OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Sähkötekniikan koulutusohjelma > Sähkötekniikan koulutusohjelma, nuorisokoulutus, Sähkövoimatekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Sähkötekniikan koulutusohjelma, nuorisokoulutus, Sähkövoimatekniikka

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Orientoiva projekti 3
     
               
                           
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                             
Työelämän ruotsi 3    
         
                     
             
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3    
         
                     
             
Ammatillinen englanti 3
       
                 
                       
Sähkötekniikan englanti 3  
       
                 
                     
Lineaariset yhtälöryhmät ja vektorit 3
     
             
                           
Reaalifunktiot 3
     
               
                           
Kompleksiluvut ja kompleksiset yhtälöryhmät 3
       
               
                         
Differentiaalilaskenta 3
       
                 
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                     
Integraalimuunnokset 3  
       
                   
                   
Integraalilaskennan sovelluksia 3  
         
                   
                 
Tietokoneavusteinen matematiikka 3  
         
                     
               
Mekaniikka 3
     
               
                           
Sähkömagnetismi 3
       
               
                       
Fysiikan laboratoriotyöt 3
       
               
                       
Lämpöoppi ja aaltoliike 3  
       
                 
                     
Sähkömagneettinen induktio ja aalto-optiikka 3  
       
                   
                   
Tasavirtapiirit 6
     
             
                           
Vaihtovirtapiirit 3
       
                 
                       
Sähkövoimatekniikan perusteet 3
       
               
                         
Sähkötyöturvallisuus 3
     
             
                             
Tietokoneavusteinen suunnittelu 6
       
               
                       
Analogiaelektroniikan perusteet 3
       
               
                         
Digitaalitekniikan perusteet 3
     
             
                             
60216028.531.5156600014.314.315.815.8963360000000
Ammattiopinnot
                                                       
Sähkönjakelujärjestelmien perusteet 6  
       
                 
                   
Jakelujärjestelmien häiriöt 3  
         
                   
                 
Tehonjaon optimointi 3  
         
                     
               
Sähkökäyttöjen perusteet 6  
       
                 
                   
Muuntajat 3  
         
                   
                 
Sähkömoottorit 3  
         
                   
                 
Valaistustekniikan perusteet 3  
         
                   
                 
Rakennusten sähköasennukset 6  
         
                   
               
Sähköturvallisuutta koskevat säännöt, standardit ja ohjeet 3  
         
                     
               
Ohjelmoitavat logiikat 3  
         
                     
               
039000012270000000066151200000000
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Sähkövoimatekniikka
()
                                                       
Sähköasennukset
                                                       
Sähkösuunnittelu 3                                                        
Sähköurakointi 3                                                        
Sähkösuunnitteluohjelmistot 3                                                        
Tietomallit ja elinkaarimallit 3                                                        
Valaistustekniikka
                                                       
Sisävalaistus 3                                                        
Ulko- ja tievalaistus 3                                                        
Valaistuksen mittaaminen ja arviointi 3                                                        
Valaistustekniikan erikoistyö 3                                                        
Sähköinen talotekniikka
                                                       
Rakennusten sähkötekniset tietojärjestelmät 3                                                        
Rakennusten sähkötekniset turvajärjestelmät 3                                                        
LVI-laitteiden toiminta ja sähköistys 3                                                        
Rakennusten automaatiojärjestelmät 3                                                        
Jakeluverkot
                                                       
Jakeluverkkoautomaatio 3                                                        
Suojausjärjestelmät 3                                                        
Jakeluverkon suunnitteluharjoitus 3                                                        
Jakelutekniikan laboratoriotyöt 3                                                        
Teollisuuden sähköjärjestelmät
                                                       
Teollisuuden sähköverkot 3                                                        
Sähkön laatu 3                                                        
Teollisuusverkkojen suunnitteluharjoitus 3                                                        
Jakelujärjestelmien kokonaisvaltainen huoltojärjestelmä 3                                                        
Tehoelektroniikka
                                                       
Tehoelektroniikan komponentit 3                                                        
Tehoelektroniikan peruskytkennät 3                                                        
Tehoelektroniikan laboraatiot 6                                                        
Sähkökäyttöjen ohjaus ja suojaus
                                                       
Sähkökoneet 3                                                        
Sähkömoottorikäytön mitoitus 3                                                        
Sähkömoottorikäytön ohjaus ja suojaus 3                                                        
Sähkökäyttöjen laboraatiot 3                                                        
Taajuusmuuttajakäytöt
                                                       
Taajuusmuuttajat 3                                                        
Taajuusmuuttajakäytön mitoitus 3                                                        
Taajuusmuuttajakäytön ohjelmistot ja parametrit 3                                                        
Taajuusmuuttajakäyttöjen laboraatiot 3                                                        
0000000000000000000000000000
Innovaatioprojekti
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
001000000100000000000055000000
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15    
           
                       
       
Työharjoittelu 2 15      
           
                         
   
001515000001515000000000007.57.57.57.500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060313028.531.527331615151514.314.315.815.8151218151157.57.57.57.57.57.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sähkövoimatekniikka

Sähkötekniikan koulutusohjelma, nuorisokoulutus

Sähkötekniikan koulutusohjelma

Tutkintojen taso
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Suoritettavat tutkinnot
Insinööri (AMK)

Erityispääsyvaatimukset
Ei erityispääsyvaatimuksia

AHOTin erityisperiaatteet
Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö>>
Tutkintoon vaaditaan 240 opintopisteen suoritukset opetussuunnitelman mukaisesti.

Tutkinnon profiili
Ensimmäisen opintovuoden opinnot ovat yhteneväisiä molempien suuntautumisten (elektroniikka ja sähkövoimatekniikka) opiskelijoille

Toisen vuoden opinnot ovat yhteneväisiä suuntautumisvaihtoehtokohtaisesti

Kahden viimeisen vuoden aikana opiskelijat tulee suorittaa syventymisensä mukaiset moduuliopinnot, innovaatioprojekti, opinnäytetyö sekä vapaasti valittavat opinnot

Keskeiset oppimistulokset
Vaihtelevat suuntautumisvaihtoehtokohtaisesti

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
Vaihtelevat suuntautumisvaihtoehtokohtaisesti

Pääsy jatko-opintoihin
Jatko maisteriopintoihin tulevan oppilaitoksen pääsyvaatimusten mukaisesti

Tutkinnon rakennetaulukko
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet >>Siirry ajoitussuunnitelmaan
Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Kaikki opintojaksot arvioidaan skaalalla 0-5. Hyväksytyn opintojakson arvosana on 1-5, hylätyn 0. Arviointikriteerit on esitetty opintojaksokuvauksissa ja varsinaiset arviointimenetelmät määräytyvät toteutuskohtaisesti

Valmistumisen vaatimukset
Suoritettava 240 opintopisteen opinnot opintosuunnitelman mukaisesti.

Opintojen toteuttaminen
Opiskelu on kokopäiväistä

Koulutusohjelman päällikkö
Heikki Valmu; heikki.valmu@metropolia.fi