OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Sähkötekniikan koulutusohjelma > Sähkötekniikan koulutusohjelma, Elektroniikka ja terveydenhuollon tekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Sähkötekniikan koulutusohjelma, Elektroniikka ja terveydenhuollon tekniikka

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
(Valitaan opintoja 87 op)
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Orientoiva projekti 3
     
               
                           
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                             
Työelämän ruotsi 3    
         
                     
             
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3    
         
                     
             
Ammatillinen englanti 3
       
                 
                       
Sähkötekniikan englanti 3  
       
                 
                     
Matematiikan perusteet 3
     
             
                           
Fysiikan perusteet 3
     
             
                           
Lineaariset yhtälöryhmät ja vektorit 3
     
             
                           
Reaalifunktiot 3
     
               
                           
Kompleksiluvut ja kompleksiset yhtälöryhmät 3
       
               
                         
Differentiaalilaskenta 3
       
                 
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                     
Integraalimuunnokset 3  
       
                   
                   
Integraalilaskennan sovelluksia 3  
         
                   
                 
Mekaniikka 3
     
               
                           
Sähkömagnetismi 3
       
               
                       
Fysiikan laboratoriotyöt 3
       
               
                       
Lämpöoppi ja aaltoliike 3  
       
                 
                     
Sähkömagneettinen induktio ja aalto-optiikka 3  
       
                   
                   
Tasavirtapiirit 6
     
             
                           
Vaihtovirtapiirit 3
       
                 
                       
Sähkövoimatekniikan perusteet 3
       
               
                         
Sähkötyöturvallisuus 3
     
             
                             
Tietokoneavusteinen suunnittelu 6
       
               
                       
Analogiaelektroniikan perusteet 3
       
               
                         
Digitaalitekniikan perusteet 3
     
             
                             
66186034.531.5153600017.317.315.815.8963060000000
Ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 39 op)
                                                       
Ammattiopinnot: Elektroniikan ja terveydenhuollon tekniikka
(Valitaan opintoja 39 op)
                                                       
Signaalit 3  
       
                   
                   
Digitaalitekniikka; sekvenssilogiikka 3  
         
                     
               
Radiotekniikka 3  
         
                   
                 
Tietoliikennetekniikka 3  
         
                     
               
Sähkömagneettinen yhteensopivuus 3  
         
                     
               
Terveydenhuollon tekniikan perusteet 3  
         
                   
                 
Sähkömittaustekniikka 3  
         
                   
                 
Analogiaelektroniikka; operaatiovahvistinpiirit 6  
       
                 
                   
Analogiaelektroniikka; transistoripiirit 3  
         
                   
                 
Mikro-ohjaimet ja sulautettujen ohjelmointi 6  
       
                 
                   
Ohjelmoinnin perusteet 6  
         
                   
               
042000015270000000069151200000000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 11 op)
                                                       
Ammattiaineiden moduulit (moduulien aikataulu täsmentyy opintojen myöhemmässä vaiheessa)
(Valitaan opintoja 48 op)
                                                       
Ammattiaineiden moduulit: Elektroniikka ja terveydenhuollon tekniikka
(Valitaan opintoja 48 op)
                                                       
Elektroniikka ja EMC
                                                       
Signaalien digitaalinen käsittely 3    
         
                   
       
EMC mittaukset ja komponentit 6    
         
                   
       
Tietokoneavusteinen piirilevysuunnittelu 3    
         
                   
       
Sulautetut järjestelmät
                                                       
Ohjelmoinnin jatkokurssi 3    
         
                   
       
Sulautettujen järjestelmien ohjelmointi 6    
         
                   
       
FPGA suunnittelu 3    
         
                   
       
Muu terveydenhuollon teknologia
                                                       
Laatu, turvallisuus, standardit ja lainsäädäntö 3    
         
                   
       
Tutkimus- ja hoitomenetelmät 3    
         
                   
       
Potilasvalvonnan menetelmät ja laitteet 3    
         
                   
       
Kliinisten laboratorioiden menetelmät ja laitteet 3    
         
                   
       
Lääketieteellinen teknologia
                                                       
Lääketieteellinen kuvantaminen 6    
         
                   
       
Sädehoito ja isotooppilääketiede 3    
         
                   
       
Anestesia-, leikkaussali- ja toimenpideympäristöt 3    
         
                   
       
Mittausanturit
                                                       
Puolijohdeteknologia 3    
         
                   
       
Mittaustekniikan projekti 3    
         
                   
       
Anturit 3    
         
                   
       
Mikrosysteemit 3    
         
                   
       
Langaton tietoliikenne
                                                       
RFID-tekniikka 6    
         
                   
       
Suurtaajuuselektroniikka 3    
         
                   
       
Langattomat verkot 3    
         
                   
       
Tehoelektroniikka
                                                       
Tehoelektroniikan laboraatiot 6    
         
                   
       
Tehoelektroniikan komponentit 3    
         
                   
       
Tehoelektroniikan komponentit 3    
         
                   
       
Elektroniikan ja terveydenhuollon tekniikan valinnaisten ammattiopintojen tarjontakori
                                                       
Lääketieteellinen kuvantaminen 3                                                        
00840000042420000000000212121210000
Innovaatioprojekti
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
001000000100000000000055000000
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15    
           
                       
       
Työharjoittelu 2 15      
           
                         
   
001515000001515000000000007.57.57.57.500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 66601153034.531.530305857151517.317.315.815.815151812322628.528.57.57.57.57.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Elektroniikka ja terveydenhuollon tekniikka

Elektroniikkasuunnittelussa keskitytään laitteiden,
ohjelmistojen ja järjestelmien rakenteeseen ja
toimintaan sekä perehdytään ajankohtaisiin alan
kärkiteknologioihin.

Terveydenhuollon tekniikassa keskitytään terveydenhuollon järjestelmien, laitteiden ja välineistön suunnitteluun, kehittämiseen ja markkinointiin.

Sähkötekniikan koulutusohjelma

Suomenkielisen sähkötekniikan koulutusohjelman opetussuunnitelma.
Koulutusohjelmassa on kaksi suuntautumista:
- sähkövoimatekniikka
- elektroniikka ja terveydenhuollon tekniikka
Sähkövoimatekniikan suuntautumisessa voidaan edelleen syventyä johonkin seuraavista:
- sähkön jakelu
- sähkösuunnittelu ja -urakointi
- sähkökäytöt ja tehoelektroniikka
Elektroniikan ja terveydenhuollon tekniikan suuntautumisessa voidaan edelleen syventyä jompaankumpaan seuraavista:
- elektroniikkasuunnittelu
- terveydenhuollon tekniikka
Opinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista:
- kahden ensimmäisen vuoden suuntautumiskohtaisesti kaikille yhteiset opinnot (126 op)
- Metropolia - innovaatioprojektimoduuli (10 op)
- neljä vaihtoehtoista 12 op:n suuntaavaa opintomoduulia (48 op)
- vapaasti valittavat opinnot (11 op)
- kaksi 15 op:n harjoittelujaksoa (30 op)
- opinnäytetyö (15 op)