OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Sähkötekniikan koulutusohjelma > Sähkötekniikan koulutusohjelma, Elektroniikka ja terveydenhuollon tekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Sähkötekniikan koulutusohjelma, Elektroniikka ja terveydenhuollon tekniikka

Kevät 2014

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
(Valitaan opintoja 87 op)
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Orientoiva projekti 3
     
               
                           
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                             
Työelämän ruotsi 3    
         
                     
             
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3    
         
                     
             
Ammatillinen englanti 3
       
                 
                       
Sähkötekniikan englanti 3  
       
                 
                     
Matematiikan perusteet 3
     
             
                           
Fysiikan perusteet 3
     
             
                           
Lineaariset yhtälöryhmät ja vektorit 3
     
             
                           
Reaalifunktiot 3
     
               
                           
Kompleksiluvut ja kompleksiset yhtälöryhmät 3
       
               
                         
Differentiaalilaskenta 3
       
                 
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                     
Integraalimuunnokset 3  
       
                   
                   
Integraalilaskennan sovelluksia 3  
         
                   
                 
Mekaniikka 3
     
               
                           
Sähkömagnetismi 3
       
               
                       
Fysiikan laboratoriotyöt 3
       
               
                       
Lämpöoppi ja aaltoliike 3  
       
                 
                     
Sähkömagneettinen induktio ja aalto-optiikka 3  
       
                   
                   
Tasavirtapiirit 6
     
             
                           
Vaihtovirtapiirit 3
       
                 
                       
Sähkövoimatekniikan perusteet 3
       
               
                         
Sähkötyöturvallisuus 3
     
             
                             
Tietokoneavusteinen suunnittelu 6
       
               
                       
Analogiaelektroniikan perusteet 3
       
               
                         
Digitaalitekniikan perusteet 3
     
             
                             
66186034.531.5153600017.317.315.815.8963060000000
Ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 39 op)
                                                       
Ammattiopinnot: Elektroniikan ja terveydenhuollon tekniikka
(Valitaan opintoja 39 op)
                                                       
Signaalit 3  
       
                   
                   
Digitaalitekniikka; sekvenssilogiikka 3  
         
                     
               
Radiotekniikka 3  
         
                   
                 
Tietoliikennetekniikka 3  
         
                     
               
Sähkömagneettinen yhteensopivuus 3  
         
                     
               
Terveydenhuollon tekniikan perusteet 3  
         
                   
                 
Sähkömittaustekniikka 3  
         
                   
                 
Analogiaelektroniikka; operaatiovahvistinpiirit 6  
       
                 
                   
Analogiaelektroniikka; transistoripiirit 3  
         
                   
                 
Mikro-ohjaimet ja sulautettujen ohjelmointi 6  
       
                 
                   
Ohjelmoinnin perusteet 6  
         
                   
               
042000015270000000069151200000000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 11 op)
                                                       
Ammattiaineiden moduulit (moduulien aikataulu täsmentyy opintojen myöhemmässä vaiheessa)
(Valitaan opintoja 48 op)
                                                       
Ammattiaineiden moduulit: Elektroniikka ja terveydenhuollon tekniikka
(Valitaan opintoja 48 op)
                                                       
Elektroniikka ja EMC
                                                       
Signaalien digitaalinen käsittely 3    
         
                   
       
EMC mittaukset ja komponentit 6    
         
                   
       
Tietokoneavusteinen piirilevysuunnittelu 3    
         
                   
       
Sulautetut järjestelmät
                                                       
Ohjelmoinnin jatkokurssi 3    
         
                   
       
Sulautettujen järjestelmien ohjelmointi 6    
         
                   
       
FPGA suunnittelu 3    
         
                   
       
Muu terveydenhuollon teknologia
                                                       
Laatu, turvallisuus, standardit ja lainsäädäntö 3    
         
                   
       
Tutkimus- ja hoitomenetelmät 3    
         
                   
       
Potilasvalvonnan menetelmät ja laitteet 3    
         
                   
       
Kliinisten laboratorioiden menetelmät ja laitteet 3    
         
                   
       
Lääketieteellinen teknologia
                                                       
Lääketieteellinen kuvantaminen 6    
         
                   
       
Sädehoito ja isotooppilääketiede 3    
         
                   
       
Anestesia-, leikkaussali- ja toimenpideympäristöt 3    
         
                   
       
Mittausanturit
                                                       
Puolijohdeteknologia 3    
         
                   
       
Mittaustekniikan projekti 3    
         
                   
       
Anturit 3    
         
                   
       
Mikrosysteemit 3    
         
                   
       
Langaton tietoliikenne
                                                       
RFID-tekniikka 6    
         
                   
       
Suurtaajuuselektroniikka 3    
         
                   
       
Langattomat verkot 3    
         
                   
       
Tehoelektroniikka
                                                       
Tehoelektroniikan laboraatiot 6    
         
                   
       
Tehoelektroniikan komponentit 3    
         
                   
       
Tehoelektroniikan peruskytkennät 3    
         
                   
       
Elektroniikan ja terveydenhuollon tekniikan valinnaisten ammattiopintojen tarjontakori
                                                       
Lääketieteellinen kuvantaminen 3                                                        
Ammattiaineiden moduulit: Sähkövoimatekniikka
(Valitaan opintoja 48 op)
                                                       
Sähköasennukset
                                                       
Sähköurakointi 3    
         
                   
       
Sähkösuunnitteluohjelmistot 3    
         
                   
       
Sähkösuunnittelu 3    
         
                   
       
Tietomallit ja elinkaarimallit 3    
         
                   
       
Valaistustekniikka
                                                       
Sisävalaistus 3    
         
                   
       
Ulko- ja tievalaistus 3    
         
                   
       
Valaistuksen mittaaminen ja arviointi 3    
         
                   
       
Valaistustekniikan erikoistyö 3    
         
                   
       
Sähköinen talotekniikka
                                                       
Rakennusten sähkötekniset tietojärjestelmät 3    
         
                   
       
Rakennusten sähkötekniset turvajärjestelmät 3    
         
                   
       
LVI-laitteiden toiminta ja sähköistys 3    
         
                   
       
Rakennusten automaatiojärjestelmät 3    
         
                   
       
Jakeluverkot
                                                       
Jakeluverkkoautomaatio 3    
         
                   
       
Suojausjärjestelmät 3    
         
                   
       
Jakeluverkon suunnitteluharjoitus 3