OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Sähkötekniikan koulutusohjelma > Sähkötekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Sähkötekniikan koulutusohjelma

Syksy 2005

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                                     
Yhteiset perusopinnot
                                                                     
Tietotekniikan perusteet 3
       
                 
                                     
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
       
                 
                                     
Opiskelu- ja kansainvälisyystaidot 3                                                                      
Fysiikka
                                                                     
Mekaniikka 4
       
                 
                                     
Sähkömagnetismi ja lämpöoppi 4
       
                 
                                     
Sähkömagneettinen induktio, värähtelyt ja aaltoliike 4  
         
                     
                             
Fysiikan laboratoriotyöt 1 2
       
                 
                                     
Fysiikan laboratoriotyöt 2 2  
         
                     
                             
Kemia
                                                                     
Sähkötekniikan kemia 3  
         
                     
                             
Matematiikka
                                                                     
Reaalifunktiot, vektorit ja matriisit (SEFI) 9
       
                 
                                     
Analyysi ja differentiaaliyhtälöt (SEFI) 9
       
                 
                                     
Sarjat ja todennäköisyyslaskenta (SEFI) 6  
         
                     
                             
Fourier-analyysi, L- ja Z-muunnokset (SEFI) 6  
         
                     
                             
Matematiikka
                                                                     
Yhtälöt, funktiot ja vektorit 6
       
                 
                                     
Kompleksiluvut ja derivaatta 6
       
                 
                                     
Differentiaali- ja integraalilaskenta 4  
         
                     
                             
Integraalilaskennan sovelluksia 4  
         
                     
                             
Sovellettu matematiikka
                                                                     
Fourier'n sarja ja integraalimuunnokset 3    
           
                         
                     
Todennäköisyyslaskenta ja luotettavuus 3    
           
                         
                     
Matematiikan valinnaiset opintojaksot
                                                                     
Tilastomatematiikka 3
       
                   
                                   
Numeeriset menetelmät 3
       
                   
                                   
Differentiaaliyhtälöt 3
       
                   
                                   
Usean muuttujan funktiot 3
       
                   
                                   
Matriisilaskenta 3
       
                   
                                   
Potenssisarjat ja kompleksifunktiot 3
       
                   
                                   
Tietokoneavusteinen matematiikka 3
       
                   
                                   
Kryptomatematiikka ja laskettavuus 3
       
                   
                                   
Tietotekniikka
                                                                     
Sovellusohjelmat 3
       
                 
                                     
Ohjelmoinnin perusteet 3    
           
                         
                     
Suomen kieli ja viestintä
                                                                     
Tutkimus- ja ryhmäviestintä 3
       
                 
                                     
Teollisuustalous
                                                                     
Teollisuustalous 3  
         
                     
                             
Markkinointi ja laskenta 4                                                                      
Yritysjohtaminen ja vuorovaikutus 3
       
                   
                                   
Ruotsi
                                                                     
Työelämän ruotsi 3  
         
                     
                             
Englanti
                                                                     
Ammatillinen englanti 3  
         
                     
                             
Sähkötekniikan englanti 5      
             
                             
             
Vaihtoehtoinen vieras kieli, saksa
                                                                     
Saksa 1 3
       
                   
                                   
Saksa 2 3
       
                   
                                   
853895085038090500052330038000900050000000
Ammattiopinnot
                                                                     
Sähkötekniikan yhteiset ammattiopinnot
                                                                     
Projektitoiminta 2
       
                 
                                     
Sähkötekniikan komponentit 3
       
                 
                                     
Tasasähköpiirit 4
       
                 
                                     
Vaihtosähköpiirien perusteet 3
       
                 
                                     
Vaihtosähköpiirien jatkokurssi 3  
         
                     
                             
Sähkötyöturvallisuus ja mittaustekniikka 4
       
                 
                                     
Elektroniikan perusteet 1 3
       
                 
                                     
Elektroniikan työt 1 2
       
                 
                                     
Digitaalitekniikan perusteet 3
       
                 
                                     
Säätötekniikan perusteet 3    
           
                         
                     
Tietoliikenne- ja radiotekniikka 2  
         
                     
                             
Ohjelmoitavat logiikat 3  
         
                     
                             
EMC-perusteet 2  
         
                     
                             
Elektroniikka ja automaatio
                                                                     
Puolijohdefysiikka 3  
         
                     
                             
Sähkövoimatekniikka 2  
         
                     
                             
Mikrotietokoneet (Tietokonetekniikan perusteet) 3
       
                   
                                   
Sulautettujen järjestelmien perusteet 3    
           
                         
                     
Olio-ohjelmointi 3
       
                   
                                   
Käyttöliittymät 3                                                                      
Prosessi- ja sähkömittaustekniikka 3    
           
                         
                     
Elektroninen mittaustekniikka 1 3    
           
                         
                     
Säätötekniikka 1 3    
           
                         
                     
Laboratoriotyöt 3      
             
                             
             
Teollisuusautomaatio 4    
           
                         
                     
Säätö- ja ohjausjärjestelmät 4      
             
                             
             
Instrumentointi 3