OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Sähkötekniikan koulutusohjelma > Sähkötekniikan koulutusohjelma, Sähkövoimatekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Sähkötekniikan koulutusohjelma, Sähkövoimatekniikka

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
(Valitaan opintoja 87 op)
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Orientoiva projekti 3
     
               
                           
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                             
Työelämän ruotsi 3    
         
                     
             
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3    
         
                     
             
Ammatillinen englanti 3
       
                 
                       
Sähkötekniikan englanti 3  
       
                 
                     
Matematiikan perusteet 3
     
             
                           
Fysiikan perusteet 3
     
             
                           
Lineaariset yhtälöryhmät ja vektorit 3
     
             
                           
Reaalifunktiot 3
     
               
                           
Kompleksiluvut ja kompleksiset yhtälöryhmät 3
       
               
                         
Differentiaalilaskenta 3
       
                 
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                     
Integraalimuunnokset 3  
       
                   
                   
Integraalilaskennan sovelluksia 3  
         
                   
                 
Mekaniikka 3
     
               
                           
Sähkömagnetismi 3
       
               
                       
Fysiikan laboratoriotyöt 3
       
               
                       
Lämpöoppi ja aaltoliike 3  
       
                 
                     
Sähkömagneettinen induktio ja aalto-optiikka 3  
       
                   
                   
Tasavirtapiirit 6
     
             
                           
Vaihtovirtapiirit 3
       
                 
                       
Sähkövoimatekniikan perusteet 3
       
               
                         
Sähkötyöturvallisuus 3
     
             
                             
Tietokoneavusteinen suunnittelu 6
       
               
                       
Analogiaelektroniikan perusteet 3
       
               
                         
Digitaalitekniikan perusteet 3
     
             
                             
66186034.531.5153600017.317.315.815.8963060000000
Ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 39 op)
                                                       
Ammattiopinnot: Sähkövoimatekniikka
                                                       
Sähkönjakelujärjestelmien perusteet 6  
       
                 
                   
Jakelujärjestelmien häiriöt 3  
         
                   
                 
Ohjelmoitavat logiikat 3  
         
                     
               
Sähkömoottorit 3  
         
                   
                 
Sähköturvallisuutta koskevat säännöt, standardit ja ohjeet 3  
         
                     
               
Valaistustekniikan perusteet 3  
         
                   
                 
Rakennusten sähköasennukset 6  
         
                   
               
Muuntajat 3  
         
                   
                 
Sähkökäyttöjen perusteet 6  
       
                 
                   
Tehonjaon optimointi 3  
         
                     
               
039000012270000000066151200000000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 11 op)
                                                       
Ammattiaineiden moduulit (moduulien aikataulu täsmentyy opintojen myöhemmässä vaiheessa)
(Valitaan opintoja 48 op)
                                                       
Ammattiaineiden moduulit: Sähkövoimatekniikka
(Valitaan opintoja 48 op)
                                                       
Sähköasennukset
                                                       
Sähköurakointi 3    
         
                   
       
Sähkösuunnitteluohjelmistot 3    
         
                   
       
Sähkösuunnittelu 3    
         
                   
       
Tietomallit ja elinkaarimallit 3    
         
                   
       
Valaistustekniikka
                                                       
Sisävalaistus 3    
         
                   
       
Ulko- ja tievalaistus 3    
         
                   
       
Valaistuksen mittaaminen ja arviointi 3    
         
                   
       
Valaistustekniikan erikoistyö 3    
         
                   
       
Sähköinen talotekniikka
                                                       
Rakennusten sähkötekniset tietojärjestelmät 3    
         
                   
       
Rakennusten sähkötekniset turvajärjestelmät 3    
         
                   
       
LVI-laitteiden toiminta ja sähköistys 3    
         
                   
       
Rakennusten automaatiojärjestelmät 3    
         
                   
       
Jakeluverkot
                                                       
Jakeluverkkoautomaatio 3    
         
                   
       
Suojausjärjestelmät 3    
         
                   
       
Jakeluverkon suunnitteluharjoitus 3    
         
                   
       
Jakelutekniikan laboratoriotyöt 3    
         
                   
       
Taajuusmuuttajakäytöt
                                                       
Taajuusmuuttajakäytön mitoitus 3    
         
                   
       
Taajuusmuuttajat 3    
         
                   
       
Taajuusmuuttajakäyttöjen laboraatiot 3    
         
                   
       
Taajuusmuuttajakäytön ohjelmistot ja parametrit 3    
         
                   
       
Tehoelektroniikka
                                                       
Tehoelektroniikan laboraatiot 6    
         
                   
       
Tehoelektroniikan komponentit 3    
         
                   
       
Tehoelektroniikan peruskytkennät 3    
         
                   
       
Sähkökäyttöjen ohjaus ja suojaus
                                                       
Sähkökoneet 3    
         
                   
       
Sähkömoottorikäytön ohjaus ja suojaus 3    
         
                   
       
Sähkömoottorikäytön mitoitus 3    
         
                   
       
Sähkökäyttöjen laboraatiot 3    
         
                   
       
Teollisuuden sähköjärjestelmät
                                                       
Teollisuuden sähköverkot 3    
         
                   
       
Sähkön laatu 3    
         
                   
       
Teollisuusverkkojen suunnitteluharjoitus 3    
         
                   
       
Jakelujärjestelmien kokonaisvaltainen huoltojärjestelmä 3    
         
                   
       
Sähkövoimatekniikan valinnaisten ammattiopintojen tarjontakori
                                                       
00960000048480000000000242424240000
Innovaatioprojekti
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
001000000100000000000055000000
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15    
           
                       
       
Työharjoittelu 2 15      
           
                         
   
001515000001515000000000007.57.57.57.500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 66571273034.531.527306463151517.317.315.815.815121812352931.531.57.57.57.57.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sähkövoimatekniikka

Sähkötekniikan koulutusohjelma

Suomenkielisen sähkötekniikan koulutusohjelman opetussuunnitelma.
Koulutusohjelmassa on kaksi suuntautumista:
- sähkövoimatekniikka
- elektroniikka ja terveydenhuollon tekniikka
Sähkövoimatekniikan suuntautumisessa voidaan edelleen syventyä johonkin seuraavista:
- sähkön jakelu
- sähkösuunnittelu ja -urakointi
- sähkökäytöt ja tehoelektroniikka
Elektroniikan ja terveydenhuollon tekniikan suuntautumisessa voidaan edelleen syventyä jompaankumpaan seuraavista:
- elektroniikkasuunnittelu
- terveydenhuollon tekniikka
Opinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista:
- kahden ensimmäisen vuoden suuntautumiskohtaisesti kaikille yhteiset opinnot (126 op)
- Metropolia - innovaatioprojektimoduuli (10 op)
- neljä vaihtoehtoista 12 op:n suuntaavaa opintomoduulia (48 op)
- vapaasti valittavat opinnot (11 op)
- kaksi 15 op:n harjoittelujaksoa (30 op)
- opinnäytetyö (15 op)