka
                                                       
Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet 4
     
             
                           
Sähköturvallisuus ja mittaustekniikka 3
       
               
                       
Sähkötekniikan ja elektroniikan jatkokurssi 4  
         
                   
               
Digitaali- ja tietokonetekniikka
                                                       
Digitaalitekniikan perusteet A 3
     
             
                           
Digitaalitekniikan perusteet B 3
       
               
                       
Tietokonetekniikan perusteet 4  
       
                 
                   
Tietokonejärjestelmät 3  
       
                 
           
Tietoverkot
                                                       
Dataverkot 1 (CCNA 1) 3
       
               
                       
Dataverkot 2 (CCNA 2) 3  
       
                 
                   
Dataverkot 3 (CCNA 3) 3  
       
 
               
     
       
Dataverkot 4 (CCNA 4) 3  
 
     
   
               
       
   
Dataverkot 5 (CCNP 1) 5    
         
                     
           
Dataverkot 6 (CCNP 2) 4    
           
                       
       
Dataverkot 7 (CCNP 3) 4      
           
                         
   
Dataverkot 8 (CCNP 4) 3      
             
                           
Tietoliikennetekniikka
                                                       
Todennäköisyyslaskenta ja luotettavuus 3  
       
                 
           
Tietoliikenneverkot 4    
         
                     
           
Tiedonvälitystekniikka ja yhteyskäytännöt 3    
           
                       
       
Digitaalinen siirto 4      
           
                         
   
Verkonsuunnittelu ja ylläpito
                                                       
Kryptografian ja tietoturvan perusteet 3  
 
   
   
         
       
   
Langattomat lähiverkot 3  
     
   
           
       
       
Unix/Linux-peruskurssi 3  
       
                 
                   
Ohjelmistojen asennus ja skriptiohjelmointi 3  
         
                   
               
Olio-ohjelmointi (C++) 4    
         
                     
           
Unix/Linux-jatkokurssi 3    
         
                     
           
Ohjelmistoprojekti 3    
           
                       
       
Verkonsuunnittelu ja dokumentointi 4    
           
                       
       
IP-multimediajärjestelmät 3      
           
                       
Verkonhallinta 3      
           
                       
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
()
                                                       
Tiedon mallinnusmenetelmät (XML) 3  
       
                 
           
Windows-palvelinympäristö (MCP) 3    
         
                     
       
Windows-työasemaympäristö (MCP) 3    
         
                     
             
Dataverkkoprojekti 6    
           
                       
       
Digitaalinen signaalinkäsittely 1 3    
       
                 
   
Laajakaistaverkot 3    
         
                     
   
Mikrokontrollerijärjestelmät 3    
         
                   
       
Ohjelmistojen jakelun automatisointi 3    
           
                       
       
Digitaalinen signaalinkäsittely 2 3    
         
                     
   
Kryptomatematiikka ja laskettavuus 3    
         
                     
   
Mobiili IP ja palvelujen paikannus 3      
           
                         
   
Optiset verkot 3      
           
                         
   
Palvelinten vikasietoisuus ja kuormanjako 3      
           
                         
   
Verkkotietoturva 6      
           
                       
WEB-ohjelmointi (PHP) 3  
 
     
   
             
       
   
Windows Active Directory (MCP) 3      
           
                           
   
Windows-verkkoympäristö (MCP) 3      
           
                         
     
Jono- ja verkkoteoria 3    
         
 
                   
   
Mobiili tietoliikenne 5      
           
                       
Tietoverkkojen erikoiskurssi 3      
             
                           
Ammatillinen viestintä
                                                       
Communication Skills in ICT 4    
         
                   
       
Tutkimus- ja ryhmäviestintä 3    
         
                   
       
Yritystoiminta
                                                       
Yritystalous 3  
         
                   
               
Taloushallinto 3    
         
                   
       
Yritysjohtaminen ja markkinointi 4    
         
                     
   
2147104.391912163143.760.765263.55.5668815.515.522.521.23129.732.532.51313
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Reaalifunktiot, vektorit ja matriisit (SEFI) 9
     
             
                           
Analyysi ja differentiaaliyhtälöt (SEFI) 9
       
               
                       
Sarjat ja todennäköisyyslaskenta (SEFI) 6  
       
                 
                   
Fourier-analyysi, L- ja Z-muunnokset (SEFI) 6  
         
                   
               
Ruotsin kertauskurssi 3
       
               
                       
Ruotsin valmennuskurssi 3  
       
                 
                   
Työelämän englanti 1 4
     
             
                           
Työelämän englanti 2 4
       
               
                       
35.522.5001520.513.5900008.56.5812.54.593600000000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu
()
                                                       
Matematiikan työpaja 5
     
           
                       
Fysiikan laboratorioharjoittelu 1 1