OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Sähkötekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Sähkötekniikan koulutusohjelma
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Heikki Valmu
heikki.valmu@metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö http://opinto-opas.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Fi/Esittely/Saadokset/Tutkintosaanto_15_6_2010._suomi.pdf
Tutkintoon vaaditaan 240 opintopisteen suoritukset opetussuunnitelman mukaisesti.

Tutkinnon profiili

Ensimmäisen opintovuoden opinnot ovat yhteneväisiä molempien suuntautumisten (elektroniikka ja sähkövoimatekniikka) opiskelijoille

Toisen vuoden opinnot ovat yhteneväisiä suuntautumisvaihtoehtokohtaisesti

Kahden viimeisen vuoden aikana opiskelijat tulee suorittaa syventymisensä mukaiset moduuliopinnot, innovaatioprojekti, opinnäytetyö sekä vapaasti valittavat opinnot

Keskeiset oppimistulokset

Vaihtelevat suuntautumisvaihtoehtokohtaisesti

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Vaihtelevat suuntautumisvaihtoehtokohtaisesti

Jatko-opinnot

Jatko maisteriopintoihin tulevan oppilaitoksen pääsyvaatimusten mukaisesti

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Kaikki opintojaksot arvioidaan skaalalla 0-5. Hyväksytyn opintojakson arvosana on 1-5, hylätyn 0. Arviointikriteerit on esitetty opintojaksokuvauksisssa ja varsinaiset arviointimenetelmät määräytyvät toteutuskohtaisesti

Valmistuminen

Suoritettava 240 opintopisteen opinnot opintosuunnitelman mukaisesti.

Opintojen toteuttaminen

Opiskelu on kokopäiväistä

Tutkinnon taso