OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Sähkötekniikan koulutusohjelma > Sähkötekniikan koulutusohjelma, nuorisokoulutus, kevät 2013, Sähkövoimatekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Sähkötekniikan koulutusohjelma, nuorisokoulutus, kevät 2013, Sähkövoimatekniikka

Kevät 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Orientoiva projekti 3
     
             
                           
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                           
Työelämän ruotsi 3  
         
                   
               
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3  
         
                   
               
Ammatillinen englanti 3
       
               
                       
Sähkötekniikan englanti 3
       
               
                       
Lineaariset yhtälöryhmät ja vektorit 3
     
             
                           
Reaalifunktiot 3
     
             
                           
Kompleksiluvut ja kompleksiset yhtälöryhmät 3
       
               
                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                   
Integraalimuunnokset 3  
       
                 
                   
Integraalilaskennan sovelluksia 3  
         
                   
               
Tietokoneavusteinen matematiikka 3  
         
                   
               
Mekaniikka 3
     
             
                           
Sähkömagnetismi 3
       
               
                       
Fysiikan laboratoriotyöt 3
       
               
                       
Lämpöoppi ja aaltoliike 3  
       
                 
                   
Sähkömagneettinen induktio ja aalto-optiikka 3  
       
                 
                   
Tasavirtapiirit 6
     
             
                           
Vaihtovirtapiirit 3
       
               
                       
Sähkövoimatekniikan perusteet 3
       
               
                       
Sähkötyöturvallisuus 3
     
             
                           
Tietokoneavusteinen suunnittelu 6
       
               
                       
Analogiaelektroniikan perusteet 3
       
               
                       
Digitaalitekniikan perusteet 3
     
             
                           
63240028.534.51212000014.314.317.317.3666600000000
Ammattiopinnot
                                                       
Sähkönjakelujärjestelmien perusteet 6  
       
                 
                   
Jakelujärjestelmien häiriöt 3  
         
                   
               
Tehonjaon optimointi 3  
         
                   
               
Sähkökäyttöjen perusteet 6  
       
                 
                   
Muuntajat 3  
         
                   
               
Sähkömoottorit 3  
         
                   
               
Valaistustekniikan perusteet 3  
         
                   
               
Rakennusten sähköasennukset 6  
         
                   
               
Sähköturvallisuutta koskevat säännöt, standardit ja ohjeet 3  
         
                   
               
Ohjelmoitavat logiikat 3  
         
                   
               
03900001227000000006613.513.500000000
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Sähkövoimatekniikka
()
                                                       
Sähköasennukset
                                                       
Valaistustekniikka
                                                       
Sähköinen talotekniikka
                                                       
Jakeluverkot
                                                       
Teollisuuden sähköjärjestelmät
                                                       
Tehoelektroniikka
                                                       
Sähkökäyttöjen ohjaus ja suojaus
                                                       
Taajuusmuuttajakäytöt
                                                       
0000000000000000000000000000
Innovaatioprojekti
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
001000000100000000000055000000
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15    
           
                       
       
Työharjoittelu 2 15      
           
                         
   
001515000001515000000000007.57.57.57.500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6363253028.534.52439101530014.314.317.317.3121219.519.5557.57.5151500

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sähkövoimatekniikka

Sähkötekniikan koulutusohjelma, nuorisokoulutus, kevät 2013

Suomenkielisen sähkötekniikan koulutusohjelman opetussuunnitelma.

Koulutusohjelmassa on kaksi suuntautumista:
- sähkövoimatekniikka
- elektroniikka ja terveydenhuollon tekniikka

Sähkövoimatekniikan suuntautumisessa voidaan edelleen syventyä johonkin seuraavista:
- sähkön jakelu
- sähkösuunnittelu ja -urakointi
- sähkökäytöt ja tehoelektroniikka

Elektroniikan ja terveydenhuollon tekniikan suuntautumisessa voidaan edelleen syventyä jompaankumpaan seuraavista:
- elektroniikkasuunnittelu
- terveydenhuollon tekniikka


Opinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista:

- kahden ensimmäisen vuoden suuntautumiskohtaisesti kaikille yhteiset opinnot (123 op)
- Metropolia - innovaatioprojektimoduuli (10 op)
- neljä vaihtoehtoista 12 op:n suuntaavaa opintomoduulia (48 op)
- vapaasti valittavat opinnot (14 op)
- kaksi 15 op:n harjoittelujaksoa (30 op)
- opinnäytetyö (15 op)