OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Sähkötekniikan koulutusohjelma > Sähkötekniikan koulutusohjelma, nuorisokoulutus, kevät 2013, Elektroniikka ja terveydenhuollon tekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Sähkötekniikan koulutusohjelma, nuorisokoulutus, kevät 2013, Elektroniikka ja terveydenhuollon tekniikka

Kevät 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Orientoiva projekti 3
     
             
                           
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                           
Työelämän ruotsi 3  
         
                   
               
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3  
         
                   
               
Ammatillinen englanti 3
       
               
                       
Sähkötekniikan englanti 3
       
               
                       
Lineaariset yhtälöryhmät ja vektorit 3
     
             
                           
Reaalifunktiot 3
     
             
                           
Kompleksiluvut ja kompleksiset yhtälöryhmät 3
       
               
                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                   
Integraalimuunnokset 3  
       
                 
                   
Integraalilaskennan sovelluksia 3  
         
                   
               
Signaalit 3  
       
                 
                   
Mekaniikka 3
     
             
                           
Sähkömagnetismi 3
       
               
                       
Fysiikan laboratoriotyöt 3
       
               
                       
Lämpöoppi ja aaltoliike 3  
       
                 
                   
Sähkömagneettinen induktio ja aalto-optiikka 3  
       
                 
                   
Tasavirtapiirit 6
     
             
                           
Vaihtovirtapiirit 3
       
               
                       
Sähkövoimatekniikan perusteet 3
       
               
                       
Sähkötyöturvallisuus 3
     
             
                           
Tietokoneavusteinen suunnittelu 6
       
               
                       
Analogiaelektroniikan perusteet 3
       
               
                       
Digitaalitekniikan perusteet 3
     
             
                           
63240028.534.5159000014.314.317.317.37.57.54.54.500000000
Ammattiopinnot
                                                       
Analogiaelektroniikka; operaatiovahvistinpiirit 6  
       
                 
                   
Analogiaelektroniikka; transistoripiirit 3  
         
                   
               
Digitaalitekniikka; sekvenssilogiikka 3  
         
                   
               
Mikro-ohjaimet ja sulautettujen ohjelmointi 6  
       
                 
                   
Sähkömittaustekniikka 3  
         
                   
               
Ohjelmoinnin perusteet 6  
         
                   
               
Sähkömagneettinen yhteensopivuus 3  
         
                   
               
Radiotekniikka 3  
         
                   
               
Tietoliikennetekniikka 3  
         
                   
               
Terveydenhuollon tekniikan perusteet 3  
         
                   
               
03900001227000000006613.513.500000000
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Elektroniikka
()
                                                       
Elektroniikka ja EMC
                                                       
Langaton tietoliikenne
                                                       
Mittausanturit
                                                       
Sulautetut järjestelmät
                                                       
Lääketieteellinen teknologia
                                                       
Muu terveydenhuollon teknologia
                                                       
0000000000000000000000000000
Sähkövoimatekniikka
()
                                                       
Tehoelektroniikka
                                                       
0000000000000000000000000000
Innovaatioprojekti
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
001000000100000000000055000000
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15    
           
                       
       
Työharjoittelu 2 15      
           
                         
   
001515000001515000000000007.57.57.57.500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6363253028.534.52736101530014.314.317.317.313.513.51818557.57.5151500

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Elektroniikka ja terveydenhuollon tekniikka

Elektroniikkasuunnittelussa keskitytään laitteiden,
ohjelmistojen ja järjestelmien rakenteeseen ja
toimintaan sekä perehdytään ajankohtaisiin alan
kärkiteknologioihin.

Terveydenhuollon tekniikassa keskitytään terveydenhuollon järjestelmien, laitteiden ja välineistön suunnitteluun, kehittämiseen ja markkinointiin.

Sähkötekniikan koulutusohjelma, nuorisokoulutus, kevät 2013

Suomenkielisen sähkötekniikan koulutusohjelman opetussuunnitelma.

Koulutusohjelmassa on kaksi suuntautumista:
- sähkövoimatekniikka
- elektroniikka ja terveydenhuollon tekniikka

Sähkövoimatekniikan suuntautumisessa voidaan edelleen syventyä johonkin seuraavista:
- sähkön jakelu
- sähkösuunnittelu ja -urakointi
- sähkökäytöt ja tehoelektroniikka

Elektroniikan ja terveydenhuollon tekniikan suuntautumisessa voidaan edelleen syventyä jompaankumpaan seuraavista:
- elektroniikkasuunnittelu
- terveydenhuollon tekniikka


Opinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista:

- kahden ensimmäisen vuoden suuntautumiskohtaisesti kaikille yhteiset opinnot (123 op)
- Metropolia - innovaatioprojektimoduuli (10 op)
- neljä vaihtoehtoista 12 op:n suuntaavaa opintomoduulia (48 op)
- vapaasti valittavat opinnot (14 op)
- kaksi 15 op:n harjoittelujaksoa (30 op)
- opinnäytetyö (15 op)