OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Sähkötekniikan koulutusohjelma > Sähkötekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Sähkötekniikan koulutusohjelma

Syksy 2006

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                               
Yhteiset perusopinnot
                                                               
Tietotekniikan perusteet 3
       
               
                                 
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
       
               
                                 
Opiskelu- ja kansainvälisyystaidot 3                                                                
Fysiikka
                                                               
Mekaniikka 4
       
               
                                 
Sähkömagnetismi ja lämpöoppi 4
       
               
                                 
Sähkömagneettinen induktio, värähtelyt ja aaltoliike 4  
         
                   
                         
Fysiikan laboratoriotyöt 1 2
       
               
                                 
Fysiikan laboratoriotyöt 2 2  
         
                   
                         
Kemia
                                                               
Sähkötekniikan kemia 3  
         
                   
                         
Matematiikka
                                                               
Reaalifunktiot, vektorit ja matriisit (SEFI) 9
       
               
                                 
Analyysi ja differentiaaliyhtälöt (SEFI) 9
       
               
                                 
Sarjat ja todennäköisyyslaskenta (SEFI) 6  
         
                   
                         
Fourier-analyysi, L- ja Z-muunnokset (SEFI) 6  
         
                   
                         
Matematiikka
                                                               
Yhtälöt, funktiot ja vektorit 6
       
               
                                 
Kompleksiluvut ja derivaatta 6
       
               
                                 
Differentiaali- ja integraalilaskenta 4  
         
                   
                         
Integraalilaskennan sovelluksia 4  
         
                   
                         
Sovellettu matematiikka
                                                               
Fourier'n sarja ja integraalimuunnokset 3    
           
                       
                 
Todennäköisyyslaskenta ja luotettavuus 3    
           
                       
                 
Matematiikan valinnaiset opintojaksot
                                                               
Tilastomatematiikka 3
       
                 
                               
Numeeriset menetelmät 3
       
                 
                               
Differentiaaliyhtälöt 3
       
                 
                               
Usean muuttujan funktiot 3
       
                 
                               
Matriisilaskenta 3
       
                 
                               
Potenssisarjat ja kompleksifunktiot 3
       
                 
                               
Tietokoneavusteinen matematiikka 3
       
                 
                               
Kryptomatematiikka ja laskettavuus 3
       
                 
                               
Tietotekniikka
                                                               
Sovellusohjelmat 3
       
               
                                 
Ohjelmoinnin perusteet 3    
           
                       
                 
Suomen kieli ja viestintä
                                                               
Tutkimus- ja ryhmäviestintä 3
       
               
                                 
Teollisuustalous
                                                               
Teollisuustalous 3  
         
                   
                         
Markkinointi ja laskenta 4                                                                
Yritysjohtaminen ja vuorovaikutus 3
       
                 
                               
Ruotsi
                                                               
Työelämän ruotsi 3  
         
                   
                         
Englanti
                                                               
Ammatillinen englanti 3  
         
                   
                         
Sähkötekniikan englanti 5      
             
                           
         
Vaihtoehtoinen vieras kieli, saksa
                                                               
Saksa 1 3
       
                 
                               
Saksa 2 3
       
                 
                               
853895085038090500523300380009000500000
Ammattiopinnot
                                                               
Sähkötekniikan yhteiset ammattiopinnot
                                                               
Projektitoiminta 2
       
               
                                 
Sähkötekniikan komponentit 3
       
               
                                 
Tasasähköpiirit 4
       
               
                                 
Vaihtosähköpiirien perusteet 3
       
               
                                 
Vaihtosähköpiirien jatkokurssi 3  
         
                   
                         
Sähkötyöturvallisuus ja mittaustekniikka 4
       
               
                                 
Elektroniikan perusteet 1 3
       
               
                                 
Elektroniikan työt 1 2
       
               
                                 
Digitaalitekniikan perusteet 3
       
               
                                 
Säätötekniikan perusteet 3    
           
                       
                 
Tietoliikenne- ja radiotekniikka 2  
         
                   
                         
Ohjelmoitavat logiikat 3  
         
                   
                         
EMC-perusteet 2  
         
                   
                         
Elektroniikka ja automaatio
                                                               
Puolijohdefysiikka 3  
         
                   
                         
Sähkövoimatekniikka 2  
         
                   
                         
Mikrotietokoneet (Tietokonetekniikan perusteet) 3
       
                 
                               
Sulautettujen järjestelmien perusteet 3    
           
                       
                 
Olio-ohjelmointi 3
       
                 
                               
Käyttöliittymät 3                                                                
Prosessi- ja sähkömittaustekniikka 3    
           
                       
                 
Elektroninen mittaustekniikka 1 3    
           
                       
                 
Säätötekniikka 1 3    
           
                       
                 
Laboratoriotyöt 3      
             
                           
         
Teollisuusautomaatio 4    
           
                       
                 
Säätö- ja ohjausjärjestelmät 4      
             
                           
         
Instrumentointi 3    
           
                       
                 
Säätötekniikan laboratoriotyöt 3
       
                 
                               
Elektroniikan perusteet 2 3                                                                
Elektroniikan työt 2 2  
         
                   
                         
Elektroniikan komponentit 3  
         
                   
                         
Elektroniikan simulointi 3    
           
                       
                 
Sovellettu elektroniikka 1 3