OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Sähkötekniikan koulutusohjelma > Sähkötekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Sähkötekniikan koulutusohjelma

Syksy 2004

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                                               
Kaikille yhteiset perusopinnot
()
                                                                               
Orientoituminen opiskeluun 2
         
                 
                                     
Tietotekniikka ja tiedonhankinta 2
         
                 
                                     
Viestintä 2
         
                 
                                     
Johdatus filosofiaan ja tutkimukseen 2
         
                 
                                     
Communication Across Cultures (e) 2
         
                 
                                     
Fysiikka
()
                                                                               
Fysiikka 1A 5
         
                 
                                     
Fysiikka 2A 5
         
                 
                                     
Fysiikka 3A 6
         
                 
                                     
Fysiikan laboratoriotyöt 1 2
         
                 
                                     
Fysiikan laboratoriotyöt 2 2
         
                 
                                     
Kemia
()
                                                                               
Kemian kertauskurssi 2
         
                 
                                     
Kemia A 2
         
                 
                                     
Matematiikka
()
                                                                               
Matematiikka 1A 6
         
                 
                                     
Matematiikka 2A 6
         
                 
                                     
Matematiikka 3A 8
         
                 
                                     
Matematiikka 4A 3
         
                 
                                     
Sovellettu matematiikka
                                                                               
Fourier'n sarja ja integraalimuunnokset 3
         
                 
                                     
Tilastomatematiikka 2
         
                 
                                     
Numeeriset menetelmät 3
         
                 
                                     
Matematiikan vaihtoehtoiset opintojaksot
()
                                                                               
Differentiaaliyhtälöt 3
         
                 
                                     
Usean muuttujan funktiot 3
         
                 
                                     
Matriisilaskenta 2
         
                 
                                     
Todennäköisyyslaskenta 3
         
                 
                                     
Potenssisarjat ja kompleksifunktiot 3
         
                 
                                     
Tietotekniikka
()
                                                                               
Tietotekniikan perusteet 2
         
                 
                                     
Ohjelmointi, C 1 3
         
                 
                                     
Ohjelmointi, C 2 3
         
                 
                                     
Sovellusohjelmat 3
         
                 
                                     
Ohjelmistoprojekti 2
         
                 
                                     
Suomen kieli ja viestintä
()
                                                                               
Esitys- ja esiintymistaito 2
         
                 
                                     
Kokous- ja neuvottelutaito 2
         
                 
                                     
870000043.543.500000000021.821.821.821.80000000000000000000
KIELIOPINNOT
                                                                               
Ruotsi
                                                                               
Ruotsin kertauskurssi 1 3
         
                 
                                     
Ruotsin kertauskurssi 2 3
         
                 
                                     
Sähkötekniikan ruotsi 3
         
                 
                                     
Englanti
                                                                               
Työelämän ja tekniikan englanti 1A 2
         
                 
                                     
Työelämän ja tekniikan englanti 1B 2
         
                 
                                     
Työelämän ja tekniikan englanti 2A 2
         
                 
                                     
Työelämän ja tekniikan englanti 2B 2
         
                 
                                     
Teollisuuden ja kaupan englanti 5
         
                 
                                     
22.50000011.311.30000000005.65.65.65.60000000000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                               
Sähkö- ja tietokonetekniikka
()
                                                                               
Tasasähköpiirit 5
         
                 
                                     
Vaihtosähköpiirien perusteet 3
         
                 
                                     
Vaihtosähköpiirien jatkokurssi 5
         
                 
                                     
Sähköturvallisuus 2
         
                 
                                     
Mittaustekniikka 2
         
                 
                                     
Elektroniikan perusteet 1 3
         
                 
                                     
Elektroniikan työt 1 2
         
                 
                                     
Elektroniikan perusteet 2 3
         
                 
                                     
Elektroniikan työt 2 3
         
                 
                                     
Digitaalitekniikan perusteet A 2
         
                 
                                     
Digitaalitekniikan perusteet B 2
         
                 
                                     
Tietokonetekniikan perusteet 3
         
                 
                                     
Tietoliikenne- ja radiotekniikka 3
         
                 
                                     
Dokumentointitekniikka 3
         
                 
                                     
Yritystoiminta
()
                                                                               
Teollisuustalous 3
         
                 
                                     
Laskentatoimi 3
         
                 
                                     
Markkinointi 3