OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Sähkötekniikan koulutusohjelma > Sähkötekniikan koulutusohjelma, nuorisokoulutus
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Sähkötekniikan koulutusohjelma, nuorisokoulutus

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Orientoiva projekti 3
     
               
                           
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                             
Työelämän ruotsi 3    
         
                     
             
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3    
         
                     
             
Ammatillinen englanti 3
       
                 
                       
Sähkötekniikan englanti 3  
       
                 
                     
Lineaariset yhtälöryhmät ja vektorit 3
     
             
                           
Reaalifunktiot 3
     
               
                           
Kompleksiluvut ja kompleksiset yhtälöryhmät 3
       
               
                         
Differentiaalilaskenta 3
       
                 
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                     
Integraalimuunnokset 3  
       
                   
                   
Integraalilaskennan sovelluksia 3  
         
                   
                 
Tietokoneavusteinen matematiikka 3  
         
                     
               
Signaalit 3  
       
                   
                   
Mekaniikka 3
     
               
                           
Sähkömagnetismi 3
       
               
                       
Fysiikan laboratoriotyöt 3
       
               
                       
Lämpöoppi ja aaltoliike 3  
       
                 
                     
Sähkömagneettinen induktio ja aalto-optiikka 3  
       
                   
                   
Tasavirtapiirit 6
     
             
                           
Vaihtovirtapiirit 3
       
                 
                       
Sähkövoimatekniikan perusteet 3
       
               
                         
Sähkötyöturvallisuus 3
     
             
                             
Tietokoneavusteinen suunnittelu 6
       
               
                       
Analogiaelektroniikan perusteet 3
       
               
                         
Digitaalitekniikan perusteet 3
     
             
                             
60246028.531.5186600014.314.315.815.8993360000000
Ammattiopinnot
                                                       
Analogiaelektroniikka; operaatiovahvistinpiirit 6  
       
                 
                   
Analogiaelektroniikka; transistoripiirit 3  
         
                   
                 
Digitaalitekniikka; sekvenssilogiikka 3  
         
                     
               
Mikro-ohjaimet ja sulautettujen ohjelmointi 6  
       
                 
                   
Sähkömittaustekniikka 3  
         
                   
                 
Ohjelmoinnin perusteet 6  
         
                   
               
Sähkömagneettinen yhteensopivuus 3  
         
                     
               
Radiotekniikka 3  
         
                   
                 
Tietoliikennetekniikka 3  
         
                     
               
Terveydenhuollon tekniikan perusteet 3  
         
                   
                 
Sähkönjakelujärjestelmien perusteet 6  
       
                 
                   
Jakelujärjestelmien häiriöt 3  
         
                   
                 
Tehonjaon optimointi 3  
         
                     
               
Sähkökäyttöjen perusteet 6  
       
                 
                   
Muuntajat 3  
         
                   
                 
Sähkömoottorit 3  
         
                   
                 
Valaistustekniikan perusteet 3  
         
                   
                 
Rakennusten sähköasennukset 6  
         
                   
               
Sähköturvallisuutta koskevat säännöt, standardit ja ohjeet 3  
         
                     
               
Ohjelmoitavat logiikat 3  
         
                     
               
07800002454000000001212302400000000
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Elektroniikka
()
                                                       
Elektroniikka ja EMC
                                                       
EMC mittaukset ja komponentit 6                                                        
Signaalien digitaalinen käsittely 3                                                        
Tietokoneavusteinen piirilevysuunnittelu 3                                                        
Langaton tietoliikenne
                                                       
RFID-tekniikka 6                                                        
Suurtaajuuselektroniikka 3                                                        
Langattomat verkot 3                                                        
Mittausanturit
                                                       
Mikrosysteemit 3                                                        
Anturit 3                                                        
Mittaustekniikan projekti 3                                                        
Puolijohdeteknologia 3                                                        
Sulautetut järjestelmät
                                                       
Sulautettujen järjestelmien ohjelmointi 6                                                        
Ohjelmoinnin jatkokurssi 3                                                        
FPGA suunnittelu 3                                                        
Lääketieteellinen teknologia
                                                       
Säteily- ja ydinfysiikka 3                                                        
Lääketieteellinen kuvantaminen 3                                                        
Sädehoito ja isotooppilääketiede 3                                                        
Anestesia-, leikkaussali- ja toimenpideympäristöt 3                                                        
Muu terveydenhuollon teknologia
                                                       
Laatu, turvallisuus, standardit ja lainsäädäntö 3                                                        
Tutkimus- ja hoitomenetelmät 3                                                        
Potilasvalvonnan menetelmät ja laitteet 3                                                        
Kliinisten laboratorioiden menetelmät ja laitteet 3                                                        
0000000000000000000000000000
Sähkövoimatekniikka
()
                                                       
Sähköasennukset
                                                       
Sähkösuunnittelu 3                                                        
Sähköurakointi 3                                                        
Sähkösuunnitteluohjelmistot 3                                                        
Tietomallit ja elinkaarimallit 3                                                        
Valaistustekniikka
                                                       
Sisävalaistus 3                                                        
Ulko- ja tievalaistus 3                                                        
Valaistuksen mittaaminen ja arviointi 3                                                        
Valaistustekniikan erikoistyö 3                                                        
Sähköinen talotekniikka
                                                       
Rakennusten sähkötekniset tietojärjestelmät 3                                                        
Rakennusten sähkötekniset turvajärjestelmät 3                                                        
LVI-laitteiden toiminta ja sähköistys 3                                                        
Rakennusten automaatiojärjestelmät 3                                                        
Jakeluverkot
                                                       
Jakeluverkkoautomaatio 3                                                        
Suojausjärjestelmät 3