OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Sähkötekniikan koulutusohjelma > Sähkötekniikan koulutusohjelma, nuorisokoulutus
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Sähkötekniikan koulutusohjelma, nuorisokoulutus

Kevät 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
                         
Orientoiva projekti 6
       
               
                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3  
         
                     
               
Työelämän ruotsi 3    
         
                     
           
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3    
         
                     
           
Ammatillinen englanti 3
     
               
                           
Lineaariset yhtälöryhmät ja vektorit 3
     
             
                             
Reaalifunktiot 3
     
               
                           
Kompleksiluvut ja kompleksiset yhtälöryhmät 3
       
               
                         
Differentiaalilaskenta 3
       
                 
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                     
Integraalimuunnokset 3  
       
                   
                   
Signaalit 3  
         
                   
                 
Integraalilaskennan sovelluksia 3  
         
                   
                 
Tietokoneavusteinen matematiikka 3  
         
                     
               
Mekaniikka 3
     
               
                           
Sähkömagnetismi 3
       
               
                         
Sähkö- ja magneettikentät 3
       
                 
                       
Fysiikan laboratoriotyöt 3
       
               
                       
Sähkömagneettinen induktio ja aalto-optiikka 3  
       
                   
                   
Lämpöoppi ja aaltoliike 3  
       
                 
                     
Aaltoliike 3  
       
                 
                     
Säteily- ja ydinfysiikka 3  
       
                   
                   
Sähkötyöturvallisuus 3
     
             
                             
Sähkövoimatekniikan perusteet 3
     
               
                           
Ohjelmoitavat logiikat 3  
       
                 
                     
Säätötekniikan perusteet 3  
       
                   
                   
Analogiaelektroniikka 3
       
                 
                       
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3  
       
                 
                     
Piirianalyysi I 6
     
             
                           
Piirianalyysi II 3
       
               
                         
Digitaalitekniikka 3
     
             
                             
573960292827126000131614.513.515126633000000
Ammattiopinnot
                                                       
Analogiaelektroniikka I 6
     
 
           
     
               
Analogiaelektroniikka II 6  
       
                 
                   
Digitaalitekniikka II 3  
         
                     
               
Mikro-ohjaimet ja sulautettujen ohjelmointi 6  
       
                 
                   
Ohjelmoinnin perusteet 6  
         
                   
               
Tietokoneavusteinen elektroniikkasuunnittelu 3
       
               
                         
Sähkömagneettinen yhteensopivuus 3  
         
                   
                 
Radiotekniikka ja tietoliikennetekniikka 6  
         
                   
               
Terveydenhuollontekniikan perusteet 3  
         
                   
                 
Sähkönjakelujärjestelmien perusteet 6
       
               
                       
Jakelujärjestelmien häiriöt 3  
         
                   
                 
Tehonjaon optimointi 3  
         
                     
               
Sähkönkäytön perusteet 6  
       
                 
                   
Valaistustekniikan perusteet 3  
       
                   
                   
Muuntajat 3  
         
                   
                 
Sähkömoottorit 3  
         
                   
                 
Rakennusten sähköasennukset 6  
         
                   
               
Sähköturvallisuutta koskevat säädökset, standardit ja ohjeet 3  
         
                     
               
Sähkömittaustekniikka 3  
       
                   
                   
136800013244400000085915242000000000
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Lausekkeet ja yhtälöt 3
     
             
                             
Valmennus ammatilliseen englantiin 3
     
             
                             
Valmennus ammattiruotsiin 3    
         
                     
           
Tietotekniikan perusteet 3
     
               
                           
Fysiikan täydentävät opinnot 3
     
             
                             
12030120003000930000001.51.5000000
Elektroniikka
()
                                                       
Elektroniikka ja EMC
                                                       
Lääketieteellinen teknologia
                                                       
Muu terveysalan teknologia
                                                       
Langaton tietoliikenne
                                                       
Mittausanturit
                                                       
Sulautetut järjestelmät
                                                       
0000000000000000000000000000
Sähkövoimatekniikka
()
                                                       
Sähköasennukset
                                                       
Valaistustekniikka
                                                       
Sähköinen talotekniikka
                                                       
Jakeluverkot
                                                       
Teollisuuden sähköjärjestelmät
                                                       
Sähköjärjestelmien huolto ja ylläpito
                                                       
Tehoelektroniikka
                                                       
Sähkökäyttöjen ohjaus ja suojaus
                                                       
Taajuusmuuttajakäytöt
                                                       
0000000000000000000000000000
Innovaatioprojekti
                                                       
Innovaatioprojekti 6    
           
                       
       
Projektin hallinta 3    
           
                       
       
Sähkötekniikan englanti 3    
           
                       
       
001200000012000000000000660000
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15    
         
                     
           
Työharjoittelu 2 15      
           
                         
   
0015150000150150000000007.57.5007.57.500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 8210736304141515624121515221922.518.5242730261212667.57.57.57.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Suomenkielisen sähkötekniikan koulutusohjelman opetussuunnitelma.

Keväällä 2012 aloittava ryhmä suuntautuu sähkövoimatekniikkaan.

Sähkövoimatekniikan suuntautumisessa voidaan edelleen syventyä johonkin seuraavista:
- sähkön jakelu
- sähkösuunnittelu ja -urakointi
- sähkökäytöt ja tehoelektroniikka


Opinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista:

- kahden ensimmäisen vuoden suuntautumiskohtaisesti kaikille yhteiset opinnot (123 op)
- Metropolia - innovaatioprojektimoduuli (12 op)
- neljä vaihtoehtoista 12 op:n suuntaavaa opintomoduulia (48 op)
- vapaasti valittavat opinnot (12 op)
- kaksi 15 op:n harjoittelujaksoa (30 op)
- opinnäytetyö (15 op)