OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Sähkötekniikan koulutusohjelma > Sähkötekniikan koulutusohjelma, nuorisokoulutus, Elektroniikka ja terveydenhuollon tekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Sähkötekniikan koulutusohjelma, nuorisokoulutus, Elektroniikka ja terveydenhuollon tekniikka

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Orientoiva projekti 3
     
               
                           
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                             
Työelämän ruotsi 3    
         
                     
             
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3    
         
                     
             
Ammatillinen englanti 3
       
                 
                       
Sähkötekniikan englanti 3  
       
                 
                     
Lineaariset yhtälöryhmät ja vektorit 3
     
             
                           
Reaalifunktiot 3
     
               
                           
Kompleksiluvut ja kompleksiset yhtälöryhmät 3
       
               
                         
Differentiaalilaskenta 3
       
                 
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                     
Integraalimuunnokset 3  
       
                   
                   
Integraalilaskennan sovelluksia 3  
         
                   
                 
Signaalit 3  
       
                   
                   
Mekaniikka 3
     
               
                           
Sähkömagnetismi 3
       
               
                       
Fysiikan laboratoriotyöt 3
       
               
                       
Lämpöoppi ja aaltoliike 3  
       
                 
                     
Sähkömagneettinen induktio ja aalto-optiikka 3  
       
                   
                   
Tasavirtapiirit 6
     
             
                           
Vaihtovirtapiirit 3
       
                 
                       
Sähkövoimatekniikan perusteet 3
       
               
                         
Sähkötyöturvallisuus 3
     
             
                             
Tietokoneavusteinen suunnittelu 6
       
               
                       
Analogiaelektroniikan perusteet 3
       
               
                         
Digitaalitekniikan perusteet 3
     
             
                             
60216028.531.5183600014.314.315.815.8993060000000
Ammattiopinnot
                                                       
Analogiaelektroniikka; operaatiovahvistinpiirit 6  
       
                 
                   
Analogiaelektroniikka; transistoripiirit 3  
         
                   
                 
Digitaalitekniikka; sekvenssilogiikka 3  
         
                     
               
Mikro-ohjaimet ja sulautettujen ohjelmointi 6  
       
                 
                   
Sähkömittaustekniikka 3  
         
                   
                 
Ohjelmoinnin perusteet 6  
         
                   
               
Sähkömagneettinen yhteensopivuus 3  
         
                     
               
Radiotekniikka 3  
         
                   
                 
Tietoliikennetekniikka 3  
         
                     
               
Terveydenhuollon tekniikan perusteet 3  
         
                   
                 
039000012270000000066151200000000
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Elektroniikka
()
                                                       
Elektroniikka ja EMC
                                                       
EMC mittaukset ja komponentit 6                                                        
Signaalien digitaalinen käsittely 3                                                        
Tietokoneavusteinen piirilevysuunnittelu 3                                                        
Langaton tietoliikenne
                                                       
RFID-tekniikka 6                                                        
Suurtaajuuselektroniikka 3                                                        
Langattomat verkot 3                                                        
Mittausanturit
                                                       
Mikrosysteemit 3                                                        
Anturit 3                                                        
Mittaustekniikan projekti 3                                                        
Puolijohdeteknologia 3                                                        
Sulautetut järjestelmät
                                                       
Sulautettujen järjestelmien ohjelmointi 6                                                        
Ohjelmoinnin jatkokurssi 3                                                        
FPGA suunnittelu 3                                                        
Lääketieteellinen teknologia
                                                       
Säteily- ja ydinfysiikka 3                                                        
Lääketieteellinen kuvantaminen 3                                                        
Sädehoito ja isotooppilääketiede 3                                                        
Anestesia-, leikkaussali- ja toimenpideympäristöt 3                                                        
Muu terveydenhuollon teknologia
                                                       
Laatu, turvallisuus, standardit ja lainsäädäntö 3                                                        
Tutkimus- ja hoitomenetelmät 3                                                        
Potilasvalvonnan menetelmät ja laitteet 3                                                        
Kliinisten laboratorioiden menetelmät ja laitteet 3                                                        
0000000000000000000000000000
Sähkövoimatekniikka
()
                                                       
Tehoelektroniikka
                                                       
Tehoelektroniikan komponentit 3                                                        
Tehoelektroniikan peruskytkennät 3                                                        
Tehoelektroniikan laboraatiot 6                                                        
0000000000000000000000000000
Innovaatioprojekti
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
001000000100000000000055000000
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15    
           
                       
       
Työharjoittelu 2 15      
           
                         
   
001515000001515000000000007.57.57.57.500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060313028.531.530301615151514.314.315.815.8151518121157.57.57.57.57.57.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Elektroniikka ja terveydenhuollon tekniikka

Elektroniikkasuunnittelussa keskitytään laitteiden,
ohjelmistojen ja järjestelmien rakenteeseen ja
toimintaan sekä perehdytään ajankohtaisiin alan
kärkiteknologioihin.

Terveydenhuollon tekniikassa keskitytään terveydenhuollon järjestelmien, laitteiden ja välineistön suunnitteluun, kehittämiseen ja markkinointiin.

Sähkötekniikan koulutusohjelma, nuorisokoulutus

Sähkötekniikan koulutusohjelma

Tutkintojen taso
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Suoritettavat tutkinnot
Insinööri (AMK)

Erityispääsyvaatimukset
Ei erityispääsyvaatimuksia

AHOTin erityisperiaatteet
Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö>>
Tutkintoon vaaditaan 240 opintopisteen suoritukset opetussuunnitelman mukaisesti.

Tutkinnon profiili
Ensimmäisen opintovuoden opinnot ovat yhteneväisiä molempien suuntautumisten (elektroniikka ja sähkövoimatekniikka) opiskelijoille

Toisen vuoden opinnot ovat yhteneväisiä suuntautumisvaihtoehtokohtaisesti

Kahden viimeisen vuoden aikana opiskelijat tulee suorittaa syventymisensä mukaiset moduuliopinnot, innovaatioprojekti, opinnäytetyö sekä vapaasti valittavat opinnot

Keskeiset oppimistulokset
Vaihtelevat suuntautumisvaihtoehtokohtaisesti

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
Vaihtelevat suuntautumisvaihtoehtokohtaisesti

Pääsy jatko-opintoihin
Jatko maisteriopintoihin tulevan oppilaitoksen pääsyvaatimusten mukaisesti

Tutkinnon rakennetaulukko
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet >>Siirry ajoitussuunnitelmaan
Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Kaikki opintojaksot arvioidaan skaalalla 0-5. Hyväksytyn opintojakson arvosana on 1-5, hylätyn 0. Arviointikriteerit on esitetty opintojaksokuvauksissa ja varsinaiset arviointimenetelmät määräytyvät toteutuskohtaisesti

Valmistumisen vaatimukset
Suoritettava 240 opintopisteen opinnot opintosuunnitelman mukaisesti.

Opintojen toteuttaminen
Opiskelu on kokopäiväistä

Koulutusohjelman päällikkö
Heikki Valmu; heikki.valmu@metropolia.fi